Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 „Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1430

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 87 „Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.12.2009 nr 62

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 55 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 87 «Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord» (RTL 2004, 50, 867; 2009, 49, 714) asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» läbivalt sõnaga «Põllumajandusamet» vastavas käändes.

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json