Teksti suurus:

Merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide kinnitamiseks volitatud asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 93, 1380

Merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide kinnitamiseks volitatud asutuste määramine

Vastu võetud 10.12.2009 nr 550

Korraldus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 61 alusel ja arvestades nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1–32).

1. Määrata nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 16 lõike 1 ning artiklite 14 ja 21 kohaseks pädevaks asutuseks Maksu- ja Tolliamet, kes on volitatud kinnitama merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete (edaspidi kalandustooted) püügisertifikaate impordi või reekspordi korral.

2. Määrata nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklite 6 ja 8 tähenduses volitatud asutuseks Keskkonnainspektsioon, kes on volitatud kontrollima püügidokumente kolmandate riikide kalalaevade lossimisel.

3. Määrata nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 15 lõike 1 kohaseks pädevaks asutuseks Põllumajandusministeerium, kes on volitatud kinnitama püügisertifikaate kalandustoodete ekspordi korral.

4. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json