Teksti suurus:

2009. aastal “Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

2009. aastal “Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
  Avaldamismärge:

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  2009. aastal “Eesti maaelu arengukava 2004–2006” ja “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

  Vastu võetud 10.03.2009 nr 34
  RTL 2009, 25, 326
  jõustumine 20.03.2009

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  07.12.2009RTL 2009, 92, 133418.12.2009

  Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 ja § 453 lõike 5 alusel, arvestades «2009. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale ning artikligruppides 4, 5 ja 15 maaelu arengukava tehnilise abi meetmele määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

  § 1.    2009. aastal antakse «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevatest maaelu arengu toetustest põllumajandusmaa metsastamise toetust.

  § 2.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» alusel antava põllumajandusmaa metsastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamine;
    2) toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

  § 3.    2009. aastal antakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
    1) koolitus- ja teavitustegevuste toetus;
    2) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
    3) nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus;
    4) põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetus;
    5) metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
    6) põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
    7) [Kehtetu – RTL 2009, 92, 1334 - jõust. 18.12.2009]
    8) põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetus;
    9) [Kehtetu – RTL 2009, 92, 1334 - jõust. 18.12.2009]
    10) ebasoodsamate piirkondade toetus;
    11) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
    12) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
    13) loomade karjatamise toetus;
    14) Natura 2000 toetus erametsamaale;
    15) maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus;
    16) külade uuendamise ja arendamise toetus;
    17) Leader-meetme raames antav projektitoetus;
    18) tehniline abi.

  § 4.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava nõuandesüsteemi ja -teenuste toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine;
    2) nõuandesüsteemi arendamine nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks.

  § 5.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks;
    2) investeeringud loomakasvatusehitistesse;
    3) investeeringud bioenergia tootmisesse.

  § 6.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) metsa majandusliku väärtuse parandamine;
    2) kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine;
    3) arendusprojekti elluviimine.

  § 7.  [Kehtetu – RTL 2009, 92, 1334 - jõust. 18.12.2009]

  § 8.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) keskkonnasõbralik majandamine;
    2) mahepõllumajanduslik tootmine;
    3) ohustatud tõugu looma pidamine;
    4) kohalikku sorti taime kasvatamine;
    5) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  § 9.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas;
    2) mikroettevõtete arendamine.

  § 10.    2009. aastal toetatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» alusel antava külade uuendamise ja arendamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
    1) majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused;
    2) külade uuendamine ja arendamine;
    3) maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine.

  /otsingu_soovitused.json