Teksti suurus:

Maareformi seaduse § 23³ muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 61, 404

Maareformi seaduse § 23³ muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. detsembri 2009. a otsusega nr 577

§ 1. Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 426; 2009, 26, 162) §-s 233 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 3 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avaldusi võib esitada ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud plaani avaliku väljapaneku perioodi lõppu, kuid mitte hiljem kui 2010. aasta 1. jaanuaril.»;

2) lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Vallavolikogu kinnitab vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja hiljemalt 2010. aasta 1. mail. Kui enne 2010. aasta 1. maid vastuvõetud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise otsuse on kohus tühistanud või õigusvastaseks tunnistanud, võib vallavolikogu sama põllumajandusmaa suhtes vastu võtta nimekirja kinnitamise otsuse pärast 2010. aasta 1. maid, kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast kohtulahendi jõustumist.»

§ 2. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json