Teksti suurus:

2009. aasta riigieelarve seadus

2009. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

2009. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 10.12.2008
RT I 2008, 60, 332
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.03.2009
18.06.2009RT I 2009, 35, 23306.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 58, 38309.12.2009

 

 

Sealhulgas

 

 

Konsolideerimata eelarve

muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 

majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

Konsolideeritud eelarve

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7 = 1 – 5

 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

97 838 184 823

83 498 900 433

680 920 328

12 341 655 416

1 253 270 861

63 437 785

96 584 913 962

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

98 474 096 013

84 140 137 040

677 235 666

12 341 655 416

1 253 270 861

61 797 030

97 220 825 152

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–635 911 190

–630 585 773

–3 684 662

0

0

–1 640 755

–635 911 190

 

Osa 1. RIIGIKOGU

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

377 000

20 000

357 000

0

0

0

377 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

367 000

10 000

357 000

0

0

0

367 000

38

 

Muud tulud

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

341 057 344

340 700 344

357 000

0

0

0

341 057 344

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

7 725 000

7 725 000

0

0

0

0

7 725 000

74000101. Riigikogu Kantselei

299 662 344

299 305 344

357 000

0

0

0

299 662 344

4

 

Eraldised

62 351 418

62 351 418

0

0

0

0

62 351 418

 

41

Sotsiaaltoetused

59 844 164

59 844 164

0

0

0

0

59 844 164

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4134

Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

59 794 164

59 794 164

0

0

0

0

59 794 164

 

 

– parlamendipensionid (a)

59 794 164

59 794 164

0

0

0

0

59 794 164

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 507 254

2 507 254

0

0

0

0

2 507 254

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 507 254

2 507 254

0

0

0

0

2 507 254

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– Eesti Keele Instituut

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

2 287 254

2 287 254

0

0

0

0

2 287 254

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 287 254

2 287 254

0

0

0

0

2 287 254

5

 

Tegevuskulud

237 058 926

236 701 926

357 000

0

0

0

237 058 926

 

 

– tegevuskulud

146 988 968

146 631 968

357 000

0

0

0

146 988 968

 

 

– Riigikogu liikmete töötasu (a)

67 435 920

67 435 920

0

0

0

0

67 435 920

 

 

– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

22 260 038

22 260 038

0

0

0

0

22 260 038

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

154 000

154 000

0

0

0

0

154 000

6

 

Muud kulud

252 000

252 000

0

0

0

0

252 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

33 670 000

33 670 000

0

0

0

0

33 670 000

5

 

Tegevuskulud

6 387 000

6 387 000

0

0

0

0

6 387 000

4

 

Eraldised

27 283 000

27 283 000

0

0

0

0

27 283 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

27 283 000

27 283 000

0

0

0

0

27 283 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

27 283 000

27 283 000

0

0

0

0

27 283 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

27 283 000

27 283 000

0

0

0

0

27 283 000

 

 

– valimiskomisjonid

27 283 000

27 283 000

0

0

0

0

27 283 000

 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

420 000

0

420 000

0

0

0

420 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

420 000

0

420 000

0

0

0

420 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 634 430

62 214 430

420 000

0

0

0

62 634 430

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

62 634 430

62 214 430

420 000

0

0

0

62 634 430

4

 

Eraldised

9 116 020

9 116 020

0

0

0

0

9 116 020

 

41

Sotsiaaltoetused

1 546 020

1 546 020

0

0

0

0

1 546 020

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused

773 010

773 010

0

0

0

0

773 010

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a)

773 010

773 010

0

0

0

0

773 010

 

414

Presidendi ametipension (a)

773 010

773 010

0

0

0

0

773 010

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

7 570 000

7 570 000

0

0

0

0

7 570 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

7 570 000

7 570 000

0

0

0

0

7 570 000

 

4500.8

Muudele residentidele

7 570 000

7 570 000

0

0

0

0

7 570 000

 

 

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Mälu Instituut

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

4 150 000

4 150 000

0

0

0

0

4 150 000

 

 

– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– MTÜ 20. Augusti Klubi

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

53 371 660

52 951 660

420 000

0

0

0

53 371 660

 

 

– tegevuskulud

51 259 014

50 839 014

420 000

0

0

0

51 259 014

 

 

– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu

1 022 566

1 022 566

0

0

0

0

1 022 566

 

 

– Vabariigi Presidendi töötasu

1 030 680

1 030 680

0

0

0

0

1 030 680

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

34 900

34 900

0

0

0

0

34 900

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

24 500

24 500

0

0

0

0

24 500

6

 

Muud kulud

146 750

146 750

0

0

0

0

146 750

 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

65 898 526

65 898 526

0

0

0

0

65 898 526

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

74000056. Riigikontroll

65 698 526

65 698 526

0

0

0

0

65 698 526

4

 

Eraldised

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

5

 

Tegevuskulud

65 684 526

65 684 526

0

0

0

0

65 684 526

 

 

– tegevuskulud

65 382 431

65 382 431

0

0

0

0

65 382 431

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

181 711

181 711

0

0

0

0

181 711

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

120 384

120 384

0

0

0

0

120 384

 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

28 102 000

28 102 000

0

0

0

0

28 102 000

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

28 102 000

28 102 000

0

0

0

0

28 102 000

4

 

Eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

28 087 000

28 087 000

0

0

0

0

28 087 000

 

 

– tegevuskulud

27 927 000

27 927 000

0

0

0

0

27 927 000

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

96 200

96 200

0

0

0

0

96 200

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

63 800

63 800

0

0

0

0

63 800

 

Osa 5. RIIGIKOHUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 380 000

1 370 000

10 000

0

0

0

1 380 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

80 000

70 000

10 000

0

0

0

80 000

38

 

Muud tulud

1 300 000

1 300 000

0

0

0

0

1 300 000

 

388

Muud tulud

1 300 000

1 300 000

0

0

0

0

1 300 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

69 815 584

69 805 584

10 000

0

0

0

69 815 584

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

74001127. Riigikohus

68 615 584

68 605 584

10 000

0

0

0

68 615 584

4

 

Eraldised

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

5

 

Tegevuskulud

68 284 584

68 274 584

10 000

0

0

0

68 284 584

 

 

– tegevuskulud

68 051 514

68 041 514

10 000

0

0

0

68 051 514

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

138 440

138 440

0

0

0

0

138 440

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

94 630

94 630

0

0

0

0

94 630

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

97 836 007 823

83 497 510 433

680 133 328

12 341 655 416

1 253 270 861

63 437 785

96 582 736 962

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

97 906 588 129

83 573 416 156

676 448 666

12 341 655 416

1 253 270 861

61 797 030

96 653 317 268

4

 

Eraldised

8 120 989 090

8 120 989 090

0

0

0

0

8 120 989 090

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

8 120 989 090

8 120 989 090

0

0

0

0

8 120 989 090

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

5 168 754 190

5 168 754 190

0

0

0

0

5 168 754 190

 

452.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

5 168 754 190

5 168 754 190

0

0

0

0

5 168 754 190

 

 

– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras

1 431 500 000

1 431 500 000

0

0

0

0

1 431 500 000

 

 

hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras

3 737 254 190

3 737 254 190

0

0

0

0

3 737 254 190

 

452.9

Mitteresidentidele

2 952 234 900

2 952 234 900

0

0

0

0

2 952 234 900

 

452.92

Euroopa Liidule (a, ü)

2 952 234 900

2 952 234 900

0

0

0

0

2 952 234 900

6

 

Muud kulud

139 812 421

139 812 421

0

0

0

0

139 812 421

 

 

– Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

77 812 421

77 812 421

0

0

0

0

77 812 421

 

 

– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

62 000 000

62 000 000

0

0

0

0

62 000 000

 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

90 321 259

302 098

941 200

89 077 961

0

0

90 321 259

32

 

Kaupade ja teenuste müük

1 243 298

302 098

941 200

0

0

0

1 243 298

 

320

Riigilõivud

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

993 298

52 098

941 200

0

0

0

993 298

35

 

Toetused

89 077 961

0

0

89 077 961

0

0

89 077 961

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

337 671 250

247 652 089

941 200

89 077 961

0

0

337 671 250

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 230 000

2 030 000

200 000

0

0

0

2 230 000

70004809. Riigikantselei

262 519 103

174 289 942

191 200

88 037 961

0

0

262 519 103

4

 

Eraldised

118 728 567

45 588 091

0

73 140 476

0

0

118 728 567

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

118 727 367

45 586 891

0

73 140 476

0

0

118 727 367

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

118 727 367

45 586 891

0

73 140 476

0

0

118 727 367

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

107 722 201

34 581 725

0

73 140 476

0

0

107 722 201

 

 

– Europe Directi infovõrgu toetus

225 000

0

0

225 000

0

0

225 000

 

 

– riiklike ekspertide lähetamise toetus

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

 

 

– Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogrammi kaasfinantseerimine

75 000

75 000

0

0

0

0

75 000

 

 

– meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine»

11 000 000

0

0

11 000 000

0

0

11 000 000

 

 

– meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine»

1 469 412

0

0

1 469 412

0

0

1 469 412

 

 

– meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine»

25 513 735

0

0

25 513 735

0

0

25 513 735

 

 

– meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine»

19 764 120

0

0

19 764 120

0

0

19 764 120

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

1 280 058

1 280 058

0

0

0

0

1 280 058

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

769 955

769 955

0

0

0

0

769 955

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

510 103

510 103

0

0

0

0

510 103

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 700 000

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

1 700 000

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

46 044 876

30 876 667

0

15 168 209

0

0

46 044 876

 

 

– Integratsiooni Sihtasutus

46 044 876

30 876 667

0

15 168 209

0

0

46 044 876

 

4500.8

Muudele residentidele

9 400 000

9 400 000

0

0

0

0

9 400 000

 

 

– eesti keele hoidmine ja arendamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– rahvuskaaslaste programmi toetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– MTÜ Narva Eesti Maja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– MTÜ Integratsiooni ABC

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond

2 600 000

2 600 000

0

0

0

0

2 600 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 605 166

1 605 166

0

0

0

0

1 605 166

 

 

– rahvuskaaslaste programmi toetamine

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

905 166

905 166

0

0

0

0

905 166

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 200

1 200

0

0

0

0

1 200

 

 

– riigisiseste organisatsioonide liikmemaksud

1 200

1 200

0

0

0

0

1 200

5

 

Tegevuskulud

143 735 236

128 646 551

191 200

14 897 485

0

0

143 735 236

6

 

Muud kulud

55 300

55 300

0

0

0

0

55 300

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

8 742 376

8 742 376

0

0

0

0

8 742 376

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 686 306

3 686 306

0

0

0

0

3 686 306

4

 

Eraldised (ü)

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

 

 

– Integratsiooni Sihtasutus

5 056 070

5 056 070

0

0

0

0

5 056 070

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

2 086 787

2 086 787

0

0

0

0

2 086 787

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 086 787

2 086 787

0

0

0

0

2 086 787

70001946. Rahvusarhiiv

72 922 147

71 332 147

550 000

1 040 000

0

0

72 922 147

4

 

Eraldised

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

118 500

118 500

0

0

0

0

118 500

 

 

– ajalooseltsi aastapreemiad

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

 

4500.8

Muudele residentidele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– toetused eraarhivaalide omanikele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

60 500

60 500

0

0

0

0

60 500

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

60 500

60 500

0

0

0

0

60 500

5

 

Tegevuskulud

72 738 147

71 148 147

550 000

1 040 000

0

0

72 738 147

6

 

Muud kulud

65 500

65 500

0

0

0

0

65 500

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 856 901 158

13 164 772

195 000 000

1 573 736 386

45 000 000

30 000 000

1 811 901 158

32

 

Kaupade ja teenuste müük

203 999 772

8 999 772

195 000 000

0

0

0

203 999 772

 

320

Riigilõivud

105 000

105 000

0

0

0

0

105 000

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

195 000 000

0

195 000 000

0

0

0

195 000 000

 

3233

Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt

8 894 772

8 894 772

0

0

0

0

8 894 772

35

 

Toetused

1 648 736 386

0

0

1 573 736 386

45 000 000

30 000 000

1 603 736 386

38

 

Muud tulud

4 165 000

4 165 000

0

0

0

0

4 165 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

445 000

445 000

0

0

0

0

445 000

 

388

Muud tulud

3 720 000

3 720 000

0

0

0

0

3 720 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

7 098 199 606

5 254 463 220

195 000 000

1 573 736 386

45 000 000

30 000 000

7 053 199 606

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

249 680 121

67 630 121

1 350 000

180 700 000

0

0

249 680 121

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

 

 

– hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

55 000 000

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

5 002 267 904

3 606 167 783

0

1 379 770 121

0

16 330 000

5 002 267 904

4

 

Eraldised

4 881 092 990

3 495 387 869

0

1 369 375 121

0

16 330 000

4 881 092 990

 

 

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt

131 384 240

131 384 240

0

0

0

0

131 384 240

 

 

– doktorandiskeemi rakendamine

80 682 000

80 682 000

0

0

0

0

80 682 000

 

 

– ülikoolide raamatukogud

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

9 290 000

9 290 000

0

0

0

0

9 290 000

 

 

– kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajad

3 511 669

3 511 669

0

0

0

0

3 511 669

 

 

– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

 

 

– õpetajakoolitus

3 480 000

3 480 000

0

0

0

0

3 480 000

 

 

– tegevustoetused valitsemisala asutustele

16 330 000

0

0

0

0

16 330 000

16 330 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

44 349 640

44 349 640

0

0

0

0

44 349 640

 

 

– riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele

21 024 640

21 024 640

0

0

0

0

21 024 640

 

 

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

5 475 000

5 475 000

0

0

0

0

5 475 000

 

 

– AS Audentes

17 850 000

17 850 000

0

0

0

0

17 850 000

 

41

Sotsiaaltoetused

296 304 769

296 304 769

0

0

0

0

296 304 769

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

296 304 769

296 304 769

0

0

0

0

296 304 769

 

4134

Õppetoetused

273 553 769

273 553 769

0

0

0

0

273 553 769

 

 

– õppetoetused

230 570 769

230 570 769

0

0

0

0

230 570 769

 

 

– kutseõppeasutuste koolitoit

42 983 000

42 983 000

0

0

0

0

42 983 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

22 751 000

22 751 000

0

0

0

0

22 751 000

 

 

– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud

16 000 000

16 000 000

0

0

0

0

16 000 000

 

 

– teaduspreemiad

4 350 000

4 350 000

0

0

0

0

4 350 000

 

 

– teadustööde riiklike konkursside preemiad

1 901 000

1 901 000

0

0

0

0

1 901 000

 

 

– F. J. Wiedemanni keeleauhind

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 259 260 672

2 889 885 551

0

1 369 375 121

0

0

4 259 260 672

 

 

– õpilaskodude projekt

20 750 000

20 750 000

0

0

 

 

20 750 000

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

58 333 300

55 443 300

0

2 890 000

0

0

58 333 300

 

 

– hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine

2 480 000

2 480 000

0

0

0

0

2 480 000

 

 

– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– eesti keele strateegia rakendamine

27 565 000

27 565 000

0

0

0

0

27 565 000

 

 

– võõrkeelte strateegia rakendamine

920 000

920 000

0

0

0

0

920 000

 

 

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

58 157 748

58 157 748

0

0

0

0

58 157 748

 

 

– riiklike õppekavade arendamine

3 500 000

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides

45 600 000

45 600 000

0

0

0

0

45 600 000

 

 

– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

4 500 000

4 500 000

0

0

0

0

4 500 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

3 956 054 624

2 669 569 503

0

1 286 485 121

0

0

3 956 054 624

 

