Teksti suurus:

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 92, 1337

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 04.12.2009 nr 50

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 61 lõike 3 alusel.

§ 1. Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 «Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord» preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõike 3, «Päästeteenistuse seaduse» § 6 lõike 3, «Politsei ja piirivalve seaduse» § 61 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 «Volituse andmine «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks» alusel.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json