Teksti suurus:

“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1398

“Relvaseadusest“ tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine

Vastu võetud 14.12.2009 nr 63

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 44 lõike 4, § 53 lõike 7, § 66 lõike 4 ja § 80 lõike 13 alusel.

§ 1.  Relvalubade ja akti vormide kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse järgmised relvalubade vormid:
  1) relvasoetamisloa vorm (lisa 1);
  2) relvaloa vorm (lisa 2);
  3) paralleelrelvaloa vorm (lisa 3);
  4) relvakandmisloa vorm (lisa 4);
  5) juriidilise isiku relvaloa vorm (lisa 5);
  6) relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm (lisa 6);
  7) relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel nõutav tegevusloa vorm (lisa 7);
  8) relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise loa vorm (lisa 8).

  (2) Määrusega kehtestatakse lisaks relvalubadele relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm (lisa 9).

§ 2.  Relvasoetamisloa vorm

  Relvasoetamisluba on ühtse kujundusega, neljast osast koosnev politseivappi kujutava turvamustri ja politseivapi kujutisega varustatud, formaadis A4 dokument. Luba koosneb kollast värvi A-osast, roosat värvi B-osast, rohelist värvi C-osast ja sinist värvi D-osast.

§ 3.  Relvaloa vorm

  Relvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, kiletatud mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm dokument. Luba on helerohelist värvi, varustatud politseivappi kujutava turvamustriga.

§ 4.  Paralleelrelvaloa vorm

  Paralleelrelvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm kiletatud dokument. Luba on kollakasbeeži värvi, varustatud politseivappi kujutava turvamustriga.

§ 5.  Relvakandmisloa vorm

  Relvakandmisluba on juriidilise isiku töötaja elukohajärgse politseiasutuse poolt talle välja antud ühtse kujundusega, kahepoolne, kiletatud mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm dokument. Luba on helesinist värvi, varustatud politseivappi kujutava turvamustriga.

§ 6.  Juriidilise isiku relvaloa vorm

  Juriidilise isiku relvaluba on ühtse kujundusega A4 formaadis dokument. Luba on helesinist värvi, varustatud politseivappi kujutava turvamustri ja politseivapi kujutisega. Loa lisa «Relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste nimistu» on ühtse kujundusega A4 formaadis dokument. Loa lisa on helesinist värvi ja varustatud politseivappi kujutava turvamustriga.

§ 7.  Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm

  Relva- ja padrunikollektsioneerimisluba on ühtse kujundusega, A5 formaadis brošüür. Luba on helerohelist värvi, numereeritud, varustatud politseivappi kujutava turvamustri ja politseivapi kujutisega.

§ 8.  Relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel nõutav tegevusloa vorm

  Tegevusluba on kollast värvi turvamustriga A4 formaadis dokument, mille esiküljel on Eesti Vabariigi vapi kujutisega hologramm.

§ 9.  Relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise loa vorm

  Relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise luba on ühtse kujundusega, politseivappi kujutava turvamustri ja politseivapi kujutisega varustatud, kahepoolne formaadis A4 dokument. Luba koosneb rohelist värvi A-osast, roosat värvi B-osast ja kollast värvi C-osast.

§ 10.  Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

  Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akt on formaadis A4 ühtse kujundusega kahepoolne politseivapi kujutisega halli värvi dokument.

§ 11.  Määruse rakendamine

  (1) Seni väljastatud load ja aktid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Siseministri 3. novembri 2004. a määrus nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine» kirjeldatud lubade ja aktide vorme on lubatud kasutada kuni laovarude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 2010. aasta 30. juunini.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 3. novembri 2004. a määrus nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine» (RTL 2004, 144, 2174) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 15.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06177.

Marko POMERANTS
Minister

Märt KRAFT
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json