 

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud

105 430 000

105 430 000

0

0

0

0

105 430 000

 

 

– õpilasüritused

1 646 000

1 646 000

0

0

0

0

1 646 000

 

 

– meediaväljaannete toetamine

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

1 306 400

1 306 400

0

0

0

0

1 306 400

 

 

– Eesti ajaloo teadvustamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013»

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud

15 000 000

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi»

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine

1 570 000

1 570 000

0

0

0

0

1 570 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

389 610 000

389 610 000

0

0

0

0

389 610 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

126 502 000

126 502 000

0

0

0

0

126 502 000

 

 

– teaduse populariseerimine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– teadusraamatukogudele teavikute soetamine

57 000 000

57 000 000

0

0

0

0

57 000 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

3 145 584 683

1 879 100 105

0

1 266 484 578

0

0

3 145 584 683

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

9 385 280

9 385 280

0

0

0

0

9 385 280

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

6 415 753

6 415 753

0

0

0

0

6 415 753

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

105 916 000

105 916 000

0

0

0

0

105 916 000

 

 

– munitsipaliseeritud kutseõppeasutused

105 916 000

105 916 000

0

0

0

0

105 916 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 223 475 853

1 223 475 853

0

0

0

0

1 223 475 853

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

1 163 554 853

1 163 554 853

0

0

0

0

1 163 554 853

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

22 819 000

22 819 000

0

0

0

0

22 819 000

 

 

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

2 127 000

2 127 000

0

0

0

0

2 127 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum

1 175 000

1 175 000

0

0

0

0

1 175 000

 

 

– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

2 400 000

2 400 000

0

0

0

0

2 400 000

 

 

– uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 800 391 797

533 907 219

0

1 266 484 578

0

0

1 800 391 797

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

160 193 000

157 971 000

0

2 222 000

0

0

160 193 000

 

 

– Sihtasutus Archimedes

1 425 053 475

307 145 573

0

1 117 907 902

0

0

1 425 053 475

 

 

sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF)

1 103 679 579

221 679 579

0

882 000 000

0

0

1 103 679 579

 

 

sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF)

228 058 824

5 058 824

0

223 000 000

0

0

228 058 824

 

 

sealhulgas horisontaalne tehniline abi

15 479 731

2 571 829

0

12 907 902

0

0

15 479 731

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

155 284 106

38 901 820

0

116 382 286

0

0

155 284 106

 

 

sealhulgas elukestev õpe

123 055 402

22 337 766

0

100 717 636

0

0

123 055 402

 

 

sealhulgas horisontaalne tehniline abi

18 429 000

2 764 350

0

15 664 650

0

0

18 429 000

 

 

sealhulgas tegevustoetus

13 799 704

13 799 704

0

0

0

0

13 799 704

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

24 820 000

19 023 000

0

5 797 000

0

0

24 820 000

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

13 776 510

7 101 120

0

6 675 390

0

0

13 776 510

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

19 264 706

1 764 706

0

17 500 000

0

0

19 264 706

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

61 272 366

41 271 823

0

20 000 543

0

0

61 272 366

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

17 719 550

3 311 200

0

14 408 350

0

0

17 719 550

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee

8 650 000

8 650 000

0

0

0

0

8 650 000

 

 

– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe

5 436 657

5 436 657

0

0

0

0

5 436 657

 

 

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine

630 000

630 000

0

0

0

0

630 000

 

 

– noortevaldkonna võrgustiku toetamine

3 099 000

3 099 000

0

0

0

0

3 099 000

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

2 800 000

 

 

– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit

160 000

160 000

0

0

0

0

160 000

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

7 952 159

2 359 966

0

5 592 193

0

0

7 952 159

 

 

– Eesti Keele Sihtasutus

225 000

225 000

0

0

0

0

225 000

 

 

– Eestimaa Rahvuste Ühendus

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

19 633 175

19 633 175

0

0

0

0

19 633 175

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

4 882 400

4 882 400

0

0

0

0

4 882 400

 

 

– Euroopa Söe ja Terase Teadusfondi liikmemaks

13 690 775

13 690 775

0

0

0

0

13 690 775

 

 

– OECD PIIAC uuring

1 060 000

1 060 000

0

0

0

0

1 060 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

80 000 000

0

0

80 000 000

0

0

80 000 000

 

 

– hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) – noorsootöö

80 000 000

0

0

80 000 000

0

0

80 000 000

5

 

Tegevuskulud

121 174 914

110 779 914

0

10 395 000

0

0

121 174 914

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

144 064 922

144 064 922

0

0

0

0

144 064 922

4

 

Eraldised (ü)

142 759 922

142 759 922

0

0

0

0

142 759 922

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

142 759 922

142 759 922

0

0

0

0

142 759 922

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

142 759 922

142 759 922

0

0

0

0

142 759 922

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

138 538 756

138 538 756

0

0

0

0

138 538 756

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

138 538 756

138 538 756

0

0

0

0

138 538 756

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

392 000

392 000

0

0

0

0

392 000

 

 

– Sihtasutus Archimedes

107 355 814

107 355 814

0

0

0

0

107 355 814

 

 

sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF)

99 725 161

99 725 161

0

0

0

0

99 725 161

 

 

sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF)

5 058 824

5 058 824

0

0

0

0

5 058 824

 

 

sealhulgas horisontaalne tehniline abi

2 571 829

2 571 829

0

0

0

0

2 571 829

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

25 102 116

25 102 116

0

0

0

0

25 102 116

 

 

sealhulgas elukestev õpe

22 337 766

22 337 766

0

0

0

0

22 337 766

 

 

sealhulgas horisontaalne tehniline abi

2 764 350

2 764 350

0

0

0

0

2 764 350

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

1 023 000

1 023 000

0

0

0

0

1 023 000

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

510 000

510 000

0

0

0

0

510 000

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

2 391 120

2 391 120

0

0

0

0

2 391 120

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

1 764 706

1 764 706

0

0

0

0

1 764 706

 

4500.8

Muudele residentidele

4 221 166

4 221 166

0

0

0

0

4 221 166

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

2 311 200

2 311 200

0

0

0

0

2 311 200

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

1 909 966

1 909 966

0

0

0

0

1 909 966

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 305 000

1 305 000

0

0

0

0

1 305 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (abikõlbmatu käibemaks)

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

4

 

Eraldised (ü)

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

 

– Sihtasutus Archimedes

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

 

 

sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF)

121 954 418

121 954 418

0

0

0

0

121 954 418

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

45 608 731

6 641 179

0

38 967 552

0

0

45 608 731

4

 

Eraldised (ü)

33 908 731

5 336 179

0

28 572 552

0

0

33 908 731

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

33 908 731

5 336 179

0

28 572 552

0

0

33 908 731

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

33 908 731

5 336 179

0

28 572 552

0

0

33 908 731

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

33 908 731

5 336 179

0

28 572 552

0

0

33 908 731

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

33 908 731

5 336 179

0

28 572 552

0

0

33 908 731

 

 

– Sihtasutus Archimedes

15 479 731

2 571 829

0

12 907 902

0

0

15 479 731

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

18 429 000

2 764 350

0

15 664 650

0

0

18 429 000

5

 

Tegevuskulud

11 700 000

1 305 000

0

10 395 000

0

0

11 700 000

700003690. Keeleinspektsioon

5 124 400

5 124 400

0

0

0

0

5 124 400

5

 

Tegevuskulud

5 124 400

5 124 400

0

0

0

0

5 124 400

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

17 823 718

14 693 873

1 000 000

2 129 845

0

0

17 823 718

4

 

Eraldised

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500.9

Mitteresidentidele

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

5

 

Tegevuskulud

11 923 708

8 793 863

1 000 000

2 129 845

0

0

11 923 708

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

51 033

51 033

0

0

0

0

51 033

5

 

Tegevuskulud (ü)

51 033

51 033

0

0

0

0

51 033

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

51 369 270

24 469 270

4 400 000

0

22 500 000

0

28 869 270

4

 

Eraldised

35 224 600

16 804 000

0

0

18 420 600

0

16 804 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

35 224 600

16 804 000

0

0

18 420 600

0

16 804 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

35 224 600

16 804 000

0

0

18 420 600

0

16 804 000

 

 

– noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes

6 340 000

6 340 000

0

0

0

0

6 340 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

10 464 000

10 464 000

0

0

0

0

10 464 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

10 464 000

10 464 000

0

0

0

0

10 464 000

 

 

– toetus alaealiste komisjonidele

5 464 000

5 464 000

0

0

0

0

5 464 000

 

 

– avatud noortekeskuste toetusprogramm

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

18 420 600

0

0

0

18 420 600

0

0

 

 

– noorteprojektid

18 420 600

0

0

0

18 420 600

0

0

5

 

Tegevuskulud

16 144 670

7 665 270

4 400 000

0

4 079 400

0

12 065 270

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

69 214 005

66 014 005

1 200 000

0

2 000 000

0

67 214 005

4

 

Eraldised

19 015 000

19 015 000

0

0

0

0

19 015 000

 

 

– õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

 

41

Sotsiaaltoetused

1 015 000

1 015 000

0

0

0

0

1 015 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

1 015 000

1 015 000

0

0

0

0

1 015 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

1 015 000

1 015 000

0

0

0

0

1 015 000

 

 

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine

1 015 000

1 015 000

0

0

0

0

1 015 000

5

 

Tegevuskulud

50 199 005

46 999 005

1 200 000

0

2 000 000

0

48 199 005

Kutseõppeasutused

921 806 569

773 056 569

138 750 000

0

6 000 000

4 000 000

915 806 569

4

 

Eraldised

11 910 000

11 100 000

130 000

0

0

680 000

11 910 000

 

41

Sotsiaaltoetused

11 910 000

11 100 000

130 000

0

0

680 000

11 910 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

11 910 000

11 100 000

130 000

0

0

680 000

11 910 000

 

4134

Õppetoetused

11 910 000

11 100 000

130 000

0

0

680 000

11 910 000

5

 

Tegevuskulud

908 549 569

761 956 569

137 273 000

0

6 000 000

3 320 000

902 549 569

6

 

Muud kulud

1 347 000

0

1 347 000

0

0

0

1 347 000

Rakenduskõrgkoolid

350 166 793

307 366 793

40 000 000

0

2 000 000

800 000

348 166 793

4

 

Eraldised

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

41

Sotsiaaltoetused

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4134

Õppetoetused

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

349 966 793

307 166 793

40 000 000

0

2 000 000

800 000

347 966 793

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

391 636 406

378 086 406

6 500 000

0

5 500 000

1 550 000

386 136 406

4

 

Eraldised

6 440 000

6 440 000

0

0

0

0

6 440 000

 

41

Sotsiaaltoetused

6 440 000

6 440 000

0

0

0

0

6 440 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

6 440 000

6 440 000

0

0

0

0

6 440 000

 

4134

Õppetoetused

6 440 000

6 440 000

0

0

0

0

6 440 000

5

 

Tegevuskulud

385 196 406

371 646 406

6 500 000

0

5 500 000

1 550 000

379 696 406

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

39 110 420

11 854 000

1 800 000

11 136 420

7 000 000

7 320 000

32 110 420

5

 

Tegevuskulud

39 110 420

11 854 000

1 800 000

11 136 420

7 000 000

7 320 000

32 110 420

 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

579 415 796

509 486 196

53 083 250

836 000

16 010 350

0

563 405 446

32

 

Kaupade ja teenuste müük

433 673 146

380 589 896

53 083 250

0

0

0

433 673 146

 

320

Riigilõivud

379 664 850

379 664 850

0

0

0

0

379 664 850

 

322

Kaupade ja teenuste müük

54 008 296

925 046

53 083 250

0

0

0

54 008 296

35

 

Toetused

16 846 350

0

0

836 000

16 010 350

0

836 000

38

 

Muud tulud

128 896 300

128 896 300

0

0

0

0

128 896 300

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

388

Muud tulud

128 856 300

128 856 300

0

0

0

0

128 856 300

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 710 045 354

1 640 115 754

53 083 250

836 000

16 010 350

0

1 694 035 004

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

10 000 000

8 500 000

1 500 000

0

0

0

10 000 000

70000898. Justiitsministeerium

190 742 132

174 691 782

40 000

0

16 010 350

0

174 731 782

4

 

Eraldised

61 800 786

61 800 786

0

0

0

0

61 800 786

 

41

Sotsiaaltoetused

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

 

413

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

 

4134

Õppetoetused

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

61 775 786

61 775 786

0

0

0

0

61 775 786

 

 

– Sisekaitseakadeemia

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

60 775 786

60 775 786

0

0

0

0

60 775 786

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

8 562 354

8 562 354

0

0

0

0

8 562 354

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

7 562 354

7 562 354

0

0

0

0

7 562 354

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

4 548 784

4 548 784

0

0

0

0

4 548 784

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

3 013 570

3 013 570

0

0

0

0

3 013 570

 

4500.02

Muudele residentidele

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Tartu Ülikooli Riigiõiguse Instituut

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

51 330 432

51 330 432

0

0

0

0

51 330 432

 

 

– kuritegevuse ennetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Sihtasutus Iuridicum

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine

830 500

830 500

0

0

0

0

830 500

 

 

– riigi poolt tasutav õigusabi

47 917 000

47 917 000

0

0

0

0

47 917 000

 

 

– Sisekaitseakadeemia

382 932

382 932

0

0

0

0

382 932

 

4500.9

Mitteresidentidele

883 000

883 000

0

0

0

0

883 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

883 000

883 000

0

0

0

0

883 000

5

 

Tegevuskulud

128 841 346

112 790 996

40 000

0

16 010 350

0

112 830 996

 

 

– tegevuskulud

107 341 346

91 290 996

40 000

0

16 010 350

0

91 330 996

 

5522

Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

21 500 000

21 500 000

0

0

0

0

21 500 000

6

 

Muud kulud

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

842 650

842 650

0

0

0

0

842 650

5

 

Tegevuskulud (ü)

842 650

842 650

0

0

0

0

842 650

70000906. Prokuratuur

169 831 212

169 831 212

0

0

0

0

169 831 212

4

 

Eraldised

5 123 470

5 123 470

0

0

0

0

5 123 470

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 123 470

5 123 470

0

0

0

0

5 123 470

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 123 470

5 123 470

0

0

0

0

5 123 470

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

5 100 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

5 100 000

 

 

– prokuröride pensionide suurendus (a)

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

5 100 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

5

 

Tegevuskulud

164 706 742

164 706 742

0

0

0

0

164 706 742

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

72 232 397

69 732 397

2 500 000

0

0

0

72 232 397

4

 

Eraldised

46 940

46 940

0

0

0

0

46 940

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

46 940

46 940

0

0

0

0

46 940

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

46 940

46 940

0

0

0

0

46 940

 

4500.9

Mitteresidentidele

46 940

46 940

0

0

0

0

46 940

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

46 940

46 940

0

0

0

0

46 940

5

 

Tegevuskulud

72 181 457

69 681 457

2 500 000

0

0

0

72 181 457

6

 

Muud kulud

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

102 480 686

66 980 686

35 500 000

0

0

0

102 480 686

4

 

Eraldised

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

300 000

0

300 000

0

0

0

300 000

5

 

Tegevuskulud

98 880 686

66 980 686

31 900 000

0

0

0

98 880 686

6

 

Muud kulud

3 300 000

0

3 300 000

0

0

0

3 300 000

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

12 251 800

12 251 800

0

0

0

0

12 251 800

5

 

Tegevuskulud

12 251 800

12 251 800

0

0

0

0

12 251 800

Esimese ja teise astme kohtud

436 230 080

436 180 080

50 000

0

0

0

436 230 080

5

 

