Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 390

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 570

§ 1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Õlle aktsiisimäär on 85 krooni õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.»;

2) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 496 krooni kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 1144 krooni kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 1144 krooni veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 2444 krooni vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 222 krooni muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.»;

3) paragrahvi 56 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 637 krooni ja proportsionaalne määr 34 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.

(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 1202 krooni 1000 sigareti kohta.

(2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 3000 krooni 1000 sigari või sigarillo kohta.

(3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 873 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.»;

4) paragrahvi 66 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 6615 krooni 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.

(2) Pliibensiini aktsiisimäär on 6615 krooni 1000 liitri pliibensiini kohta.»;

5) paragrahvi 66 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Diislikütuse aktsiisimäär on 6148 krooni 1000 liitri diislikütuse kohta.»;

6) paragrahvi 66 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär on 1736 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse või kerge kütteõli kohta.»;

7) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Elektrienergia aktsiisimäär on 70 krooni ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.»

§ 2. Rakendussäte

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 jõustub 2010. aasta 1. märtsil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json