Teksti suurus:

Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.06.2022
Avaldamismärge:

Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid

Vastu võetud 29.06.2005 nr 88
RTL 2005, 78, 1093
jõustumine 17.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 56 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse proviisori või farmatseudina registreerimisel või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel Terviseameti väljastatava tõendite vormid.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Tõendite vormid

  (1) Terviseamet väljastab:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) proviisori või farmatseudina registreerimise tõendi määruse lisas 1 toodud kujul;
  2) proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi eesti ja inglise keeles määruse lisades 2 ja 3 toodud kujul.

  (2) Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4;
  2) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega eesti keeles «TERVISEAMET» või inglise keeles «Health Board» ning selle kohale väikese riigivapi kujutis;
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  3) dokumentide pealkirjaks on kas «REGISTREERIMISTÕEND», «TUNNUSTAMISTÕEND» või «CERTIFICATE OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATION» ning tõendi numbrid trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
  4) trükitava teksti paigutus plangil ja trükikirja suurus mahub ühele leheküljele.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus rakendatakse 1. juulist 2005. aastal.

 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 1
[RTL 2009, 93, 1351 – jõust. 1.01.2010]

TERVISEAMET

REGISTREERIMISTÕEND

NR

Eesti Vabariigi Terviseamet on proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse kandnud:

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Kutse

Registrisse kandmise aeg ja koht

Väljastaja
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 2
[RTL 2009, 93, 1351 – jõust. 1.01.2010]

TERVISEAMET

TUNNUSTAMISTÕEND

NR

Eesti Vabariigi Terviseamet on proviisorina tunnustanud:

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Tunnustamise alus

Tõendi väljastamise aeg ja koht

Väljastaja
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruse nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid»
lisa 3
[RTL 2009, 93, 1351 – jõust. 1.01.2010]

TERVISEAMET

HEALTH BOARD

CERTIFICATE OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATION

No

The Health Board has recognized the professional qualifications of pharmacists

Given name and surname

Personal identification code or date of birth

Issued in accordance with

Date

Signature

[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json