Tegevuskulud

436 202 106

436 152 106

50 000

0

0

0

436 202 106

6

 

Muud kulud

27 974

27 974

0

0

0

0

27 974

Kinnipidamiskohad

707 090 815

692 761 565

13 493 250

836 000

0

0

707 090 815

4

 

Eraldised

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

41

Sotsiaaltoetused

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

5

 

Tegevuskulud

705 433 307

691 114 057

13 483 250

836 000

0

0

705 433 307

6

 

Muud kulud

257 508

247 508

10 000

0

0

0

257 508

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

148 000

148 000

0

0

0

0

148 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

148 000

148 000

0

0

0

0

148 000

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

9 186 232

9 186 232

0

0

0

0

9 186 232

5

 

Tegevuskulud

9 186 232

9 186 232

0

0

0

0

9 186 232

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–182 077 000

–182 077 000

0

0

0

0

–182 077 000

70000898. Justiitsministeerium

–105 127 000

–105 127 000

0

0

0

0

–105 127 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–105 127 000

–105 127 000

0

0

0

0

–105 127 000

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksed

–96 810 000

–96 810 000

0

0

0

0

–96 810 000

 

2082.6

– Tartu kohtumaja kapitaliliisingu maksed

–8 317 000

–8 317 000

0

0

0

0

–8 317 000

Kinnipidamiskohad

–77 000 000

–77 000 000

0

0

0

0

–77 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–77 000 000

–77 000 000

0

0

0

0

–77 000 000

 

2082.6

– Viru Vangla kapitaliliisingu maksed

–77 000 000

–77 000 000

0

0

0

0

–77 000 000

Esimese ja teise astme kohtud

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–100 000

–100 000

0

0

0

0

–100 000

 

1032.1

– laenude andmine

–100 000

–100 000

0

0

0

0

–100 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

560 450 170

156 880 170

170 000

403 400 000

0

0

560 450 170

32

 

Kaupade ja teenuste müük

55 798 170

55 628 170

170 000

0

0

0

55 798 170

35

 

Toetused

403 400 000

0

0

403 400 000

0

0

403 400 000

38

 

Muud tulud

101 252 000

101 252 000

0

0

0

0

101 252 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

100 000 000

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

 

388

Muud tulud

1 252 000

1 252 000

0

0

0

0

1 252 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 227 735 989

4 824 165 989

170 000

403 400 000

0

0

5 227 735 989

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

876 892 336

473 492 336

0

403 400 000

0

0

876 892 336

70004502. Kaitseministeerium

1 713 335 455

1 713 335 455

0

0

0

0

1 713 335 455

4

 

Eraldised

507 403 200

507 403 200

0

0

0

0

507 403 200

 

41

Sotsiaaltoetused

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

502 403 200

502 403 200

0

0

0

0

502 403 200

 

 

– Kaitseliit

343 084 700

343 084 700

0

0

0

0

343 084 700

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

153 918 500

153 918 500

0

0

0

0

153 918 500

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

75 731 900

75 731 900

0

0

0

0

75 731 900

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

5 718 200

5 718 200

0

0

0

0

5 718 200

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

3 793 600

3 793 600

0

0

0

0

3 793 600

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

53 588 300

53 588 300

0

0

0

0

53 588 300

 

 

– kaitseväelaste pensionid (a)

52 000 000

52 000 000

0

0

0

0

52 000 000

 

 

– Eesti Keele Instituut

1 588 300

1 588 300

0

0

0

0

1 588 300

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

11 831 800

11 831 800

0

0

0

0

11 831 800

 

4500.8

Muudele residentidele

6 100 000

6 100 000

0

0

0

0

6 100 000

 

4500.9

Mitteresidentidele (ü)

72 086 600

72 086 600

0

0

0

0

72 086 600

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

72 086 600

72 086 600

0

0

0

0

72 086 600

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü)

5 400 000

5 400 000

0

0

0

0

5 400 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised (ü)

5 400 000

5 400 000

0

0

0

0

5 400 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

5 400 000

5 400 000

0

0

0

0

5 400 000

5

 

Tegevuskulud

1 198 201 655

1 198 201 655

0

0

0

0

1 198 201 655

 

 

– tegevuskulud

218 615 757

218 615 757

0

0

0

0

218 615 757

 

5531

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

979 585 898

979 585 898

0

0

0

0

979 585 898

6

 

Muud kulud

7 730 600

7 730 600

0

0

0

0

7 730 600

70005938. Teabeamet

155 000 000

155 000 000

0

0

0

0

155 000 000

6

 

Muud kulud

155 000 000

155 000 000

0

0

0

0

155 000 000

Kaitsevägi

2 411 301 418

2 411 301 418

0

0

0

0

2 411 301 418

4

 

Eraldised

84 703 200

84 703 200

0

0

0

0

84 703 200

 

41

Sotsiaaltoetused

84 703 200

84 703 200

0

0

0

0

84 703 200

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

84 703 200

84 703 200

0

0

0

0

84 703 200

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

35 546 400

35 546 400

0

0

0

0

35 546 400

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

49 156 800

49 156 800

0

0

0

0

49 156 800

5

 

Tegevuskulud

2 326 598 218

2 326 598 218

0

0

0

0

2 326 598 218

 

 

– tegevuskulud

1 931 274 079

1 931 274 079

0

0

0

0

1 931 274 079

 

5531

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

395 324 139

395 324 139

0

0

0

0

395 324 139

70006139. Laidoneri Muuseum

6 692 310

6 612 310

80 000

0

0

0

6 692 310

5

 

Tegevuskulud

6 692 310

6 612 310

80 000

0

0

0

6 692 310

70006257. Seli Tervisekeskus

8 266 096

8 176 096

90 000

0

0

0

8 266 096

5

 

Tegevuskulud

8 249 296

8 159 296

90 000

0

0

0

8 249 296

6

 

Muud kulud

16 800

16 800

0

0

0

0

16 800

70007647. Kaitseressursside Amet

56 248 374

56 248 374

0

0

0

0

56 248 374

4

 

Eraldised

4 670 000

4 670 000

0

0

0

0

4 670 000

 

41

Sotsiaaltoetused

4 670 000

4 670 000

0

0

0

0

4 670 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

4 670 000

4 670 000

0

0

0

0

4 670 000

 

4130

Peretoetus (a)

270 000

270 000

0

0

0

0

270 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

594 300

594 300

0

0

0

0

594 300

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

3 805 700

3 805 700

0

0

0

0

3 805 700

5

 

Tegevuskulud

51 578 374

51 578 374

0

0

0

0

51 578 374

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 787 200

–6 787 200

0

0

0

0

–6 787 200

70004502. Kaitseministeerium

–6 787 200

–6 787 200

0

0

0

0

–6 787 200

20.6

Kohustuste vähenemine

–6 787 200

–6 787 200

0

0

0

0

–6 787 200

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–6 787 200

–6 787 200

0

0

0

0

–6 787 200

 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 190 312 923

1 599 614 250

15 947 000

1 570 877 715

3 631 383

242 575

3 186 681 540

32

 

Kaupade ja teenuste müük

34 858 825

18 911 825

15 947 000

0

0

0

34 858 825

 

320

Riigilõivud

3 774 300

3 774 300

0

0

0

0

3 774 300

 

322

Kaupade ja teenuste müük

15 947 000

0

15 947 000

0

0

0

15 947 000

 

323

Muud tulud

15 137 525

15 137 525

0

0

0

0

15 137 525

35

 

Toetused

1 574 751 673

0

0

1 570 877 715

3 631 383

242 575

1 571 120 290

38

 

Muud tulud

1 580 702 425

1 580 702 425

0

0

0

0

1 580 702 425

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

271 000 000

271 000 000

0

0

0

0

271 000 000

 

 

sellest loodusväärtusliku maa ostuks

54 079 736

54 079 736

0

0

0

0

54 079 736

 

 

sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

382

Tulud varadelt

895 435 000

895 435 000

0

0

0

0

895 435 000

 

388

Muud tulud

414 267 425

414 267 425

0

0

0

0

414 267 425

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 454 451 579

863 752 906

15 947 000

1 570 877 715

3 631 383

242 575

2 450 820 196

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

110 366 850

106 779 335

0

3 238 515

349 000

0

110 017 850

 

 

sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü)

54 079 736

54 079 736

0

0

0

0

54 079 736

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

541 644

541 644

0

0

0

0

541 644

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

541 644

541 644

0

0

0

0

541 644

70001231. Keskkonnaministeerium

1 870 004 689

307 712 701

2 400 000

1 559 891 988

0

0

1 870 004 689

4

 

Eraldised

1 570 161 468

31 754 536

0

1 538 406 932

0

0

1 570 161 468

 

41

Sotsiaaltoetused

2 110 000

2 110 000

0

0

0

0

2 110 000

 

 

– vääriselupaikade lepingulised toetused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– keskkonnapreemiad

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 567 809 874

29 402 942

0

1 538 406 932

0

0

1 567 809 874

 

 

– keskkonnaprojektid Norra finantsvahenditega

28 895 300

0

0

28 895 300

0

0

28 895 300

 

 

– struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava)

430 000 000

0

0

430 000 000

0

0

430 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

44 514 032

29 402 942

0

15 111 090

0

0

44 514 032

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

8 417 808

406 718

0

8 011 090

0

0

8 417 808

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

27 487 008

20 387 008

0

7 100 000

0

0

27 487 008

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

3 387 008

3 387 008

0

0

0

0

3 387 008

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

2 037 298

2 037 298

0

0

0

0

2 037 298

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 349 710

1 349 710

0

0

0

0

1 349 710

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

24 100 000

17 000 000

0

7 100 000

0

0

24 100 000

 

 

– Sihtasutus Erametsakeskus

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne tehniline abi

6 500 000

0

0

6 500 000

0

0

6 500 000

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

600 000

0

0

600 000

0

0

600 000

 

4500.8

Muudele residentidele

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Keskkonnaühenduste Koda

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

7 609 216

7 609 216

0

0

0

0

7 609 216

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 609 216

7 609 216

0

0

0

0

7 609 216

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

1 064 400 542

0

0

1 064 400 542

0

0

1 064 400 542

 

 

– sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

70 000 000

0

0

70 000 000

0

0

70 000 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

994 400 542

0

0

994 400 542

0

0

994 400 542

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

994 400 542

0

0

994 400 542

0

0

994 400 542

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

241 594

241 594

0

0

0

0

241 594

 

 

– maaparandusühistute liikmemaksud

241 594

241 594

0

0

0

0

241 594

5

 

Tegevuskulud

295 643 394

271 758 338

2 400 000

21 485 056

0

0

295 643 394

6

 

Muud kulud

4 199 827

4 199 827

0

0

0

0

4 199 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 627 909

2 627 909

0

0

0

0

2 627 909

4

 

Eraldised (ü)

406 718

406 718

0

0

0

0

406 718

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

406 718

406 718

0

0

0

0

406 718

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

406 718

406 718

0

0

0

0

406 718

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

406 718

406 718

0

0

0

0

406 718

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 221 191

2 221 191

0

0

0

0

2 221 191

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

16 325 000

930 000

0

15 395 000

0

0

16 325 000

4

 

Eraldised (ü)

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

7 100 000

0

0

7 100 000

0

0

7 100 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

9 225 000

930 000

0

8 295 000

0

0

9 225 000

70003098. Maa-amet

144 231 706

143 579 706

652 000

0

0

0

144 231 706

5

 

Tegevuskulud

139 079 706

138 514 706

565 000

0

0

0

139 079 706

6

 

Muud kulud

5 152 000

5 065 000

87 000

0

0

0

5 152 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

31 294 000

30 294 000

1 000 000

0

0

0

31 294 000

5

 

Tegevuskulud

31 294 000

30 294 000

1 000 000

0

0

0

31 294 000

70003106. Keskkonnainspektsioon

100 950 857

100 450 857

500 000

0

0

0

100 950 857

5

 

Tegevuskulud

100 875 800

100 375 800

500 000

0

0

0

100 875 800

6

 

Muud kulud

75 057

75 057

0

0

0

0

75 057

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

41 719 800

37 741 000

3 800 000

0

0

178 800

41 719 800

5

 

Tegevuskulud

41 219 800

37 741 000

3 300 000

0

0

178 800

41 219 800

6

 

Muud kulud

500 000

0

500 000

0

0

0

500 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

72 500

72 500

0

0

0

0

72 500

5

 

Tegevuskulud (ü)

72 500

72 500

0

0

0

0

72 500

70001917. Kiirguskeskus

7 764 000

6 599 000

1 165 000

0

0

0

7 764 000

5

 

Tegevuskulud

7 764 000

6 599 000

1 165 000

0

0

0

7 764 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

48 053 178

41 873 178

6 180 000

0

0

0

48 053 178

5

 

Tegevuskulud

47 667 278

41 837 278

5 830 000

0

0

0

47 667 278

6

 

Muud kulud

385 900

35 900

350 000

0

0

0

385 900

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

3 467 000

3 467 000

0

0

0

0

3 467 000

5

 

Tegevuskulud

3 467 000

3 467 000

0

0

0

0

3 467 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

89 670 999

78 577 629

0

7 747 212

3 282 383

63 775

86 388 616

4

 

Eraldised

702 492

702 492

0

0

0

0

702 492

5

 

Tegevuskulud

87 768 507

76 675 137

0

7 747 212

3 282 383

63 775

84 486 124

6

 

Muud kulud

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 740 710

4 740 710

0

0

0

0

4 740 710

4

 

Eraldised (ü)

702 492

702 492

0

0

0

0

702 492

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 038 218

4 038 218

0

0

0

0

4 038 218

70003129. Eesti Loodusmuuseum

6 928 500

6 678 500

250 000

0

0

0

6 928 500

5

 

Tegevuskulud

6 921 000

6 671 000

250 000

0

0

0

6 921 000

6

 

Muud kulud

7 500

7 500

0

0

0

0

7 500

 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

727 022 320

332 140 224

150 539 797

50 028 019

179 415 950

14 898 330

547 606 370

32

 

Kaupade ja teenuste müük

152 515 021

1 975 224

150 539 797

0

0

0

152 515 021

 

320

Riigilõivud

184 000

184 000

0

0

0

0

184 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

152 331 021

1 791 224

150 539 797

0

0

0

152 331 021

35

 

Toetused

244 342 299

0

0

50 028 019

179 415 950

14 898 330

64 926 349

38

 

Muud tulud

330 165 000

330 165 000

0

0

0

0

330 165 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

330 000 000

330 000 000

0

0

0

0

330 000 000

 

388

Muud tulud

165 000

165 000

0

0

0

0

165 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 651 243 444

2 260 567 211

147 974 689

50 028 019

179 415 950

13 257 575

2 471 827 494

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

259 104 950

76 839 000

3 500 000

0

178 115 950

650 000

80 989 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

26 000 000

26 000 000

0

0

0

0

26 000 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

26 000 000

26 000 000

0

0

0

0

26 000 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 793 983 100

1 744 843 381

0

49 139 719

0

0

1 793 983 100

4

 

Eraldised

1 743 562 350

1 694 422 631

0

49 139 719

0

0

1 743 562 350

 

41

Sotsiaaltoetused

9 390 000

9 390 000

0

0

0

0

9 390 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

9 390 000

9 390 000

0

0

0

0

9 390 000

 

 

– kultuuri- ja spordistipendiumid

2 520 000

2 520 000

0

0

0

0

2 520 000

 

 

– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

5 750 000

5 750 000

0

0

0

0

5 750 000

 

 

