Teksti suurus:

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine” 2008–2015 perioodi investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.12.2015, 2

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine” 2008–2015 perioodi investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 11.12.2008 nr 506
RTL 2008, 100, 1431
jõustumine 11.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RTL 2009, 93, 137310.12.2009
26.05.2011RT III, 30.05.2011, 226.05.2011
02.05.2013RT III, 08.05.2013, 202.05.2013
18.12.2014RT III, 23.12.2014, 218.12.2014
18.12.2015RT III, 19.12.2015, 118.12.2015

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» meetme «Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine» 2008–2015 perioodi investeeringute kava (lisatud).

Lisa „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine“ 2008–2015 perioodi investeeringute kava
[RT III, 19.12.2015, 1 - jõust. 18.12.2015]