Teksti suurus:

Töötuskindlustusmakse määrad 2010. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 55, 374

Töötuskindlustusmakse määrad 2010. aastal

Vastu võetud 19.11.2009 nr 175

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 41 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad 2010. aastaks.

§ 2. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr

  Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 2010. aastal on 2,8% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 3. Tööandja töötuskindlustusmakse määr

  Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2010. aastal on 1,4% «Töötuskindlustuse seaduse» §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Sotsiaalminister Hanno PEVKUR


Riigisekretär Heiki LOOT