– riiklikud toetused olümpiavõitjatele

1 120 000

1 120 000

0

0

0

0

1 120 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 734 172 350

1 685 032 631

0

49 139 719

0

0

1 734 172 350

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 644 616 404

1 595 476 685

0

49 139 719

0

0

1 644 616 404

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 321 129 932

1 321 129 932

0

0

0

0

1 321 129 932

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

4 133 074

4 133 074

0

0

0

0

4 133 074

 

 

– Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuskulud

152 863

152 863

0

0

0

0

152 863

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

2 394 100

2 394 100

0

0

0

0

2 394 100

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 586 111

1 586 111

0

0

0

0

1 586 111

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

52 887 421

52 887 421

0

0

0

0

52 887 421

 

 

– rahvaraamatukogud

35 778 336

35 778 336

0

0

0

0

35 778 336

 

 

sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud

9 525 076

9 525 076

0

0

0

0

9 525 076

 

 

sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud

26 253 260

26 253 260

0

0

0

0

26 253 260

 

 

– muuseumid

1 488 112

1 488 112

0

0

0

0

1 488 112

 

 

– teatrid

14 080 973

14 080 973

0

0

0

0

14 080 973

 

 

– linnaorkestrid

540 000

540 000

0

0

0

0

540 000

 

 

– projekt «Kino tuleb tagasi»

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 005 209 301

1 005 209 301

0

0

0

0

1 005 209 301

 

 

– Rahvusooper Estonia

118 636 995

118 636 995

0

0

0

0

118 636 995

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

86 702 965

86 702 965

0

0

0

0

86 702 965

 

 

– Eesti Rahvusringhääling

403 429 341

403 429 341

0

0

0

0

403 429 341

 

 

– Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a)

396 440 000

396 440 000

0

0

0

0

396 440 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

258 900 136

258 900 136

0

0

0

0

258 900 136

 

 

– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus

2 971 953

2 971 953

0

0

0

0

2 971 953

 

 

– Eesti Filmi Sihtasutus

60 334 290

60 334 290

0

0

0

0

60 334 290

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

6 042 330

6 042 330

0

0

0

0

6 042 330

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

523 969

523 969

0

0

0

0

523 969

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

39 173 940

39 173 940

0

0

0

0

39 173 940

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

3 840 031

3 840 031

0

0

0

0

3 840 031

 

 

– Sihtasutus Vene Teater

20 864 339

20 864 339

0

0

0

0

20 864 339

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

19 745 112

19 745 112

0

0

0

0

19 745 112

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

14 770 380

14 770 380

0

0

0

0

14 770 380

 

 

– Sihtasutus Kultuurileht

16 278 395

16 278 395

0

0

0

0

16 278 395

 

 

– Muuseumiehituse Sihtasutus

19 199 122

19 199 122

0

0

0

0

19 199 122

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

25 350 298

25 350 298

0

0

0

0

25 350 298

 

 

– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

24 431 562

24 431 562

0

0

0

0

24 431 562

 

 

– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon

1 374 415

1 374 415

0

0

0

0

1 374 415

 

 

– Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

320 036 472

270 896 753

0

49 139 719

0

0

320 036 472

 

 

– projekti- ja tegevustoetused kultuurile

163 569 512

114 429 793

0

49 139 719

0

0

163 569 512

 

 

– projekti- ja tegevustoetused spordile

90 628 000

90 628 000

0

0

0

0

90 628 000

 

 

– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

65 838 960

65 838 960

0

0

0

0

65 838 960

 

4500.9

Mitteresidentidele

3 450 000

3 450 000

0

0

0

0

3 450 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

3 450 000

3 450 000

0

0

0

0

3 450 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

89 555 946

89 555 946

0

0

0

0

89 555 946

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

74 165 946

74 165 946

0

0

0

0

74 165 946

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

26 050 000

26 050 000

0

0

0

0

26 050 000

 

4502.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

30 500 000

30 500 000

0

0

0

0

30 500 000

 

 

– Eesti Rahvusringhääling

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

30 000 000

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4502.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

17 615 946

17 615 946

0

0

0

0

17 615 946

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

 

 

– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

350 000

350 000

0

0

0

0

350 000

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

1 565 946

1 565 946

0

0

0

0

1 565 946

 

 

– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– Pokumaa Sihtasutus

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Muuseumiehituse Sihtasutus

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4502.8

Muudele residentidele

15 390 000

15 390 000

0

0

0

0

15 390 000

 

 

– Tartu Pauluse Kirik

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

8 000 000

 

 

– Kuressaare Laurentiuse Kirik

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Von Krahli Teater

890 000

890 000

0

0

0

0

890 000

 

 

– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– MTÜ Mooste Külalisstuudio

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

50 365 750

50 365 750

0

0

0

0

50 365 750

 

 

– tegevuskulud

49 451 320

49 451 320

0

0

0

0

49 451 320

 

 

– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a)

914 430

914 430

0

0

0

0

914 430

6

 

Muud kulud

55 000

55 000

0

0

0

0

55 000

70000958. Muinsuskaitseamet

36 462 201

36 397 201

65 000

0

0

0

36 462 201

4

 

Eraldised

14 863 000

14 863 000

0

0

0

0

14 863 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

14 863 000

14 863 000

0

0

0

0

14 863 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

14 863 000

14 863 000

0

0

0

0

14 863 000

 

4500.8

Muudele residentidele

14 863 000

14 863 000

0

0

0

0

14 863 000

5

 

Tegevuskulud

21 536 398

21 471 398

65 000

0

0

0

21 536 398

 

 

sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng»

1 431 500

1 431 500

0

0

0

0

1 431 500

 

 

sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

1 911 399

1 911 399

0

0

0

0

1 911 399

6

 

Muud kulud

62 803

62 803

0

0

0

0

62 803

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

8 301 320

7 720 320

581 000

0

0

0

8 301 320

5

 

Tegevuskulud

8 279 873

7 698 873

581 000

0

0

0

8 279 873

6

 

Muud kulud

21 447

21 447

0

0

0

0

21 447

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 385 542

5 350 542

35 000

0

0

0

5 385 542

5

 

Tegevuskulud

5 384 542

5 349 542

35 000

0

0

0

5 384 542

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

23 344 395

22 544 395

800 000

0

0

0

23 344 395

4

 

Eraldised

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

17 000 000

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

5

 

Tegevuskulud

6 340 462

5 540 462

800 000

0

0

0

6 340 462

6

 

Muud kulud

3 933

3 933

0

0

0

0

3 933

70004347. Võru Instituut

2 161 012

2 101 012

60 000

0

0

0

2 161 012

5

 

Tegevuskulud

2 160 012

2 100 012

60 000

0

0

0

2 160 012

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

Kontserdiorganisatsioonid

148 203 338

98 164 825

40 064 268

500 000

0

9 474 245

148 203 338

5

 

Tegevuskulud

135 118 320

89 849 042

39 483 025

500 000

0

5 286 253

135 118 320

6

 

Muud kulud

13 085 018

8 315 783

581 243

0

0

4 187 992

13 085 018

Muuseumid

204 755 076

157 900 340

44 523 106

388 300

460 000

1 483 330

204 295 076

5

 

Tegevuskulud

202 605 821

156 962 679

43 311 512

388 300

460 000

1 483 330

202 145 821

6

 

Muud kulud

2 149 255

937 661

1 211 594

0

0

0

2 149 255

Teatrid

169 542 510

108 706 195

58 346 315

0

840 000

1 650 000

168 702 510

5

 

Tegevuskulud

168 270 539

107 474 271

58 306 268

0

840 000

1 650 000

167 430 539

6

 

Muud kulud

1 271 971

1 231 924

40 047

0

0

0

1 271 971

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–33 311 518

–29 105 655

–2 565 108

0

0

–1 640 755

–33 311 518

Muuseumid

–12 498

–12 498

0

0

0

0

–12 498

20.6

Kohustuste vähenemine

–12 498

–12 498

0

0

0

0

–12 498

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–12 498

–12 498

0

0

0

0

–12 498

Kontserdiorganisatsioonid

–23 484 049

–19 332 562

–2 510 732

0

0

–1 640 755

–23 484 049

20.6

Kohustuste vähenemine

–23 484 049

–19 332 562

–2 510 732

0

0

–1 640 755

–23 484 049

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–13 199 492

–12 498 854

–32 658

0

0

–667 980

–13 199 492

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–10 284 557

–6 833 708

–2 478 074

0

0

–972 775

–10 284 557

Teatrid

–9 814 971

–9 760 595

–54 376

0

0

0

–9 814 971

20.6

Kohustuste vähenemine

–9 814 971

–9 760 595

–54 376

0

0

0

–9 814 971

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–8 229 510

–8 229 510

0

0

0

0

–8 229 510

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–1 585 461

–1 531 085

–54 376

0

0

0

–1 585 461

 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

4 092 352 384

1 054 346 042

25 894 300

3 010 912 042

0

1 200 000

4 092 352 384

32

 

Kaupade ja teenuste müük

741 756 342

715 862 042

25 894 300

0

0

0

741 756 342

 

320

Riigilõivud

570 501 950

570 501 950

0

0

0

0

570 501 950

 

322

Kaupade ja teenuste müük

171 254 392

145 360 092

25 894 300

0

0

0

171 254 392

35

 

Toetused

3 012 112 042

0

0

3 010 912 042

0

1 200 000

3 012 112 042

38

 

Muud tulud

338 484 000

338 484 000

0

0

0

0

338 484 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

382

Tulud varadelt

333 900 000

333 900 000

0

0

0

0

333 900 000

 

388

Muud tulud

4 534 000

4 534 000

0

0

0

0

4 534 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

8 439 694 678

5 401 688 336

25 894 300

3 010 912 042

0

1 200 000

8 439 694 678

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 741 265 884

2 334 690 605

4 000 000

402 575 279

0

0

2 741 265 884

 

 

sealhulgas riigiteede hoid

2 572 791 373

2 310 598 090

0

262 193 283

0

0

2 572 791 373

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

469 862 055

469 862 055

0

0

0

0

469 862 055

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

469 862 055

469 862 055

0

0

0

0

469 862 055

 

 

sealhulgas riigiteede hoid

458 669 540

458 669 540

0

0

0

0

458 669 540

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

3 097 366 483

1 753 942 039

3 500 000

1 338 724 444

0

1 200 000

3 097 366 483

4

 

Eraldised

2 948 741 878

1 620 547 944

0

1 328 193 934

0

0

2 948 741 878

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

462 000 000

462 000 000

0

0

0

0

462 000 000

 

 

– Edelaraudtee AS

182 000 000

182 000 000

0

0

0

0

182 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

54 000 000

54 000 000

0

0

0

0

54 000 000

 

 

– AS Eesti Post

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

13 000 000

13 000 000

0

0

0

0

13 000 000

 

 

– Väinamere Liinid OÜ

170 000 000

170 000 000

0

0

0

0

170 000 000

 

 

– ühistranspordi toetuste reserv

23 000 000

23 000 000

0

0

0

0

23 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 486 741 878

1 158 547 944

0

1 328 193 934

0

0

2 486 741 878

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

1 037 746 728

106 535 294

0

931 211 434

0

0

1 037 746 728

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

345 350 000

60 367 500

0

284 982 500

0

0

345 350 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

543 145 150

543 145 150

0

0

0

0

543 145 150

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

511 390 150

511 390 150

0

0

0

0

511 390 150

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

388 390 150

388 390 150

0

0

0

0

388 390 150

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 437 680

1 437 680

0

0

0

0

1 437 680

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

952 470

952 470

0

0

0

0

952 470

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele

47 000 000

47 000 000

0

0

0

0

47 000 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele

339 000 000

339 000 000

0

0

0

0

339 000 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– Eesti Arengufond

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

103 000 000

103 000 000

0

0

0

0

103 000 000

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

79 000 000

79 000 000

0

0

0

0

79 000 000

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

25 655 000

25 655 000

0

0

0

0

25 655 000

 

 

– AS Alara

7 300 000

7 300 000

0

0

0

0

7 300 000

 

 

– AS Metrosert

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus

655 000

655 000

0

0

0

0

655 000

 

 

– MTÜ Eesti Standardikeskus

7 900 000

7 900 000

0

0

0

0

7 900 000

 

 

– Eesti Omanike Keskliit

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Korteriühistute Liit

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– tarbijakaitseühendused

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

6 100 000

6 100 000

0

0

0

0

6 100 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

6 100 000

6 100 000

0

0

0

0

6 100 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

560 500 000

448 500 000

0

112 000 000

0

0

560 500 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

380 000 000

380 000 000

0

0

0

0

380 000 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

380 000 000

380 000 000

0

0

0

0

380 000 000

 

 

– avalikult kasutatavate kohalike teede hoid

378 000 000

378 000 000

0

0

0

0

378 000 000

 

 

– energiasäästu sihtprogramm

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4502.8

Muudele residentidele

180 500 000

68 500 000

0

112 000 000

0

0

180 500 000

 

 

– Riigi Kinnisvara AS (ü)

68 500 000

68 500 000

0

0

0

0

68 500 000

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

112 000 000

0

0

112 000 000

0

0

112 000 000

5

 

Tegevuskulud

147 267 605

133 222 095

2 315 000

10 530 510

0

1 200 000

147 267 605

6

 

Muud kulud

1 357 000

172 000

1 185 000

0

0

0

1 357 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

27 002 106

27 002 106

0

0

0

0

27 002 106

4

 

Eraldised (ü)

19 902 794

19 902 794

0

0

0

0

19 902 794

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

19 902 794

19 902 794

0

0

0

0

19 902 794

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

19 535 294

19 535 294

0

0

0

0

19 535 294

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

367 500

367 500

0

0

0

0

367 500

5

 

Tegevuskulud (ü)

7 099 312

7 099 312

0

0

0

0

7 099 312

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

57 960 333

6 442 500

0

51 517 833

0

0

57 960 333

4

 

Eraldised (ü)

52 960 333

6 067 500

0

46 892 833

0

0

52 960 333

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

52 960 333

6 067 500

0

46 892 833

0

0

52 960 333

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

50 110 333

5 700 000

0

44 410 333

0

0

50 110 333

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

2 850 000

367 500

0

2 482 500

0

0

2 850 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 000 000

375 000

0

4 625 000

0

0

5 000 000

70000303. Konkurentsiamet

28 442 430

28 438 430

4 000

0

0

0

28 442 430

4

 

Eraldised

549 130

549 130

0

0

0

0

549 130

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

549 130

549 130

0

0

0

0

549 130

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

549 130

549 130

0

0

0

0

549 130

 

4500.9

Mitteresidentidele

549 130

549 130

0

0

0

0

549 130

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

549 130

549 130

0

0

0

0

549 130

5

 

Tegevuskulud

27 890 300

27 886 300

4 000

0

0

0

27 890 300

6

 

Muud kulud

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

70000800. Lennuamet

12 986 300

12 936 300

50 000

0

0

0

12 986 300

5

 

Tegevuskulud

12 984 300

12 934 300

50 000

0

0

0

12 984 300

6

 

Muud kulud

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

70001490. Maanteeamet

855 089 927

833 688 627

6 401 300

15 000 000

0

0

855 089 927

4

 

Eraldised

16 190 000

1 190 000

0

15 000 000

0

0

16 190 000

 

41

Sotsiaaltoetused

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

 

– riigiteede hoid

475 000

475 000

0

0

0

0

475 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

15 715 000

715 000

0

15 000 000

0

0

15 715 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

 

sealhulgas riigiteede hoid

715 000

715 000

0

0

0

0

715 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

15 000 000

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

15 000 000

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

15 000 000

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

5

 

Tegevuskulud

838 290 577

832 313 377

5 977 200

0

0

0

838 290 577

 

 

– tegevuskulud

5 977 200

0

5 977 200

0

0

0

5 977 200

 

 

– riigiteede hoid

832 313 377

832 313 377

0

0

0

0

832 313 377

6

 

Muud kulud

609 350

185 250

424 100

0

0

0

609 350

 

 

– muud kulud

424 100

0

424 100

0

0

0

424 100

 

 

– riigiteede hoid

185 250

185 250

0

0

0

0

185 250

70003164. Patendiamet

20 589 700

20 389 700

200 000

0

0

0

20 589 700

4

 

Eraldised

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Euroopa Patendiorganisatsioon (a)

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

19 553 000

19 353 000

200 000

0

0

0

19 553 000

6

 

Muud kulud

36 700

36 700

0

0

0

0

36 700

70003247. Tarbijakaitseamet

17 015 180

16 345 180

40 000

630 000

0

0

17 015 180

4

 

Eraldised

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

4500.9

Mitteresidentidele

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

4 300

4 300

0

0

0

0

4 300

5

 

Tegevuskulud

17 005 880

16 335 880

40 000

630 000

0

0

17 005 880

6

 

Muud kulud

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

514 760

514 760

0

0

0

0

514 760

5

 

Tegevuskulud (ü)

514 760

514 760

0

0

0

0

514 760

70002414. Veeteede Amet

565 534 950

165 521 450

4 000 000

396 013 500

0

0

565 534 950

4

 

Eraldised

396 013 500

0

0

396 013 500

0

0

396 013 500

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

396 013 500

0

0

396 013 500

0

0

396 013 500

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

396 013 500

0

0

396 013 500

0

0

396 013 500

 

4502.8

Muudele residentidele

396 013 500

0

0

396 013 500

0

0

396 013 500

 

 

– AS Saarte Liinid

339 050 000

0

0

339 050 000

0

0

339 050 000

 

 

– AS Tallinna Sadam

56 963 500

0

0

56 963 500

0

0

56 963 500

5

 

Tegevuskulud

169 071 450

165 171 450

3 900 000

0

0

0

169 071 450

 

 

– tegevuskulud

160 071 450

156 171 450

3 900 000

0

0

0

160 071 450

 

 

– talvine navigatsioon (ü)

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

6

 

Muud kulud

450 000

350 000

100 000

0

0

0

450 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

652 988 081

82 486 360

60 000

570 441 721

0

0

652 988 081

4

 

Eraldised

594 754 001

40 093 880

0

554 660 121

0

0

594 754 001

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

594 754 001

40 093 880

0

554 660 121

0

0

594 754 001

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

4500.9

Mitteresidentidele

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

93 880

93 880

0

0

0

0

93 880

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

594 660 121

40 000 000

0

554 660 121

0

0

594 660 121

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

30 160 121

0

0

30 160 121

0

0

30 160 121

 

4502.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

30 160 121

0

0

30 160 121

0

0

30 160 121

 

 

– Tallinna Linnavalitsus

6 293 861

0

0

6 293 861

0

0

6 293 861

 

 

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

23 866 260

0

0

23 866 260

0

0

23 866 260

 

4502.8

Muudele residentidele

564 500 000

40 000 000

0

524 500 000

0

0

564 500 000

 

 

– Elektriraudtee AS

371 500 000

40 000 000

0

331 500 000

0

0

371 500 000

 

 

– AS Eesti Raudtee

193 000 000

0

0

193 000 000

0

0

193 000 000

5

 

Tegevuskulud

58 181 500

42 339 900

60 000

15 781 600

0

0

58 181 500

6

 

Muud kulud

52 580

52 580

0

0

0

0

52 580

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

44 015 000

44 015 000

0

0

0

0

44 015 000

4

 

Eraldised (ü)

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

 

4502.8

Muudele residentidele

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

40 000 000

40 000 000

0

0

0

0

40 000 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 015 000

4 015 000

0

0

0

0

4 015 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

150 000

15 000

0

135 000

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

150 000

15 000

0

135 000

0

0

150 000

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

103 250 994

102 730 994

520 000

0

0

0

103 250 994

4

 

Eraldised

448 009

448 009

0

0

0

0

448 009

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

448 009

448 009

0

0

0

0

448 009

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

448 009

448 009

0

0

0

0

448 009

 

4500.9

Mitteresidentidele

448 009

448 009

0

0

0

0

448 009

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

448 009

448 009

0

0

0

0

448 009

5

 

Tegevuskulud

102 683 900

102 163 900

520 000

0

0

0

102 683 900

 

 

– tegevuskulud

79 883 900

79 363 900

520 000

0

0

0

79 883 900

 

 

– tootmiskulud (a)

22 800 000

22 800 000

0

0

0

0

22 800 000

6

 

Muud kulud

119 085

119 085

0

0

0

0

119 085

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

70003193. Patendiraamatukogu

5 473 485

5 296 387

95 000

82 098

0

0

5 473 485

5

 

Tegevuskulud

5 473 485

5 296 387

95 000

82 098

0

0

5 473 485

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

31 827

31 827

0

0

0

0

31 827

5

 

Tegevuskulud (ü)

31 827

31 827

0

0

0

0

31 827

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

339 691 264

45 222 264

7 024 000

287 445 000

0

0

339 691 264

4

 

Eraldised

276 000 000

0

0

276 000 000

0

0

276 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

276 000 000

0

0

276 000 000

0

0

276 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

276 000 000

0

0

276 000 000

0

0

276 000 000

 

4502.0

Valitsussektorisisesed eraldised

276 000 000

0

0

276 000 000

0

0

276 000 000

 

4502.00

Riigile ja riigiasutustele

276 000 000

0

0

276 000 000

0

0

276 000 000

5

 

Tegevuskulud

63 665 264

45 220 264

7 000 000

11 445 000

0

0

63 665 264

6

 

Muud kulud

26 000

2 000

24 000

0

0

0

26 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

255 000

255 000

0

0

0

0

255 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

255 000

255 000

0

0

0

0

255 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

1 700 000

255 000

0

1 445 000

0

0

1 700 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 700 000

255 000

0

1 445 000

0

0

1 700 000

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–950 000 000

–950 000 000

0

0

0

0

–950 000 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–950 000 000

–950 000 000

0

0

0

0

–950 000 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–950 000 000

–950 000 000

0

0

0

0

–950 000 000

 

101.1

– väärtpaberite soetamine

–950 000 000

–950 000 000

0

0

0

0

–950 000 000

 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 534 603 892

37 380 864

77 601 475

3 335 487 143

70 897 530

13 236 880

3 463 706 362

32

 

Kaupade ja teenuste müük

101 405 919

23 804 444

77 601 475

0

0

0

101 405 919

 

320

Riigilõivud

17 375 400

17 375 400

0

0

0

0

17 375 400

 

322

Kaupade ja teenuste müük

84 030 519

6 429 044

77 601 475

0

0

0

84 030 519

35

 

Toetused

3 419 621 553

0

0

3 335 487 143

70 897 530

13 236 880

3 348 724 023

38

 

Muud tulud

13 576 420

13 576 420

0

0

0

0

13 576 420

 

382

Tulud varadelt

12 174 420

12 174 420

0

0

0

0

12 174 420

 

388

Muud tulud

1 402 000

1 402 000

0

0

0

0

1 402 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 371 821 062

1 874 598 034

77 601 475

3 335 487 143

70 897 530

13 236 880

5 300 923 532

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

48 784 667

25 331 167

6 181 000

4 594 500

200 000

12 478 000

48 584 667

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

592 500

592 500

0

0

0

0

592 500

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

592 500

592 500

0

0

0

0

592 500

70000734. Põllumajandusministeerium

235 266 294

204 852 588

145 000

7 501 583

22 767 123

0

212 499 171

4

 

Eraldised

35 950 290

32 987 327

0

2 962 963

0

0

35 950 290

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

21 950 290

18 987 327

0

2 962 963

0

0

21 950 290

 

 

– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede

3 950 617

987 654

0

2 962 963

0

0

3 950 617

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

17 999 673

17 999 673

0

0

0

0

17 999 673

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 649 871

2 649 871

0

0

0

0

2 649 871

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

2 649 871

2 649 871

0

0

0

0

2 649 871

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 593 907

1 593 907

0

0

0

0

1 593 907

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 055 964

1 055 964

0

0

0

0

1 055 964

 

4500.8

Muudele residentidele

14 000 000

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

9 400 000

9 400 000

0

0

0

0

9 400 000

 

 

– Maaelu Edendamise Sihtasutus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– mittetulundusühingud

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

 

 

– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 349 802

1 349 802

0

0

0

0

1 349 802

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 349 802

1 349 802

0

0

0

0

1 349 802

5

 

Tegevuskulud

199 210 276

171 804 533

100 000

4 538 620

22 767 123

0

176 443 153

6

 

Muud kulud

105 728

60 728

45 000

0

0

0

105 728

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 538 527

6 538 527

0

0

0

0

6 538 527

4

 

Eraldised (ü)

987 654

987 654

0

0

0

0

987 654

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

987 654

987 654

0

0

0

0

987 654

 

 

– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede

987 654

987 654

0

0

0

0

987 654

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 550 873

5 550 873

0

0

0

0

5 550 873

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 633 496 701

1 328 792 003

0

3 302 554 080

2 150 618

0

4 631 346 083

4

 

Eraldised

4 477 517 343

1 216 507 123

0

3 261 010 220

0

0

4 477 517 343

 

 

– maaelu arengukava

2 365 485 763

525 341 097

0

1 840 144 666

0

0

2 365 485 763

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

48 771 520

12 192 880

0

36 578 640

0

0

48 771 520

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

187 222 312

1 041 156

0

186 181 156

0

0

187 222 312

 

 

– koolipiimatoetus

28 000 000

12 000 000

0

16 000 000

0

0

28 000 000

 

 

– ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad otsetoetused

1 505 071 374

545 465 396

0

959 605 978

0

0

1 505 071 374

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

2 000 000

600 000

0

1 400 000

0

0

2 000 000

 

 

– maaelu ja põllumajanduse arendamine

46 600 000

46 600 000

0

0

0

0

46 600 000

 

 

– kalanduse rakenduskava

277 466 374

69 366 594

0

208 099 780

0

0

277 466 374

 

 

– kalanduse turukorraldus

13 000 000

0

0

13 000 000

0

0

13 000 000

 

 

– kalanduse arengutoetused

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

5

 

Tegevuskulud

155 779 358

112 084 880

0

41 543 860

2 150 618

0

153 628 740

 

 

sealhulgas SAPARDi tagasimaksed

1 160 116

1 160 116

0

0

0

0

1 160 116

6

 

Muud kulud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

615 306 347

615 306 347

0

0

0

0

615 306 347

4

 

Eraldised (ü)

608 541 727

608 541 727

0

0

0

0

608 541 727

 

 

– maaelu arengukava

525 341 097

525 341 097

0

0

0

0

525 341 097

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

12 192 880

12 192 880

0

0

0

0

12 192 880

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

1 041 156

1 041 156

0

0

0

0

1 041 156

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– kalanduse rakenduskava

69 366 594

69 366 594

0

0

0

0

69 366 594

5

 

Tegevuskulud (ü)

6 764 620

6 764 620

0

0

0

0

6 764 620

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

161 735 436

132 498 080

15 200 000

14 037 356

0

0

161 735 436

4

 

Eraldised

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

5

 

Tegevuskulud

161 411 683

132 174 327

15 200 000

14 037 356

0

0

161 411 683

6

 

Muud kulud

23 753

23 753

0

0

0

0

23 753

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

18 900 444

18 900 444

0

0

0

0

18 900 444

5

 

Tegevuskulud (ü)

18 900 444

18 900 444

0

0

0

0

18 900 444

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

44 850 699

44 350 699

500 000

0

0

0

44 850 699

4

 

Eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

5

 

Tegevuskulud

44 396 356

43 896 356

500 000

0

0

0

44 396 356

6

 

Muud kulud

4 343

4 343

0

0

0

0

4 343

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

18 861 287

8 556 287

10 305 000

0

0

0

18 861 287

4

 

Eraldised

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

4500.9

Mitteresidentidele

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

205 900

0

205 900

0

0

0

205 900

5

 

Tegevuskulud

16 855 387

8 556 287

8 299 100

0

0

0

16 855 387

6

 

Muud kulud

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

16 084 507

6 049 245

700 000

1 095 262

8 240 000

0

7 844 507

5

 

Tegevuskulud

15 964 507

6 049 245

580 000

1 095 262

8 240 000

0

7 724 507

6

 

Muud kulud

120 000

0

120 000

0

0

0

120 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

1 657 792

1 607 792

50 000

0

0

0

1 657 792

5

 

Tegevuskulud

1 657 792

1 607 792

50 000

0

0

0

1 657 792

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

43 160 993

27 117 893

6 800 000

0

9 243 100

0

33 917 893

4

 

Eraldised

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

5

 

Tegevuskulud

42 918 512

26 925 412

6 750 000

0

9 243 100

0

33 675 412

6

 

Muud kulud

122 481

72 481

50 000

0

0

0

122 481

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

56 948 820

33 270 458

18 500 000

5 178 362

0

0

56 948 820

5

 

Tegevuskulud

53 944 320

33 265 958

15 500 000

5 178 362

0

0

53 944 320

6

 

Muud kulud

3 004 500

4 500

3 000 000

0

0

0

3 004 500

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

12 374 801

12 374 801

0

0

0

0

12 374 801

5

 

Tegevuskulud (ü)

12 374 801

12 374 801

0

0

0

0

12 374 801

Maaparandusbürood

45 227 177

39 503 056

840 000

526 000

4 358 121

0

40 869 056

5

 

Tegevuskulud

45 217 749

39 493 628

840 000

526 000

4 358 121

0

40 859 628

6

 

Muud kulud

9 428

9 428

0

0

0

0

9 428

Põllumajandusmuuseumid

15 142 876

14 102 876

1 020 000

0

20 000

0

15 122 876

5

 

Tegevuskulud

15 114 579

14 099 579

995 000

0

20 000

0

15 094 579

6

 

Muud kulud

28 297

3 297

25 000

0

0

0

28 297

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

50 603 813

8 565 890

17 360 475

0

23 918 568

758 880

26 685 245

5

 

Tegevuskulud

50 017 219

8 527 296

16 864 475

0

23 866 568

758 880

26 150 651

6

 

Muud kulud

586 594

38 594

496 000

0

52 000

0

534 594

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–199 880 000

–199 880 000

0

0

0

0

–199 880 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–199 880 000

–199 880 000

0

0

0

0

–199 880 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–199 880 000

–199 880 000

0

0

0

0

–199 880 000

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele

–199 880 000

–199 880 000

0

0

0

0

–199 880 000

 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

78 691 590 429

78 618 604 000

1 200 000

71 786 429

0

0

78 691 590 429

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

77 117 000 000

77 117 000 000

0

0

0

0

77 117 000 000

 

300

Tulumaks

7 789 500 000

7 789 500 000

0

0

0

0

7 789 500 000

 

302

Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed

34 710 000 000

34 710 000 000

0

0

0

0

34 710 000 000

 

303

Omandimaksud

67 000 000

67 000 000

0

0

0

0

67 000 000

 

3031

Raskeveokimaks

67 000 000

67 000 000

0

0

0

0

67 000 000

 

304

Maksud kaupadelt ja teenustelt

33 974 500 000

33 974 500 000

0

0

0

0

33 974 500 000

 

3040

Käibemaks

22 920 000 000

22 920 000 000

0

0

0

0

22 920 000 000

 

3042

Aktsiisid

10 565 500 000

10 565 500 000

0

0

0

0

10 565 500 000

 

