Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis

Siseminister
määrus

lisa 13244483

Lisa 1

Siseministri 7. detsembri 2009. a määruse nr 51
«Politsei- ja Piirivalveameti ning prefektuuride struktuur ja teenistujate koosseis
lisa 1

Politsei- ja Piirivalveameti struktuur ja teenistujate koosseis

Struktuuriüksus, ameti- või
abiteenistuskoha nimetus
Politseiametniku ametikoha teenistusaste ning muu teenistuja ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp Ameti-
kohtade arv
Peadirektor politseikindral       1
Peadirektori asetäitja piirivalve alal politseikindralinspektor       1
Peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal politseikindralinspektor       1
Peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal politseikindralinspektor       1
Peadirektori asetäitja kodakondsuse ja migratsiooni alal kõrgem ametnik       1
Peadirektori administratsiooni juht kõrgem ametnik       1
Nõunik kõrgem ametnik       2
Juhiabi kõrgem ametnik       1
Politseijuhtivametnik politseikapten       2
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
PIIRIVALVEOSAKOND    
ARENDUSBÜROO    
Büroo juht politseikolonel       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Koordinatsioonitalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       3
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       6
Analüüsitalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       3
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses       7
Infovaradetalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses       6
  kokku büroos     21
PIIRITURVALISUSE BÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Jurist vanemametnik       1
Piirihaldustalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Taktikateenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       3
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       5
Piirikontrolliteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       5
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       7
Piiride valve teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       5
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       7
  kokku talituses     20
Reisidokumentide hindamise keskus    
Keskuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       5
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku keskuses       7
Piirikontrolli kvaliteedi talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       2
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       6
  kokku büroos     35
VÄLISPIIRI TEABE BÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Välispiiride koordinatsioonikeskus NCC    
Keskuse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       7
Noorempiiriametnik vanemkomissar       5
Ennetus- ja teavitusteenistus    
Nõunik kõrgem ametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku teenistuses       4
  kokku keskuses     17
Riskianalüüsitalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       3
Noorempiiriametnik vanemkomissar       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses       6
Ebaseadusliku sisserände tõkestamise talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       5
  kokku talituses       6
  kokku büroos     30
PIIRIVALVEALASE KOOSTÖÖ BÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Rahvuslik ekspert Euroopa Liidu Nõukogu Peasekretariaadis politseikolonel       1
Euroopa Liiduga koostöö talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       3
Välissuhete vanemspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       8
Kolmandate riikidega koostöö talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Välissuhete vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       5
Euroopa Liidu välispiiride operatsioonide ja missioonide teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       3
Missiooniohvitser politseikapten       5
  kokku teenistuses       9
  kokku büroos     24
MEREOPERATSIOONIDE BÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn    
Keskuse juht politseimajor       1
Juhtivpiiriametnik politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       7
Noorempiiriametnik vanemkomissar       8
Vanemspetsialist vanemametnik       4
  kokku keskuses     21
Mereturvalisuse talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Taktikateenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       3
Merepäästeteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       2
Lennupääste vanemspetsialist vanemametnik       1
Merepääste vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku teenistuses       5
Merereostustõrje teenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempiiriametnik politseikapten       1
Vanempiirivalvur ülemkonstaabel       1
