Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määruse nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1420

Keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määruse nr 24 „Pakendi tagatisraha märgid“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2009 nr 68

Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» § 23 lõike 6 alusel.

Keskkonnaministri 15. aprilli 2005. a määruse nr 24 «Pakendi tagatisraha märgid» (RTL 2005, 45, 622; 2009, 48, 687) §-s 31 asendatakse tekstiosa «2009. aasta 31. detsembrini» tekstiosaga «2010. aasta 28. veebruarini».

Minister Jaanus TAMKIVI

Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV