Teksti suurus:

Harju maavanema ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.04.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 93, 1362

Harju maavanema ametisse nimetamine

Vastu võetud 10.12.2009 nr 526

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 83 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» §-ga 37, «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 1 ning Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määrusega nr 182 «Riigiteenistujate töötasustamine» ja võttes teadmiseks Harjumaa Omavalitsuste Liidu 9. detsembri 2009. a volikogu arvamuse:

1. Nimetada Ülle Rajasalu Harju maavanemaks määratud ajaks alates 21. detsembrist 2009. a kuni 20. detsembrini 2014. a.

2. Määrata Ülle Rajasalu kuupalgamääraks 25 000 krooni 35. palgaastme järgi.

3. Maksta Ülle Rajasalule lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

4. Ülle Rajasalu avaliku teenistuse staaž 21. detsembri 2009. a seisuga on 12 aastat 4 kuud ja 14 päeva.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT