Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 92, 1332

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.12.2009 nr 65

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruses nr 64 «Patareide ja akude märgistamise viis ja kord» (RTL 2008, 3, 29) tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 2 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõna «poolest».

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2010. a.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json