Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.07.2016
Avaldamismärge:RTL 2010, 1, 2

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu

Vastu võetud 15.12.2009 nr 86

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse valdkondade ning nendesse kuuluvate alamvaldkondade loetelu.

§ 2.  Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad

  Teadus- ja arendustegevuse valdkonnad on:
  1) bio- ja keskkonnateadused;
  2) ühiskonnateadused ja kultuur;
  3) terviseuuringud;
  4) loodusteadused ja tehnika.

§ 3.  Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad

  (1) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas on:
  1) biokeemia;
  2) mikrobioloogia;
  3) geneetika;
  4) ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia;
  5) metsateadus;
  6) põllumajandusteadus;
  7) toiduteadused;
  8) keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud;
  9) keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud;
  10) geograafia ja regionaaluuringud;
  11) keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus ja keskkonnaõigus;
  12) bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud (biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud).

  (2) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas on:
  1) filosoofia;
  2) teoloogia;
  3) ajalooteadused ja arheoloogia;
  4) kultuuriuuringud;
  5) kunstiteadus;
  6) filoloogia ja lingvistika;
  7) õigusteadus;
  8) psühholoogia;
  9) logopeedia;
  10) kasvatusteadused;
  11) sotsiaalteadused;
  12) majandusteadus;
  13) riigiteadused;
  14) kommunikatsiooni- ja infoteadused.

  (3) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad terviseuuringute valdkonnas on:
  1) biomeditsiin;
  2) veterinaarmeditsiin;
  3) farmaatsia;
  4) stomatoloogia;
  5) õeteadus/õendus;
  6) rahvatervishoid;
  7) kliiniline meditsiin;
  8) sporditeadus;
  9) toitumisteadus;
  10) keskkonna- ja töötervishoid;
  11) terviseuuringutega seotud uuringud (biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika).

  (4) Teadus- ja arendustegevuse alamvaldkonnad loodusteaduste ja tehnika valdkonnas on:
  1) arhitektuur ja tööstusdisain;
  2) maateadused;
  3) kosmoseuuringud ja astronoomia;
  4) matemaatika;
  5) statistika;
  6) arvutiteadused;
  7) info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia;
  8) elektrotehnika ja elektroonika;
  9) meditsiinitehnika;
  10) füüsika;
  11) keemia ja keemiatehnika;
  12) protsessitehnoloogia ja materjaliteadus;
  13) mehhanotehnika, automaatika ja tööstustehnoloogia;
  14) tootmistehnika ja tootmisjuhtimine;
  15) ehitus- ja kommunaaltehnika;
  16) biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika);
  17) energeetikaalased uuringud.

Tõnis LUKAS
Minister

Janar HOLM
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json