Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 61, 402

Kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. detsembri 2009. a otsusega nr 575

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2009, 36, 234) § 197 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Viimase viie aasta nõuet ei kohaldata nende eruväelaste suhtes, kelle õigus pensionile tekkis enne 2007. aasta 1. jaanuari.»

§ 2. Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud isikute pension määratakse uuesti, kui eruväelane on esitanud sellekohase avalduse, ning õigus pensionile käesoleva seaduse alusel tekib pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json