3043

Hasartmängumaks

489 000 000

489 000 000

0

0

0

0

489 000 000

 

305

Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt

576 000 000

576 000 000

0

0

0

0

576 000 000

 

3050

Tollimaks

576 000 000

576 000 000

0

0

0

0

576 000 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

120 749 000

119 549 000

1 200 000

0

0

0

120 749 000

 

320

Riigilõivud

4 043 000

4 043 000

0

0

0

0

4 043 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

115 506 000

115 506 000

0

0

0

0

115 506 000

35

 

Toetused

71 786 429

0

0

71 786 429

0

0

71 786 429

38

 

Muud tulud

1 382 055 000

1 382 055 000

0

0

0

0

1 382 055 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

37 230 000

37 230 000

0

0

0

0

37 230 000

 

382

Tulud varadelt

1 322 125 000

1 322 125 000

0

0

0

0

1 322 125 000

 

388

Muud tulud

22 700 000

22 700 000

0

0

0

0

22 700 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 261 767 456

5 188 781 027

1 200 000

71 786 429

0

0

5 261 767 456

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

75 690 739

70 015 739

0

5 675 000

0

0

75 690 739

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

825 000

825 000

0

0

0

0

825 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

825 000

825 000

0

0

0

0

825 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

5 500 000

825 000

0

4 675 000

0

0

5 500 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

5 500 000

825 000

0

4 675 000

0

0

5 500 000

70000272. Rahandusministeerium

1 519 480 177

1 466 827 648

200 000

52 452 529

0

0

1 519 480 177

4

 

Eraldised

1 222 068 505

1 195 270 439

0

26 798 066

0

0

1 222 068 505

 

41

Sotsiaaltoetused

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a)

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

198 091 776

171 293 710

0

26 798 066

0

0

198 091 776

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

198 091 776

171 293 710

0

26 798 066

0

0

198 091 776

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

24 518 066

0

0

24 518 066

0

0

24 518 066

 

 

– muude asutuste õppelaenude põhiosa kustutamine (a)

300 752

300 752

0

0

0

0

300 752

 

 

– muude asutuste erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)

199 248

199 248

0

0

0

0

199 248

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

101 303 210

99 023 210

0

2 280 000

0

0

101 303 210

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

43 334 261

41 054 261

0

2 280 000

0

0

43 334 261

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)

3 609 000

3 609 000

0

0

0

0

3 609 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)

2 391 000

2 391 000

0

0

0

0

2 391 000

 

 

– rahva ja eluruumide loendus

35 054 261

35 054 261

0

0

0

0

35 054 261

 

 

– eraldised võitluseks salakaubanduse ja sigarettide võltsimise vastu

2 280 000

0

0

2 280 000

0

0

2 280 000

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

57 968 949

57 968 949

0

0

0

0

57 968 949

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)

34 432 684

34 432 684

0

0

0

0

34 432 684

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)

23 536 265

23 536 265

0

0

0

0

23 536 265

 

4500.8

Muudele residentidele

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

 

– õppelaenude riigitagatis (a)

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

11 770 500

11 770 500

0

0

0

0

11 770 500

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

11 770 500

11 770 500

0

0

0

0

11 770 500

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 018 976 729

1 018 976 729

0

0

0

0

1 018 976 729

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

993 222 425

993 222 425

0

0

0

0

993 222 425

 

452.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

993 222 425

993 222 425

0

0

0

0

993 222 425

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

993 222 425

993 222 425

0

0

0

0

993 222 425

 

452.92

Euroopa Liidule

25 754 304

25 754 304

0

0

0

0

25 754 304

5

 

Tegevuskulud

231 135 672

205 281 209

200 000

25 654 463

0

0

231 135 672

 

 

– tegevuskulud

217 935 672

192 081 209

200 000

25 654 463

0

0

217 935 672

 

55

– Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a)

13 200 000

13 200 000

0

0

0

0

13 200 000

6

 

Muud kulud

66 276 000

66 276 000

0

0

0

0

66 276 000

 

 

– intressikulud (a)

28 000 000

28 000 000

0

0

0

0

28 000 000

 

 

– maamaksukulud (a)

38 000 000

38 000 000

0

0

0

0

38 000 000

 

 

– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)

276 000

276 000

0

0

0

0

276 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 317 734

4 317 734

0

0

0

0

4 317 734

4

 

Eraldised (ü)

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 170 675

3 170 675

0

0

0

0

3 170 675

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

20 210 005

3 952 271

0

16 257 734

0

0

20 210 005

4

 

Eraldised (ü)

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452.0

Valitsussektorisisesed toetused

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

452.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

 

 

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

1 147 059

1 147 059

0

0

0

0

1 147 059

5

 

Tegevuskulud (ü)

19 062 946

2 805 212

0

16 257 734

0

0

19 062 946

70000349. Maksu- ja Tolliamet

3 546 351 965

3 539 581 965

200 000

6 570 000

0

0

3 546 351 965

4

 

Eraldised

2 865 417 600

2 865 417 600

0

0

0

0

2 865 417 600

 

41

Sotsiaaltoetused

2 864 840 000

2 864 840 000

0

0

0

0

2 864 840 000

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused

2 864 840 000

2 864 840 000

0

0

0

0

2 864 840 000

 

4103

Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

2 864 840 000

2 864 840 000

0

0

0

0

2 864 840 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

577 600

577 600

0

0

0

0

577 600

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

577 600

577 600

0

0

0

0

577 600

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

27 600

27 600

0

0

0

0

27 600

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

27 600

27 600

0

0

0

0

27 600

 

 

– Sisekaitseakadeemia

27 600

27 600

0

0

0

0

27 600

 

4500.9

Mitteresidentidele

550 000

550 000

0

0

0

0

550 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

550 000

550 000

0

0

0

0

550 000

5

 

Tegevuskulud

669 629 365

662 859 365

200 000

6 570 000

0

0

669 629 365

 

 

– tegevuskulud

657 829 365

651 059 365

200 000

6 570 000

0

0

657 829 365

 

55

– maksumärgid (a)

11 800 000

11 800 000

0

0

0

0

11 800 000

6

 

Muud kulud

11 305 000

11 305 000

0

0

0

0

11 305 000

 

 

– muud kulud

4 305 000

4 305 000

0

0

0

0

4 305 000

 

65

– intressikulud (a)

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

70000332. Statistikaamet

109 072 575

101 183 675

800 000

7 088 900

0

0

109 072 575

5

 

Tegevuskulud

109 072 575

101 183 675

800 000

7 088 900

0

0

109 072 575

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

950 675

950 675

0

0

0

0

950 675

5

 

Tegevuskulud (ü)

950 675

950 675

0

0

0

0

950 675

70003170. Riigihangete Amet

11 172 000

11 172 000

0

0

0

0

11 172 000

5

 

Tegevuskulud

11 172 000

11 172 000

0

0

0

0

11 172 000

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

747 303 825

747 303 825

0

0

0

0

747 303 825

70000272. Rahandusministeerium

747 303 825

747 303 825

0

0

0

0

747 303 825

10.1

Finantsvarade suurenemine

700 363 825

700 363 825

0

0

0

0

700 363 825

 

10.1

– finantsvarade suurenemine

990 668 358

990 668 358

0

0

0

0

990 668 358

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost

–90 304 533

–90 304 533

0

0

0

0

–90 304 533

 

1032.1

– laenude andmine

–200 000 000

–200 000 000

0

0

0

0

–200 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

160 000 000

160 000 000

0

0

0

0

160 000 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

160 000 000

160 000 000

0

0

0

0

160 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–113 060 000

–113 060 000

0

0

0

0

–113 060 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele

–113 060 000

–113 060 000

0

0

0

0

–113 060 000

 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 402 957 160

1 082 606 798

86 530 136

1 501 629 067

728 331 159

3 860 000

2 674 626 001

32

 

Kaupade ja teenuste müük

201 732 884

115 202 748

86 530 136

0

0

0

201 732 884

 

320

Riigilõivud

112 506 900

112 506 900

0

0

0

0

112 506 900

 

322

Kaupade ja teenuste müük

89 225 984

2 695 848

86 530 136

0

0

0

89 225 984

35

 

Toetused

2 233 820 226

0

0

1 501 629 067

728 331 159

3 860 000

1 505 489 067

38

 

Muud tulud

967 404 050

967 404 050

0

0

0

0

967 404 050

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

248 082 000

248 082 000

0

0

0

0

248 082 000

 

382

Tulud varadelt

6 150 050

6 150 050

0

0

0

0

6 150 050

 

388

Muud tulud

713 172 000

713 172 000

0

0

0

0

713 172 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

7 002 737 858

4 682 387 496

86 530 136

1 501 629 067

728 331 159

3 860 000

6 274 406 699

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

453 615 695

80 797 055

2 870 000

368 620 848

1 327 792

0

452 287 903

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

59 856 839

59 856 839

0

0

0

0

59 856 839

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

59 856 839

59 856 839

0

0

0

0

59 856 839

70000562. Siseministeerium

284 868 351

259 348 415

35 000

25 484 936

0

0

284 868 351

4

 

Eraldised

126 472 238

111 331 789

0

15 140 449

0

0

126 472 238

 

41

Sotsiaaltoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

4134

Õppetoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

126 413 638

111 273 189

0

15 140 449

0

0

126 413 638

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

126 413 638

111 273 189

0

15 140 449

0

0

126 413 638

 

 

– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond

18 472 599

4 618 150

0

13 854 449

0

0

18 472 599

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

17 806 039

16 520 039

0

1 286 000

0

0

17 806 039

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

10 834 039

10 834 039

0

0

0

0

10 834 039

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

6 428 403

6 428 403

0

0

0

0

6 428 403

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

4 405 636

4 405 636

0

0

0

0

4 405 636

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

5 372 000

4 086 000

0

1 286 000

0

0

5 372 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond

3 900 000

3 900 000

0

0

0

0

3 900 000

 

 

– horisontaalne tehniline abi

1 206 000

186 000

0

1 020 000

0

0

1 206 000

 

 

– elukeskkonna rakendamise tegevuskava

266 000

0

0

266 000

0

0

266 000

 

4500.8

Muudele residentidele

90 000 000

90 000 000

0

0

0

0

90 000 000

 

 

– erakonnad

90 000 000

90 000 000

0

0

0

0

90 000 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

135 000

135 000

0

0

0

0

135 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

135 000

135 000

0

0

0

0

135 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

18 600

18 600

0

0

0

0

18 600

 

452.8

Muudele residentidele

18 600

18 600

0

0

0

0

18 600

5

 

Tegevuskulud

158 316 113

147 936 626

35 000

10 344 487

0

0

158 316 113

6

 

Muud kulud

80 000

80 000

0

0

0

0

80 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

7 291 024

7 291 024

0

0

0

0

7 291 024

4

 

Eraldised (ü)

4 804 150

4 804 150

0

0

0

0

4 804 150

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 804 150

4 804 150

0

0

0

0

4 804 150

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

4 804 150

4 804 150

0

0

0

0

4 804 150

 

 

– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond

4 618 150

4 618 150

0

0

0

0

4 618 150

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

186 000

186 000

0

0

0

0

186 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

186 000

186 000

0

0

0

0

186 000

 

 

– horisontaalne tehniline abi

186 000

186 000

0

0

0

0

186 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 486 874

2 486 874

0

0

0

0

2 486 874

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

2 395 844

368 656

0

2 027 188

0

0

2 395 844

4

 

Eraldised (ü)

1 472 000

186 000

0

1 286 000

0

0

1 472 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 472 000

186 000

0

1 286 000

0

0

1 472 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 472 000

186 000

0

1 286 000

0

0

1 472 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

1 472 000

186 000

0

1 286 000

0

0

1 472 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 472 000

186 000

0

1 286 000

0

0

1 472 000

 

 

– horisontaalne tehniline abi

1 206 000

186 000

0

1 020 000

0

0

1 206 000

 

 

– elukeskkonna rakendamise tegevuskava

266 000

0

0

266 000

0

0

266 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

923 844

182 656

0

741 188

0

0

923 844

70000591. Kaitsepolitseiamet

263 629 000

263 629 000

0

0

0

0

263 629 000

6

 

Muud kulud

263 629 000

263 629 000

0

0

0

0

263 629 000

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

201 172 874

201 170 874

2 000

0

0

0

201 172 874

4

 

Eraldised

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

41

Sotsiaaltoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

5

 

Tegevuskulud

201 107 874

201 105 874

2 000

0

0

0

201 107 874

6

 

Muud kulud

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

70005186. Piirivalveamet

654 301 714

646 301 714

8 000 000

0

0

0

654 301 714

4

 

Eraldised

4 889 200

4 889 200

0

0

0

0

4 889 200

 

41

Sotsiaaltoetused

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

4134

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

 

 

– piirivalvurite pensionid (a)

4 849 200

4 849 200

0

0

0

0

4 849 200

5

 

Tegevuskulud

648 709 674

641 159 674

7 550 000

0

0

0

648 709 674

6

 

Muud kulud

702 840

252 840

450 000

0

0

0

702 840

70000728. Politseiamet

1 740 696 179

1 735 851 179

985 000

0

0

3 860 000

1 740 696 179

4

 

Eraldised

138 954 559

138 954 559

0

0

0

0

138 954 559

 

41

Sotsiaaltoetused

2 304 280

2 304 280

0

0

0

0

2 304 280

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

1 684 280

1 684 280

0

0

0

0

1 684 280

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

1 684 280

1 684 280

0

0

0

0

1 684 280

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

620 000

620 000

0

0

0

0

620 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

136 650 279

136 650 279

0

0

0

0

136 650 279

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

136 650 279

136 650 279

0

0

0

0

136 650 279

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

134 840 159

134 840 159

0

0

0

0

134 840 159

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

134 840 159

134 840 159

0

0

0

0

134 840 159

 

 

– politseinike pensionid (a)

134 840 159

134 840 159

0

0

0

0

134 840 159

 

4500.9

Mitteresidentidele

1 810 120

1 810 120

0

0

0

0

1 810 120

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 810 120

1 810 120

0

0

0

0

1 810 120

5

 

Tegevuskulud

1 586 589 520

1 581 744 520

985 000

0

0

3 860 000

1 586 589 520

6

 

Muud kulud

15 152 100

15 152 100

0

0

0

0

15 152 100

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

650 000

650 000

0

0

0

0

650 000

70000585. Päästeamet

801 635 301

784 549 900

12 009 520

4 975 881

100 000

0

801 535 301

4

 

Eraldised

4 230 378

4 230 378

0

0

0

0

4 230 378

 

41

Sotsiaaltoetused

3 364 378

3 364 378

0

0

0

0

3 364 378

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

454 378

454 378

0

0

0

0

454 378

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks

90 000

90 000

0

0

0

0

90 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

364 378

364 378

0

0

0

0

364 378

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

2 910 000

2 910 000

0

0

0

0

2 910 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

866 000

866 000

0

0

0

0

866 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

866 000

866 000

0

0

0

0

866 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– maakondlike kriisireguleerimisplaanide koostamine ja riskianalüüs

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4500.8

Muudele residentidele

350 000

350 000

0

0

0

0

350 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

16 000

16 000

0

0

0

0

16 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

16 000

16 000

0

0

0

0

16 000

5

 

Tegevuskulud

796 980 923

779 895 522

12 009 520

4 975 881

100 000

0

796 880 923

6

 

Muud kulud

424 000

424 000

0

0

0

0

424 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 009 263

1 009 263

0

0

0

0

1 009 263

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 009 263

1 009 263

0

0

0

0

1 009 263

70004465. Sisekaitseakadeemia

172 796 228

143 785 356

20 076 000

6 101 940

2 832 932

0

169 963 296

4

 

