Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.07.2016
Avaldamismärge:RTL 2010, 1, 2

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Vastu võetud 15.12.2009 nr 86

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse valdkondade ning nendesse kuuluvate alamvaldkondade loetelu.

§ 2. Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad

  Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad on:
 1) bio- ja keskkonnateadused;
 2) ühiskonnateadused ja kultuur;
 3) terviseuuringud;
 4) loodusteadused ja tehnika.

§ 3. Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad

 (1) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas on:
 1) biokeemia;
 2) mikrobioloogia;
 3) geneetika;
 4) ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia;
 5) metsateadus;
 6) põllumajandusteadus;
 7) toiduteadused;
 8) keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud;
 9) keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud;
 10) geograafia ja regionaaluuringud;
 11) keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus ja keskkonnaõigus;
 12) bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud (biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud).

 (2) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas on:
 1) filosoofia;
 2) teoloogia;
 3) ajalooteadused ja arheoloogia;
 4) kultuuriuuringud;
 5) kunstiteadus;
 6) filoloogia ja lingvistika;
 7) õigusteadus;
 8) psühholoogia;
 9) logopeedia;
 10) kasvatusteadused;
 11) sotsiaalteadused;
 12) majandusteadus;
 13) riigiteadused;
 14) kommunikatsiooni- ja infoteadused.

 (3) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad terviseuuringute valdkonnas on:
 1) biomeditsiin;
 2) veterinaarmeditsiin;
 3) farmaatsia;
 4) stomatoloogia;
 5) õeteadus/õendus;
 6) rahvatervishoid;
 7) kliiniline meditsiin;
 8) sporditeadus;
 9) toitumisteadus;
 10) keskkonna- ja töötervishoid;
 11) terviseuuringutega seotud uuringud (biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika).

 (4) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad loodusteaduste ja tehnika valdkonnas on:
 1) arhitektuur ja tööstusdisain;
 2) maateadused;
 3) kosmoseuuringud ja astronoomia;
 4) matemaatika;
 5) statistika;
 6) arvutiteadused;
 7) info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia;
 8) elektrotehnika ja elektroonika;
 9) meditsiinitehnika;
 10) füüsika;
 11) keemia ja keemiatehnika;
 12) protsessitehnoloogia ja materjaliteadus;
 13) mehhanotehnika, automaatika ja tööstustehnoloogia;
 14) tootmistehnika ja tootmisjuhtimine;
 15) ehitus- ja kommunaaltehnika;
 16) biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika);
 17) energeetikaalased uuringud.

Tõnis LUKAS
Minister

Janar HOLM
Kantsler