Reostustõrje vanemspetsialist vanemametnik       2
Reostustõrje spetsialist vanemametnik       1
Reostustõrje nooremspetsialist nooremametnik       1
  kokku teenistuses       7
Piirivalvelaev PVL-103 PIKKER    
Laeva komandör politseikapten       2
Laevakomandöri abi politseileitnant       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
Tüürimees I vanemveebel       2
Laevamehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Kokk-tekimees veebel       2
  kokku laeval     14
Piirivalvelaev PVL-106 MARU    
Laeva komandör politseikapten       2
Laevakomandöri abi politseileitnant       2
Tüürimees II politseileitnant       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
2. mehaanik politseileitnant       2
3. mehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Motorist-elektrik veebel       2
Kokk-tekimees veebel       2
Madrus vanemmadrus       2
  kokku laeval     20
Piirivalvelaev PVL-107 KÕU    
Laeva komandör politseimajor       2
Laevakomandöri abi politseikapten       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
Tüürimees II politseileitnant       2
2. mehaanik politseileitnant       2
3. mehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Motorist-elektrik veebel       2
Vanemroolimees veebel       2
Kokk-tekimees veebel       2
Madrus vanemmadrus       2
  kokku laeval     22
Piirivalvelaev PVL-109 VALVAS    
Laeva komandör politseimajor       2
Laevakomandöri abi politseikapten       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
Laeva elektrimehaanik politseileitnant       2
Tüürimees II politseileitnant       2
2. mehaanik politseileitnant       2
3. mehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Laeva vanemmotorist vanemveebel       2
Laeva vanemelektrik vanemveebel       2
Tekimadrus veebel       3
Kokk-tekimees veebel       2
Madrus vanemmadrus       4
Spetsialist vanemametnik       2
  kokku laeval     31
Piirivalvelaev PVL-111 VAPPER    
Laeva komandör politseikapten       2
Laevakomandöri abi politseileitnant       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
Tüürimees I vanemveebel       2
Laevamehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Kokk-tekimees veebel       2
  kokku laeval     14
Piirivalvelaev PVL-202 KATI    
Laeva komandör politseimajor       2
Laevakomandöri abi politseikapten       2
Tüürimees II politseileitnant       2
Laeva vanemmehaanik politseikapten       2
2. mehaanik politseileitnant       2
3. mehaanik vanemveebel       2
Pootsman vanemveebel       2
Kokk-tekimees veebel       2
  kokku laeval     16
Reservmeeskond    
Tüürimees II politseileitnant       2
Pootsman vanemveebel       3
  kokku reservmeeskonnas       5
  kokku talituses   138
  kokku büroos   160
LENNUSALK    
Lennusalga juht politseikolonelleitnant       1
Lennutegevuse koordinaator politseimajor       1
Lennundusarenduse spetsialist vanemametnik       1
Kvaliteedispetsialist vanemametnik       1
Lennutegevuse vanemspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Lennukite eskadrill    
Eskadrilli ülem politseikolonelleitnant       1
Lennuki vanemkapten politseimajor       2
Lennuki kapten politseikapten       1
Lennuki teine piloot politseikapten       5
Juhtivoperaator-vaatleja politseikapten       1
Operaator-vaatleja ülemkonstaabel       3
  kokku eskadrillis     13
Kopterite eskadrill    
Eskadrilli ülem politseikolonelleitnant       1
Kopteri vanemkapten politseimajor       2
Kopteri kapten politseikapten       3
Kopteri teine piloot politseikapten       8
Juhtivvintsioperaator politseikapten       1
Vanemvintsioperaator politseileitnant       1
Juhtivpinnaltpäästja politseikapten       1
Pinnaltpäästja ülemkonstaabel       5
Vintsioperaator ülemkonstaabel       3
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku eskadrillis     26
Lennutehniline eskadrill    
Eskadrilli ülem politseimajor       1
Hoolduskoordinaator politseikapten       1
Õhusõiduki ja jõuseadmete mehaanik politseileitnant       9
Õhusõiduki elektriseadmete ja mõõteriistade insener politseileitnant       2
Õhusõiduki elektriseadmete ja mõõteriistade mehaanik politseileitnant       4
Peaspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       3
Spetsialist vanemametnik       1
Jätkuva lennukõlblikkuse peaspetsialist vanemametnik       1
Jätkuva lennukõlblikkuse spetsialist vanemametnik       1
  kokku eskadrillis     24
  kokku lennusalgas     69
  kokku osakonnas   339
KRIMINAALPOLITSEIOSAKOND    
  kokku osakonnas   344
KORRAKAITSEPOLITSEIOSAKOND    
ARENDUSBÜROO    
Büroo juht politseikolonel       1
Koordinatsioonitalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten     12
Nõunik kõrgem ametnik       1
Jurist vanemametnik       1
  kokku talituses     15
Analüüsitalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten       2