Eraldised

8 383 425

7 223 870

0

0

1 159 555

0

7 223 870

 

41

Sotsiaaltoetused

8 204 950

7 204 950

0

0

1 000 000

0

7 204 950

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

8 204 950

7 204 950

0

0

1 000 000

0

7 204 950

 

4134

Õppetoetused

8 204 950

7 204 950

0

0

1 000 000

0

7 204 950

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

163 475

3 920

0

0

159 555

0

3 920

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

163 475

3 920

0

0

159 555

0

3 920

 

4500.8

Muudele residentidele

159 555

0

0

0

159 555

0

0

 

4500.9

Mitteresidentidele

3 920

3 920

0

0

0

0

3 920

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

3 920

3 920

0

0

0

0

3 920

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

452.8

Muudele residentidele

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

164 221 303

136 391 986

20 054 000

6 101 940

1 673 377

0

162 547 926

6

 

Muud kulud

191 500

169 500

22 000

0

0

0

191 500

70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

120 538 663

120 538 663

0

0

0

0

120 538 663

5

 

Tegevuskulud

120 538 663

120 538 663

0

0

0

0

120 538 663

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

2 309 483 853

446 415 340

42 552 616

1 096 445 462

724 070 435

0

1 585 413 418

70000562. Siseministeerium

1 362 330 324

265 884 862

0

1 096 445 462

0

0

1 362 330 324

4

 

Eraldised

1 340 563 324

251 457 862

0

1 089 105 462

0

0

1 340 563 324

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 340 563 324

251 457 862

0

1 089 105 462

0

0

1 340 563 324

 

 

– regionaalarengu toetamine

1 238 445 673

149 340 211

0

1 089 105 462

0

0

1 238 445 673

 

 

– Kodanikuühiskonna Sihtkapital

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a)

62 103 000

62 103 000

0

0

0

0

62 103 000

 

 

– usuühenduste toetamine

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– muud sihtotstarbelised eraldised

11 014 651

11 014 651

0

0

0

0

11 014 651

5

 

Tegevuskulud

21 767 000

14 427 000

0

7 340 000

0

0

21 767 000

 

 

– tegevuskulud

10 767 000

3 427 000

0

7 340 000

0

0

10 767 000

 

55

– Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimiskulud

11 000 000

11 000 000

0

0

0

0

11 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

42 467 211

42 467 211

0

0

0

0

42 467 211

4

 

Eraldised (ü)

39 040 211

39 040 211

0

0

0

0

39 040 211

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

39 040 211

39 040 211

0

0

0

0

39 040 211

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 427 000

3 427 000

0

0

0

0

3 427 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

17 190 000

1 907 250

0

15 282 750

0

0

17 190 000

4

 

Eraldised (ü)

11 690 000

1 247 250

0

10 442 750

0

0

11 690 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

11 690 000

1 247 250

0

10 442 750

0

0

11 690 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 500 000

660 000

0

4 840 000

0

0

5 500 000

Maavalitsused

947 153 529

180 530 478

42 552 616

0

724 070 435

0

223 083 094

4

 

Eraldised

733 180 883

3 914 000

5 196 448

0

724 070 435

0

9 110 448

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

733 180 883

3 914 000

5 196 448

0

724 070 435

0

9 110 448

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

733 180 883

3 914 000

5 196 448

0

724 070 435

0

9 110 448

 

 

– laste riiklik hoolekanne

233 318 813

0

0

0

233 318 813

0

0

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes

3 397 284

0

0

0

3 397 284

0

0

 

 

– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele

83 239 476

0

0

0

83 239 476

0

0

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

0

0

0

200 000

0

0

 

 

– maanteetranspordi korraldamine

339 000 000

0

0

0

339 000 000

0

0

 

 

– vee- ja õhutranspordi korraldamine

47 000 000

0

0

0

47 000 000

0

0

 

 

– spordibaaside ülalpidamine

152 862

0

0

0

152 862

0

0

 

 

– riigikoolide ülalpidamine

17 762 000

0

0

0

17 762 000

0

0

 

 

– hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvate tulude arvel tehtavad kulud

5 196 448

0

5 196 448

0

0

0

5 196 448

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

3 914 000

3 914 000

0

0

0

0

3 914 000

 

4500.01

Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

3 914 000

3 914 000

0

0

0

0

3 914 000

 

 

– Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus

3 914 000

3 914 000

0

0

0

0

3 914 000

5

 

Tegevuskulud

213 511 343

176 456 243

37 055 100

0

0

0

213 511 343

6

 

Muud kulud

461 303

160 235

301 068

0

0

0

461 303

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–10 039 743

–10 039 743

0

0

0

0

–10 039 743

70000728. Politseiamet

–10 039 743

–10 039 743

0

0

0

0

–10 039 743

10.1

Finantsvarade suurenemine

–144 960

–144 960

0

0

0

0

–144 960

 

1032.1

– laenude andmine

–144 960

–144 960

0

0

0

0

–144 960

20.6

Kohustuste vähenemine

–9 894 783

–9 894 783

0

0

0

0

–9 894 783

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–9 894 783

–9 894 783

0

0

0

0

–9 894 783

 

 

– Viru Vangla kapitalirendi maksed

–9 894 783

–9 894 783

0

0

0

0

–9 894 783

 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 032 660 332

18 065 019

70 726 170

733 884 654

209 984 489

0

822 675 843

32

 

Kaupade ja teenuste müük

79 073 689

8 347 519

70 726 170

0

0

0

79 073 689

 

320

Riigilõivud

78 281 643

7 555 473

70 726 170

0

0

0

78 281 643

 

322

Kaupade ja teenuste müük

792 046

792 046

0

0

0

0

792 046

35

 

Toetused

943 869 143

0

0

733 884 654

209 984 489

0

733 884 654

38

 

Muud tulud

9 717 500

9 717 500

0

0

0

0

9 717 500

 

388

Muud tulud

9 717 500

9 717 500

0

0

0

0

9 717 500

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

43 350 158 678

42 336 682 919

69 606 616

733 884 654

209 984 489

0

43 140 174 189

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

228 876 447

124 758 583

5 245 000

93 872 864

5 000 000

0

223 876 447

 

158

sealhulgas ravimivarude soetamine

62 500 000

62 500 000

0

0

0

0

62 500 000

 

158

sealhulgas vaktsiinide soetamine

27 000 000

27 000 000

0

0

0

0

27 000 000

 

158

sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud

3 392 000

1 592 000

1 800 000

0

0

0

3 392 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

23 666 583

23 666 583

0

0

0

0

23 666 583

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

23 666 583

23 666 583

0

0

0

0

23 666 583

70001952. Sotsiaalministeerium

15 029 531 492

14 565 770 539

222 600

460 218 353

3 320 000

0

15 026 211 492

4

 

Eraldised

14 864 143 122

14 435 586 742

0

428 556 380

0

0

14 864 143 122

 

 

– sotsiaalkaitse eraldised

92 828 431

15 309 038

0

77 519 393

0

0

92 828 431

 

 

– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi

111 084 294

111 084 294

0

0

0

0

111 084 294

 

 

– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks

4 300 000

645 000

0

3 655 000

0

0

4 300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

14 655 930 397

14 308 548 410

0

347 381 987

0

0

14 655 930 397

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

14 302 085 279

14 302 085 279

0

0

0

0

14 302 085 279

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

14 222 472 127

14 222 472 127

0

0

0

0

14 222 472 127

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

1 925 000

1 925 000

0

0

0

0

1 925 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

1 316 909

1 316 909

0

0

0

0

1 316 909

 

4500.00

Riigile ja riigiasutustele

320 155 573

320 155 573

0

0

0

0

320 155 573

 

 

– laste riiklik hoolekanne (ü)

233 318 813

233 318 813

0

0

0

0

233 318 813

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü)

3 397 284

3 397 284

0

0

0

0

3 397 284

 

 

– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele

83 239 476

83 239 476

0

0

0

0

83 239 476

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

13 881 074 645

13 881 074 645

0

0

0

0

13 881 074 645

 

 

– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)

13 740 773 697

13 740 773 697

0

0

0

0

13 740 773 697

 

 

– viljatusravi hüvitamine

7 200 000

7 200 000

0

0

0

0

7 200 000

 

 

– Tartu Ülikool – residentuurikulud

125 300 948

125 300 948

0

0

0

0

125 300 948

 

 

– Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– Tartu Ülikool – viljatusravi uuringud

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

2 800 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

 

 

– Eesti E-tervise Sihtasutus

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

77 045 862

77 045 862

0

0

0

0

77 045 862

 

 

– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)

57 974 862

57 974 862

0

0

0

0

57 974 862

 

 

– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a)

19 071 000

19 071 000

0

0

0

0

19 071 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

2 567 290

2 567 290

0

0

0

0

2 567 290

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 567 290

2 567 290

0

0

0

0

2 567 290

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

353 845 118

6 463 131

0

347 381 987

0

0

353 845 118

 

 

– haiglavõrgu arendamine

311 041 487

0

0

311 041 487

0

0

311 041 487

 

4502.8

Muudele residentidele

42 803 631

6 463 131

0

36 340 500

0

0

42 803 631

 

 

– AS Hoolekandeteenused

42 803 631

6 463 131

0

36 340 500

0

0

42 803 631

5

 

Tegevuskulud

165 348 370

130 143 797

222 600

31 661 973

3 320 000

0

162 028 370

6

 

Muud kulud

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

14 989 891

14 989 891

0

0

0

0

14 989 891

4

 

Eraldised (ü)

8 958 875

8 958 875

0

0

0

0

8 958 875

 

 

– sotsiaalkaitse eraldised

1 850 744

1 850 744

0

0

0

0

1 850 744

 

 

– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks

645 000

645 000

0

0

0

0

645 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

6 463 131

6 463 131

0

0

0

0

6 463 131

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

6 463 131

6 463 131

0

0

0

0

6 463 131

 

4502.8

Muudele residentidele

6 463 131

6 463 131

0

0

0

0

6 463 131

 

 

– AS Hoolekandeteenused

6 463 131

6 463 131

0

0

0

0

6 463 131

5

 

Tegevuskulud (ü)

6 031 016

6 031 016

0

0

0

0

6 031 016

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

14 231 800

1 733 820

0

12 497 980

0

0

14 231 800

4

 

Eraldised (ü)

4 300 000

645 000

0

3 655 000

0

0

4 300 000

 

 

– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks

4 300 000

645 000

0

3 655 000

0

0

4 300 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

9 931 800

1 088 820

0

8 842 980

0

0

9 931 800

70003477. Ravimiamet

39 970 199

5 134 753

34 835 446

0

0

0

39 970 199

4

 

Eraldised

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

5

 

Tegevuskulud

39 249 786

4 734 753

34 515 033

0

0

0

39 249 786

6

 

Muud kulud

320 413

0

320 413

0

0

0

320 413

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

26 915 871 514

26 714 762 155

3 200 000

0

197 909 359

0

26 717 962 155

4

 

Eraldised

26 765 447 827

26 567 538 468

0

0

197 909 359

0

26 567 538 468

 

41

Sotsiaaltoetused

26 526 734 151

26 328 824 792

0

0

197 909 359

0

26 328 824 792

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused (a)

20 653 192 452

20 653 192 452

0

0

0

0

20 653 192 452

 

4100

Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a)

20 259 292 452

20 259 292 452

0

0

0

0

20 259 292 452

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a)

393 900 000

393 900 000

0

0

0

0

393 900 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 534 995 180

5 533 875 180

0

0

1 120 000

0

5 533 875 180

 

4130

Peretoetused

3 806 342 960

3 806 342 960

0

0

0

0

3 806 342 960

 

 

– peretoetused (a)

1 583 942 960

1 583 942 960

0

0

0

0

1 583 942 960

 

 

– vanemahüvitis (a)

2 222 400 000

2 222 400 000

0

0

0

0

2 222 400 000

 

4133

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele

724 353 300

724 353 300

0

0

0

0

724 353 300

 

 

– puuetega inimeste igakuulised toetused (a)

656 208 000

656 208 000

0

0

0

0

656 208 000

 

 

– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele

2 091 000

2 091 000

0

0

0

0

2 091 000

 

 

– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon

41 054 300

41 054 300

0

0

0

0

41 054 300

 

 

– erivajadustega laste rehabilitatsioon

25 000 000

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

799 428 350

799 428 350

0

0

0

0

799 428 350

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

204 870 570

203 750 570

0

0

1 120 000

0

203 750 570

 

 

– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

18 251 057

18 251 057

0

0

0

0

18 251 057

 

 

– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)

43 568 000

43 568 000

0

0

0

0

43 568 000

 

 

– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)

41 730 736

41 730 736

0

0

0

0

41 730 736

 

 

– matusetoetused (a)

54 900 000

54 900 000

0

0

0

0

54 900 000

 

 

– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a)

1 894 577

1 894 577

0

0

0

0

1 894 577

 

 

– hüvitised kuriteoohvritele (a)

2 161 600

2 161 600

0

0

0

0

2 161 600

 

 

– ohvriabi (a)

1 196 000

1 196 000

0

0

0

0

1 196 000

 

 

– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapse toitmise vaheaeg (a)

17 941 100

17 941 100

0

0

0

0

17 941 100

 

 

– elatistoetus

3 507 500

3 507 500

0

0

0

0

3 507 500

 

 

– toetused represseeritutele

18 600 000

18 600 000

0

0

0

0

18 600 000

 

 

– toetused olümpiavõitjatele

1 120 000

0

0

0

1 120 000

0

0

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

338 546 519

141 757 160

0

0

196 789 359

0

141 757 160

 

 

– kaitseväelaste pensionid

52 000 000

0

0

0

52 000 000

0

0

 

 

– politseinike pensionid

134 840 159

0

0

0

134 840 159

0

0

 

 

– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)

5 015 040

5 015 040

0

0

0

0

5 015 040

 

 

– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a)

19 800 000

19 800 000

0

0

0

0

19 800 000

 

 

– prokuröride pensionide suurendus

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

0

 

 

– õiguskantsleri pensioni suurendus (a)

495 120

495 120

0

0

0

0

495 120

 

 

– avalike teenistujate pensionide suurendus (a)

116 447 000

116 447 000

0

0

0

0

116 447 000

 

 

– piirivalvurite pensionid

4 849 200

0

0

0

4 849 200

0

0

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

238 713 676

238 713 676

0

0

0

0

238 713 676

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

238 713 676

238 713 676

0

0

0

0

238 713 676

 

 

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

235 163 676

235 163 676

0

0

0

0

235 163 676

 

 

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel (a)

3 400 000

3 400 000

0

0

0

0

3 400 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud

150 297 387

147 097 387

3 200 000

0

0

0

150 297 387

 

 

sealhulgas pensionide kojuviimise postikulud

6 700 000

6 700 000

0

0

0

0

6 700 000

6

 

Muud kulud

126 300

126 300

0

0

0

0

126 300

70006205. Tervishoiuamet

428 129 964

428 129 964

0

0

0

0

428 129 964

4

 

Eraldised

420 185 000

420 185 000

0

0

0

0

420 185 000

 

 

– kiirabiteenuse osutamine

420 000 000

420 000 000

0

0

0

0

420 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

185 000

185 000

0

0

0

0

185 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

185 000

185 000

0

0

0

0

185 000

 

4500.8

Muudele residentidele

185 000

185 000

0

0

0

0

185 000

 

 

– AS Lõuna-Eesti Haigla – tegevusvaru haldamise kulud

185 000

185 000

0

0

0

0

185 000

5

 

