Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 90, 1316

Riigimetsa majandajatele 2010. aastal riigimetsas uuendusraiega raiuda lubatava optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 01.12.2009 nr 64

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas 2010. aastal uuendusraiega raiuda lubatav optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd Kuusk Kask Haab Teised
puuliigid
Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus
3156   
1115   
3092   
591   
406   
8360   

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
17   
6   
20   
2   
 
45   
Luua Metsanduskool
16   
10   
22   
2   
 
50   
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
15   
9   
23   
3   
2   
52   
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 
1,6
 
0,2
 
1,8
Vana-Antsla Kutsekeskkool
 
0,4
 
 
0,5
0,9
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
 
 
 
1,1
 
1,1

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas

Tartu Agro AS
 
0,4
 
 
0,1
0,5

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Keskpolügoon
9,1
10,8
11,6
1,6
2   
35,1
Kikepera harjutusväli
4   
1,4
9   
 
 
14,4
Nursipalu harjutusväli
30,3
6,9
9,7
0,3
0,3
47,5
KOKKU
3247,4
1161,5
3187,3
601,2
410,9
8608,3

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json