Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 87, 1261

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 19.11.2009 nr 17

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruses nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2009, 79, 1145) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord»:»;

2) määruse lisas «Asustusüksuste nimistu» täiendatakse Saare maakonna Kaarma valla alevike nimistut pärast sõna «Aste» sõnaga «Kudjape»;

3) määruse lisas «Asustusüksuste nimistu» sõnastatakse Saare maakonna Kaarma valla külade nimistu järgmiselt:

«Abruka
Anijala
Ansi
Aste
Asuküla
Aula-Vintri
Eikla
Endla
Haamse
Hakjala
Hübja
Irase
Jootme
Jõe
Kaarma
Kaarmise
Kaisvere
Kasti
Kaubi
Kellamäe
Keskranna
Keskvere
Kiratsi
Kirikuküla
Koidu
Koidula
Kuke
Kungla
Käku
Kärdu
Laadjala
Laheküla
Laoküla
Lilbi
Maleva
Meedla
Metsaküla
Mullutu
Muratsi
Mõisaküla
Mändjala
Nasva
Nõmme
Paimala
Parila
Piila
Praakli
Põlluküla
Pähkla
Pärni
Randvere
Saia
Sepa
Sikassaare
Tahula
Tamsalu
Tõlli
Tõrise
Tõru
Uduvere
Unimäe
Upa
Vaivere
Vantri
Vatsküla
Vestla
Viira
Õha».

Minister Siim Valmar KIISLER

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json