Teksti suurus:

"Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 89, 1303

"Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2009 nr 116

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 34 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 «Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine» (RTL 1999, 127, 1773; 2008, 70, 995) punkti 1891 täiendatakse alapunktiga 8 alljärgnevas sõnastuses:

« 8) rongide liikumisel veduri veoõlal (ühe veduriga rongi teenindamise piirkond), millega piirnevates jaamades puudub vedurite ümberpööramise võimalus, üksnes juhul, kui raudteeveo-ettevõtja on kehtestanud asjakohase liiklusohutuse tagamise juhendi, mis on heaks kiidetud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.»

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json