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       5
Infovaradetalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten       4
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses       6
  kokku büroos     27
OPERATIIVBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Kiirreageerimistalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten       4
Korrakaitseametnik vanemkomissar       2
Vanemkiirreageerija vanemkomissar       2
Kiirreageerija ülemkonstaabel     42
  kokku talituses     51
Liiklusjärelevalvetalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten       2
Vanemliikluspolitseinik vanemkomissar       2
Liiklusametnik vanemkomissar       3
Alarmsõiduinstruktor vanemkomissar       2
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel     22
Peaspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses     34
  kokku büroos     86
VALVEBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Saatkondade valveteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanempatrullpolitseinik vanemkomissar       1
Vanemkorrapidaja vanemkomissar       1
Patrullpolitseinik ülemkonstaabel     16
Julgestuskorrapidaja ülemkonstaabel     11
Valvepolitseinik konstaabel       3
Peaspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik       3
  kokku teenistuses     37
Valitsusasutuste valveteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemvalvepolitseinik ülemkonstaabel       2
Valvepolitseinik konstaabel     10
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Spetsialist vanemametnik     10
Valvur lihttööline       2
  kokku teenistuses     26
Riigikogu valveteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Valvepolitseinik konstaabel     10
Spetsialist vanemametnik       9
  kokku teenistuses     20
Peaministri valveteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Valvepolitseinik konstaabel     11
  kokku teenistuses     12
Vabariigi Presidendi valveteenistus    
Teenistuse vanem politseikapten       1
Vanemvalvepolitseinik ülemkonstaabel       1
Valvepolitseinik konstaabel     16
  kokku teenistuses     18
  kokku büroos   114
LIIKLUSMENETLUSTALITUS    
Talituse juht politseimajor       1
Liikluspolitseinik ülemkonstaabel       5
Juhtivspetsialist vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses     10
KRIISIREGULEERIMISE BÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivkorrakaitseametnik politseikapten       7
  kokku büroos       8
  kokku osakonnas   245
KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONI OSAKOND    
ARENDUSBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Koordinatsioonitalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       7
Peaspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses     11
Analüüsitalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Analüütik vanemametnik       2
Peaspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses       5
  kokku büroos     17
ISIKUTUVASTAMISE JA DOKUMENDIBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Menetlusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       6
Peaspetsialist vanemametnik       5
Dokumenditrükikeskus    
Keskuse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik     13
  kokku keskuses     19
  kokku büroos     32
MIGRATSIOONIJÄRELEVALVE BÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       2
Peaspetsialist vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Väljasaatmiskeskus    
Keskuse juhataja kõrgem ametnik       1
Juhtivinspektor vanemametnik       1
Peainspektor vanemametnik       4
Vaneminspektor vanemametnik       6
  kokku keskuses     12
  kokku büroos     21
STAATUSE MÄÄRATLEMISE BÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik       5
Kodakondsustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Menetlusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       9
Vanemspetsialist vanemametnik       4
  kokku talituses     16
Välismaalastetalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Menetlusnõunik kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik     17
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses     22
Rahvusvahelise kaitse talitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       5
Vanemspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses       8
  kokku büroos     57
TEENINDUSKESKUS    
Keskuse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaekspert vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       7
Vanemspetsialist vanemametnik     14
  kokku keskuses     23
  kokku osakonnas   150
KOORDINATSIOONIBÜROO    
Büroo juht politseikolonel       1
Planeerimistalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Politseijuhtivametnik politseikapten       3
Nõunik kõrgem ametnik       6
Peaspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses     12
Analüüsitalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Politseijuhtivametnik politseikapten       7
Nõunik kõrgem ametnik       5
Peaspetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses     14
Arendustalitus    
Talituse juht politseikolonelleitnant       1
Politseijuhtivametnik politseikapten       3
Nõunik kõrgem ametnik       5
Peaspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses     11
Rahvusvahelise koostöö talitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Politseijuhtivametnik politseikapten       1
Nõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       6
  kokku talituses     10
  kokku büroos     48
SISEKONTROLLIBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Juhtiv sisekontrolliametnik politseikapten       4
I talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Juhtiv sisekontrolliametnik politseikapten       3
Sisekontrolli vanemjälitusametnik politseileitnant       3
Sisekontrolli jälitusametnik komissar       8
  kokku talituses     15
II talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Sisekontrolli erimenetleja vanemkomissar       9
Sisekontrolli kriminaalmenetleja komissar       2
  kokku talituses     12
III talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemdistsiplinaarmenetleja politseileitnant       9
Distsiplinaarmenetleja komissar       5
Juhtivspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses     17
IV talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Juhtiv sisekontrolliametnik politseikapten       3
Sisekontrolli erimenetleja vanemkomissar       2
Sisekontrolli jälitusametnik komissar       1
Sisekontrolli menetleja komissar       1
  kokku talituses       8
  kokku büroos     57
SISEAUDITIBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Siseaudiitor vanemametnik       8
  kokku büroos       9
KOMMUNIKATSIOONIBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Nõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       4
Väliskommunikatsioonitalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Vanempressiesindaja vanemametnik     13
Vanemspetsialist vanemametnik       2
  kokku talituses     16
Sisekommunikatsioonitalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       7
Fotospetsialist vanemametnik       1
  kokku talituses     10
  kokku büroos     32
LOGISTIKABÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
HANKEKESKUS    
Keskuse juhataja kõrgem ametnik       1
Lepingutalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       4
Juhtivspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses       8
Hankekorraldustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       3
Juhtivspetsialist vanemametnik       4
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses     11
  kokku keskuses     20
TEHNIKAKESKUS    
Keskuse juht politseimajor       1
Isikuvarustustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Vanemmajandusametnik politseikapten       3
Peaspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       6
Vanemspetsialist vanemametnik       5
Spetsialist vanemametnik       2
Relvatehnik oskus- ja käsitööline       1
  kokku talituses     19
Transporditalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemmajandusametnik politseikapten       5
Majandusametnik ülemkonstaabel       5
Tuuker ülemkonstaabel       1
Kai madrus vanemkonstaabel       1
Sadama kapten vanemametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       7
Juhtivspetsialist vanemametnik     16
Vanemspetsialist vanemametnik     16
Spetsialist vanemametnik     10
Kai nooremspetsialist nooremametnik       2
Mehaanik oskus- ja käsitööline       9
Slipi mehaanik oskus- ja käsitööline       1
Hooldustööline lihttööline       2
  kokku talituses     77
Eritehnikatalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Vanemmajandusametnik politseikapten       1
IT vanemametnik politseikapten       3
IT ametnik vanemkomissar       4
Peaspetsialist vanemametnik       8
Juhtivspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       5
  kokku talituses     24
  kokku keskuses   121
MAJANDUSHALDUSKESKUS    
Keskuse juhataja kõrgem ametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       1
Majandustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       5
Juhtivspetsialist vanemametnik       2
Vanemspetsialist vanemametnik       4
  kokku talituses     12
Varahaldustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       5
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       5
Autojuht seadmete operaator ja mehhanismide juht       4
  kokku talituses     16
Põhja majandustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Vanemmajandusametnik politseikapten       1
Peaspetsialist vanemametnik       3
