Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 63, 416

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused“ muutmine

Vastu võetud 14.12.2009 nr 190

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 «Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused» (RT I 2004, 49, 346; 2008, 7, 56) § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 1500 krooni. Kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.»

Peaminister Andrus ANSIP

Välisminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json