Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 92, 1344

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 10.12.2009 nr 419

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord» §-le 4:

1. Tunnistada tehnikamälestiseks Valga maakonnas (asukohta ei avaldata):
1.1. vintpüss Mosin mudel 1891/30. a (nr ИB 6652), 1940, Nõukogude Liit;
1.2. karabiin Mosin 1938. a mudel (nr ФT 3616), 1945, Nõukogude Liit;
1.3. iselaadiv vintpüss SVT-40 (nr BP 3262), 1941, Nõukogu Liit;
1.4. karabiin Mauser K-98 (nr 660), 1940, Saksamaa;
1.5. püstol-kuulipilduja MP-40 (nr 4877r), 1943, Saksamaa;
1.6. püstol-kuulipilduja PPS-43 (nr BM 20933), 1952, Nõukogude Liit;
1.7. karabiin SKS (nr AH 4138и), 1949, Nõukogude Liit;
1.8. automaat (Kalašnikov) AKM (nr ЗШ 7619), 1959, Nõukogude Liit;
1.9. jalaväe vintpüss Berdan (tääk), 1870, Venemaa;
1.10. suurekaliibriline raskekuulipilduja Breda (nr 3978), 1938, Itaalia;
1.11. suurekaliibriline lennuki pardakahur, 1974, Nõukogude Liit;
1.12. revolver Nagan (nr 23952), 1935, Nõukogude Liit;
1.13. raskekuulipilduja (Gorjunov) SGMB (nr TГ 596), 1962, Nõukogude Liit;
1.14. kergekuulipilduja Lewis (nr 10966), 1913, USA, Inglismaa;
1.15. väikesekaliibriline vintpüss Tallinn - Arsenal (nr VKP 1656), 1930, Tallinn.

2. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu 29. oktoobri 2009. a koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

/otsingu_soovitused.json