Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 89, 1308

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 27.11.2009 nr 87

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» (RTL 2005, 57, 807; 2008, 61, 875) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 I nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles järgmiste ridadega:

«JWH-073 Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon JWH-073 Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC) 4-methylmethcathinone (mephedrone, 4-MMC)»;

2) määruse lisa 1 I nimekirjas tunnistatakse kehtetuks rida:

«Metkatinoon Methcathinone;(DL-ephedrine)».

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json