Tegevuskulud

7 944 964

7 944 964

0

0

0

0

7 944 964

70005364. Tööturuamet

430 358 306

277 410 092

754 400

152 193 814

0

0

430 358 306

4

 

Eraldised

329 520 152

198 667 198

0

130 852 954

0

0

329 520 152

 

 

– aktiivsed tööturumeetmed

118 382 001

7 985 000

0

110 397 001

0

0

118 382 001

 

41

Sotsiaaltoetused

211 138 151

190 682 198

0

20 455 953

0

0

211 138 151

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

211 138 151

190 682 198

0

20 455 953

0

0

211 138 151

 

 

– sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

40 929 151

20 473 198

0

20 455 953

0

0

40 929 151

 

4132

Töötutoetus (a)

79 651 000

79 651 000

0

0

0

0

79 651 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

90 558 000

90 558 000

0

0

0

0

90 558 000

5

 

Tegevuskulud

100 838 154

78 742 894

754 400

21 340 860

0

0

100 838 154

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

461 880

461 880

0

0

0

0

461 880

5

 

Tegevuskulud (ü)

461 880

461 880

0

0

0

0

461 880

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

3 079 200

461 880

0

2 617 320

0

0

3 079 200

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 079 200

461 880

0

2 617 320

0

0

3 079 200

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

74 900 510

50 948 276

21 950 000

2 002 234

0

0

74 900 510

5

 

Tegevuskulud

74 191 124

50 938 890

21 250 000

2 002 234

0

0

74 191 124

6

 

Muud kulud

709 386

9 386

700 000

0

0

0

709 386

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

289 451

289 451

0

0

0

0

289 451

5

 

Tegevuskulud (ü)

289 451

289 451

0

0

0

0

289 451

70001969. Tööinspektsioon

43 213 689

32 308 189

0

10 905 500

0

0

43 213 689

5

 

Tegevuskulud

43 213 689

32 308 189

0

10 905 500

0

0

43 213 689

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 480 886

1 480 886

0

0

0

0

1 480 886

5

 

Tegevuskulud

1 480 886

1 480 886

0

0

0

0

1 480 886

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

29 208 870

24 435 013

2 100 000

1 200 552

1 473 305

0

27 735 565

4

 

Eraldised

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

4500.9

Mitteresidentidele

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

78 233

78 233

0

0

0

0

78 233

5

 

Tegevuskulud

29 122 637

24 348 780

2 100 000

1 200 552

1 473 305

0

27 649 332

6

 

Muud kulud

8 000

8 000

0

0

0

0

8 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

649 995

649 995

0

0

0

0

649 995

5

 

Tegevuskulud (ü)

649 995

649 995

0

0

0

0

649 995

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

1 080 014

1 080 014

0

0

0

0

1 080 014

4

 

Eraldised

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

41

Sotsiaaltoetused

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

5

 

Tegevuskulud

1 030 014

1 030 014

0

0

0

0

1 030 014

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

4 776 881

4 776 881

0

0

0

0

4 776 881

5

 

Tegevuskulud

4 776 881

4 776 881

0

0

0

0

4 776 881

70006292. Tervise Arengu Instituut

122 759 906

105 687 574

1 299 170

13 491 337

2 281 825

0

120 478 081

4

 

Eraldised

46 476 434

46 476 434

0

0

0

0

46 476 434

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

46 476 434

46 476 434

0

0

0

0

46 476 434

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

46 476 434

46 476 434

0

0

0

0

46 476 434

 

 

– riiklikud ennetusstrateegiad

46 422 434

46 422 434

0

0

0

0

46 422 434

 

4500.9

Mitteresidentidele

54 000

54 000

0

0

0

0

54 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

54 000

54 000

0

0

0

0

54 000

5

 

Tegevuskulud

76 273 072

59 200 740

1 299 170

13 491 337

2 281 825

0

73 991 247

6

 

Muud kulud

10 400

10 400

0

0

0

0

10 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 671 752

2 671 752

0

0

0

0

2 671 752

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 671 752

2 671 752

0

0

0

0

2 671 752

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–1 119 554

0

–1 119 554

0

0

0

–1 119 554

70003477. Ravimiamet

–1 119 554

0

–1 119 554

0

0

0

–1 119 554

20.6

Kohustuste vähenemine

–1 119 554

0

–1 119 554

0

0

0

–1 119 554

2082.6.8

– kapitaliliisingu maksed residentidele

–1 119 554

0

–1 119 554

0

0

0

–1 119 554

 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

77 420 000

74 920 000

2 500 000

0

0

0

77 420 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

43 420 000

40 920 000

2 500 000

0

0

0

43 420 000

 

320

Riigilõivud

40 600 000

40 600 000

0

0

0

0

40 600 000

 

322

Kaupade ja teenuste müük

2 500 000

0

2 500 000

0

0

0

2 500 000

 

323

Laekumised õiguste müügist

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

38

 

Muud tulud

34 000 000

34 000 000

0

0

0

0

34 000 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

33 000 000

33 000 000

0

0

0

0

33 000 000

 

388

Muud tulud

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

740 259 664

737 759 664

2 500 000

0

0

0

740 259 664

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

50 295 500

50 295 500

0

0

0

0

50 295 500

70002526. Välisministeerium

689 964 164

687 464 164

2 500 000

0

0

0

689 964 164

4

 

Eraldised

115 165 000

115 165 000

0

0

0

0

115 165 000

 

 

– tsiviilmissioonid

5 500 000

5 500 000

0

0

0

0

5 500 000

 

41

Sotsiaaltoetused

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

4134

Õppetoetused

30 000

30 000

0

0

0

0

30 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

109 635 000

109 635 000

0

0

0

0

109 635 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

109 635 000

109 635 000

0

0

0

0

109 635 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

3 500 000

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– Tallinna Inglise Kolledž

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.8

Muudele residentidele

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti NATO Ühing

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.9

Mitteresidentidele

105 335 000

105 335 000

0

0

0

0

105 335 000

 

 

– arengu- ja humanitaarabi

60 000 000

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

 

– Euroopa Nõukogu Infotalitus

132 000

132 000

0

0

0

0

132 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

45 203 000

45 203 000

0

0

0

0

45 203 000

5

 

Tegevuskulud

574 599 164

572 099 164

2 500 000

0

0

0

574 599 164

 

 

– tegevuskulud

573 405 664

570 905 664

2 500 000

0

0

0

573 405 664

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– erisoodustusmaks õppelaenudelt

493 500

493 500

0

0

0

0

493 500

6

 

Muud kulud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

§ 2.  Kululiikide määramine

  Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

§ 3.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes õpib põhihariduse baasil põhihariduse nõudeta kutseõppe või kutsekeskharidusõppe õppekaval, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes õpib keskhariduse baasil kutseõppe õppekaval, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 920 krooni ja täiendav toetus 460 krooni;
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
  4) doktorandil 6000 krooni.

  (2) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise määr on 4350 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (6) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 1200 krooni kuus vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (7) Toimetulekupiiri määr on 1000 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.

  (8) Matusetoetuse suurus on 3000 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (9) Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikule ja temaga võrdsustatud isikule makstava tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitise määr on 2500 krooni aastas vastavalt okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 6 lõikele 1.

  (10) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (11) Väikelinnadesse ja maapiirkondadesse esmakordselt tööle asuvale pedagoogilise kõrgharidusega õpetajale makstava tagastamatu lähteraha suurus on 200 000 krooni, millest esimesel aastal makstakse välja 50 protsenti, teisel ja kolmandal aastal 25 protsenti kogu toetuse summast vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 381 ning kutseõppeasutuse seaduse §-le 301.

  (12) Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 4350 krooni vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 21.

  (13) Kassareservi suurus on 100 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 12 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]

  (14) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 4 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]

  (15) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2 on 9 800 000 000 krooni, millele lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 17 nimetatud summa.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]

  (16) Kassalaenu suurim lubatud jääk on 6 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 40 lõikele 2.

  (17) Vabariigi Valitsuse poolt antavate laenude suurim lubatud jääk on 3 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

  (18) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.

  (19) Psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 3000 krooni kuus.

  (20) Ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega teenusele paigutatud isiku kohta on 8344 krooni kuus.

§ 4.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt:

  T = (AK – AT)*k,

 

AT=(TM2008+RM2008)*0,5+(TM2007+RM2007)*0,3+(TM2006+RM2006)*0,2+T

tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

AK

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;

AT

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;

k

toetustaseme koefitsient;

Cn

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruandele vastavalt;

 

Pn

kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat), hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maantee ning tänava arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta kroonides;

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestusliku koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma kroonides;

TM

üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga;

[RT I 2009, 15, 93 –  jõust. 1.03.2009]

arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2008. aastal ning arvestades muudatusi looduskaitsealade osas 2009. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

RM

maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, koolilõuna kulude, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotust omavalitsusüksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (välja arvatud lõikes 1 nimetatud toetus) ja riigieelarve kulude artikli 4500.01 alt eraldatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse omavalitsusüksuste poolt üle järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.

§ 5.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude ning materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks. Nimetatud summade arvel tehtavad kulud on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad artiklite 3220–3232 tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud summadega võrdses suuruses.

  (2) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja 2009. aasta jooksul. Toetuse saajate eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite arvel tehtavate kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmist võib taotleda ainult toetuse andja.

  (3) Riigi omandis oleva materiaalse ja immateriaalse vara tegelikult laekunud müügitulu osast, mis ületab käesoleva seaduse §-s 1 toodud vara müügist laekuva tulu suurust, on müüjal kuni kahe kolmandiku ulatuses õigus teha maa ja kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid (kuluartiklid 1550, 1551, 1554, 1555 ja 1556). Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

§ 6.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 7.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 8.  Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks

  Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks kinnitanud, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist, kuni ühe kaheteistkümnendikuni Vabariigi Valitsuse kinnitatud eelmise aasta personali- ja majandamiskulude summast.

§ 9.  Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

§ 10.  Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine

  Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.

§ 11.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste likvideerimisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi, ning nimetatud vahendite arvel finantseerida moodustatud või ümberkorraldatud riigiasutusi ning muid riigiasutusi ümberkorraldatud tegevuste osas.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 12.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni või riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu riigieelarve kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses avalik-õiguslikele ülikoolidele esitatud riikliku koolitustellimuse tasumiseks, õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.

  (2) Kuni lepingu sõlmimiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimiseks kohustatud riigieelarvelise eraldise saajal õigus teha kulutusi jaanuarikuu jooksul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eraldisest. Enne lepingu sõlmimist tehtud kulud kajastatakse lepingus.

  (3) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud jooksva eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates või taotlema vajaduse korral lepingu pikendamist.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) lepingu objekt, s.o tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
  2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
  3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
  4) lepingu jõustumise tähtaeg;
  5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
  6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
  7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
  8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik, välja arvatud juhul, kui väljamakseid teostatakse kuludokumentide alusel;
  9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
  10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
  11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
  12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
  13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
  14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).

  (5) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokument on leping, kui seaduses ei ole märgitud teisiti. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.

  (6) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

  (7) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil ja Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.

  (8) Riigi asutatud sihtasutused, välja arvatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist e-riigikassa kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid e-riigikassa kontol. Riigi asutatud sihtasutus võib e-riigikassa kontol hoida ka muid sihtasutusele kuuluvaid vahendeid. Vahendite e-riigikassa kontol hoidmise eest sihtasutusele intressi ei maksta. 2009. aasta lõpuks e-riigikassa kontol oleva ning kassapõhises arvestuses kasutamata jääva eraldise hoidmist e-riigikassa kontol jätkatakse vastavalt 2010. aasta riigieelarve seaduses sätestatud tingimustele.

  (9) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 10.

  (10) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvast aruandlusest.

  (11) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvel.

  (12) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud pidama eraldisena saadud raha kohta raamatupidamises eraldi kuluarvestust.

  (13) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta lisatingimusi.

§ 13.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi projekti sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemisalas või halduses on välisabi saajaks olev riigiasutus, põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel. Taotlus peab sisaldama ministeeriumi või Riigikantselei kinnitust, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

  (2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi projekti riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ministeerium või Riigikantselei taotleda ka välisabiprogrammile sildfinantseerimist, kui sildfinantseerimise vahendeid kasutatakse välisabi väljamaksmiseks välisabi saajale enne välisabi laekumist välisabi andjalt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav ministeerium või Riigikantselei, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

§ 131.  Enne kohustuse tekkimist tehtavate struktuuritoetuse väljamaksete piirmäär

  Toetuste väljamaksmise suurim lubatud maht on 600 000 000 krooni vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikele 45.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]

§ 14.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 15.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude tegemine ja muutmine ning toetuste kaasfinantseerimine

  (1) Kui Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt toetuse saamine toimub riigiasutuse poolt eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt ning eelnevalt tehtud kulude katteks laekub toetus Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt eeldatavasti kulude tegemise aastast erineval eelarveaastal, tuleb riigiasutusel eelnevate kulude tegemiseks kasutada välisabi sildfinantseerimist. Sildfinantseerimist kasutamata võib Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt riigiasutusele tema poolt 2008. aastal tehtud lähetuskulude hüvitamiseks laekunud vahendeid kasutada lähetuskuludeks vastavalt tegelikule laekumisele.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees. Struktuurivahendite rakendusasutusele ja -üksusele ettenähtud struktuurivahendite tehnilise abi meetmete toetuse summa suurendamine eelarveaasta kestel ei ole lubatud.

  (3) Riigiasutustel on kohustus tagada Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadava toetuse kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale esitatavates aruannetes.

§ 16.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel

  Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses või perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 17.  Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks

  (1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
  1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» – 88 542 015 krooni;
  2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
  3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
  4) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 943 376 471 krooni;
  5) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
  6) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 450 708 456 krooni;
  7) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 278 703 315 krooni;
  8) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.

  (2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega. Täiendavatest vahenditest seni tehtud või kavandatud väljamaksete ja järgnevaks eelarveaastaks eelarvesse planeeritavate vahendite summaarne määr ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahtusid. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.

  (3) Kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid vastava aasta riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisele kehtib käesoleva seaduse § 12 alusel määratud kord.

§ 18.  Täiendavad otsetoetused põllumajandustootjatele

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala peatükis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet artikli 4 Eraldised real ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused muudest või määramata allikatest laekumistega seotud vahendeid kasutatakse ka 2008. aasta täiendavate otsetoetuste väljamaksmiseks.

§ 19.  Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude muutmine NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele missioonile lähetamise korral

  NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamise korral on Vabariigi Valitsusel õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.

§ 20.  [Kehtetu – RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

§ 21.  Riigieelarve kulude ja tulude vahe katmine reservide arvelt

  2009. aasta riigieelarve kulude ja tulude vahe kaetakse 3 500 000 000 krooni ulatuses stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmisega ning sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamaksed tehakse vastavalt tegelikele kuludele erakorralisest pensionireservist.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

§ 22.  Erakorralise pensionireservi ajutine kasutamine likviidsusejuhtimiseks

  2009. aasta sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamakseteks mittekasutatavaid erakorralise pensionireservi vahendeid on lubatud kasutada riigieelarve jooksvate tulude ja kulude mittevastavuse korral ajutiseks likviidsuse juhtimiseks.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

§ 23.  Luba kapitalirendi kasutamiseks

  Kooskõlas riigieelarve seaduse § 29 lõikega 3 on Justiitsministeeriumil ja Siseministeeriumil lubatud uue Tallinna vangla hoonete ja territooriumi üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga, eeldusel, et nimetatud lepingute sõlmimiseks on andnud loa Vabariigi Valitsus.
[RT I 2009, 58, 383 - jõust. 09.12.2009]