Juhtivspetsialist vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik     14
Spetsialist vanemametnik     15
Nooremspetsialist nooremametnik       4
Autojuht seadmete operaator ja mehhanismide juht     17
Sanitar-koristaja lihttööline       4
Koristaja lihttööline     14
Valvur lihttööline       3
Hooldustööline lihttööline     10
  kokku talituses     89
Lõuna majandustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Vanemspetsialist vanemametnik       2
Spetsialist vanemametnik       7
Nooremspetsialist nooremametnik     16
Perenaine teenindustöötaja       2
Bussijuht seadmete operaator ja mehhanismide juht       1
Sanitar-koristaja lihttööline       6
Koristaja lihttööline     22
Valvur lihttööline       4
Hooldustööline lihttööline     10
  kokku talituses     74
Lääne majandustalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Juhtivspetsialist vanemametnik       7
Spetsialist vanemametnik       6
Nooremspetsialist nooremametnik       2
Autojuht seadmete operaator ja mehhanismide juht       3
Sanitar-koristaja lihttööline       2
Koristaja lihttööline     13
Hooldustööline lihttööline       6
  kokku talituses     42
Ida majandustalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Peaspetsialist vanemametnik       2
Juhtivspetsialist vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik       4
Spetsialist vanemametnik       3
Nooremspetsialist nooremametnik     17
Perenaine teenindustöötaja       1
Autojuht seadmete operaator ja mehhanismide juht       5
Bussijuht seadmete operaator ja mehhanismide juht       1
Elektrik oskus- ja käsitööline       2
Sanitar-koristaja lihttööline       4
Koristaja lihttööline     12
Laohoidja lihttööline       2
Hooldustööline lihttööline     10
  kokku talituses     67
  kokku keskuses   302
  kokku büroos   445
TEABETURBE BÜROO    
  kokku büroos     30
PERSONALIBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Nõunik kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       5
Juhtivspetsialist vanemametnik       1
Personaliarvestuse ja -analüüsi talitus    
Talituse juht politseimajor       1
Personaliametnik komissar       3
Peaspetsialist vanemametnik       3
Juhtivspetsialist vanemametnik     26
Vanemspetsialist vanemametnik     14
  kokku talituses     47
Koolitus- ja arendustalitus    
Talituse juht politseimajor       1
Vanemkoolitusametnik politseikapten       1
Politseivaneminstruktor politseikapten       1
Politseiinstruktor vanemkomissar       6
Praktikakoordineerija komissar       6
Peaspetsialist vanemametnik       4
Juhtivspetsialist vanemametnik     20
Vanemspetsialist vanemametnik       5
Psühholoog vanemametnik       2
  kokku talituses     46
Värbamistalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       3
Vanemspetsialist vanemametnik       3
  kokku talituses       8
Töökeskkonna ja -tervishoiutalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Tervishoiuametnik komissar       2
Töökeskkonna peaspetsialist vanemametnik       1
Töökeskkonna juhtivspetsialist vanemametnik       6
  kokku talituses     10
Kaplanaat    
Kaplanaadi vanem politseikapten       1
Kaplan vanemkomissar       3
  kokku kaplanaadis       4
  kokku büroos   123
DOKUMENDIHALDUSBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Asjaajamistalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Referent vanemametnik       9
Peaspetsialist vanemametnik       9
Juhtivspetsialist vanemametnik     29
Vanemspetsialist vanemametnik     40
  kokku talituses     88
Arhiivitalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaspetsialist vanemametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik     10
Vanemspetsialist vanemametnik     25
  kokku talituses     37
  kokku büroos   126
FINANTSBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Raamatupidamistalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Juhtivraamatupidaja vanemametnik       2
Vanemraamatupidaja vanemametnik     22
  kokku talituses     25
Eelarvetalitus    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Peaanalüütik vanemametnik       3
Vanemanalüütik vanemametnik     12
  kokku talituses     16
  kokku büroos     42
ÕIGUSBÜROO    
Büroo juht politseikolonelleitnant       1
Jurist vanemkomissar       2
Jurist vanemametnik     16
  kokku büroos     19
TÕLKEBÜROO    
Büroo juhataja kõrgem ametnik       1
Peatõlk vanemametnik       4
Juhtivtõlk vanemametnik       5
Vanemtõlk vanemametnik     24
Tõlk vanemametnik     11
  kokku büroos     45
ORKESTER    
Orkestri juht kõrgem ametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik     37
  kokku orkestris     38
KARISTUSREGISTER    
Talituse juhataja kõrgem ametnik       1
Juhtivspetsialist vanemametnik       6
  kokku talituses       7
  kokku Politsei- ja Piirivalveametis 2111
  neist politseiametnike ametikohti   934