Teksti suurus:

Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2016
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1406

Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Vastu võetud 15.12.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 371 lõike 9 alusel.

§ 1.  Ametitõendi vorm

  (1) Politseiametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm (ISO 7810, CR-80).

  (2) Ametitõendi vorm peab vastama määruse lisale.

§ 2.  Ametitõendi esikülje kirjeldus

  (1) Ametitõendi esiküljel on sinise ja punase värvi kombinatsioonis turvamuster, mille põhjal on sinist värvi väikese riigivapi kujutis.

  (2) Ametitõendi esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) POLITSEI;
  2) andmeväli asutuse nimetusega;
  3) POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND;
  4) eesnimi;
  5) perekonnanimi;
  6) isikukood;
  7) ametitõendi number;
  8) kehtib kuni.

  (3) Kaitsepolitseiameti politseiametnikule antava ametitõendi esiküljel on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud andmeväljal tekst «KAITSEPOLITSEI».

  (4) Ametitõendi esiküljel on koht politseiametniku fotokujutisele.

§ 3.  Ametitõendi tagakülje kirjeldus

  (1) Ametitõendil on sinise ja punase värvi kombinatsioonis turvamuster.

  (2) Ametitõendi tagakülje turvamustri põhjal on värviline väikese riigivapi kujutis.

  (3) Ametitõendi tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND;
  2) ametitõendi number;
  3) EESTI VABARIIK.

§ 4.  Ametitõendile kantavad andmed

  (1) Ametitõendi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) asutuse nimetus;
  2) politseiametniku eesnimi;
  3) politseiametniku perekonnanimi;
  4) politseiametniku isikukood;
  5) politseiametniku fotokujutis;
  6) ametitõendi number;
  7) ametitõendi kehtivuse viimane kuupäev.

  (2) Ametitõendi esikülje parema serva alanurka trükitakse politseiametniku värvitrükis fotokujutis.

  (3) Ametitõendi tagaküljele kantakse ametitõendi number.

  (4) Ametitõendi kanded tehakse printeriga. Kanded trükitakse musta värviga.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06222.

Marko POMERANTS
Minister

Märt KRAFT
Kantsler

Lisa Politseiametniku ametitõend

/otsingu_soovitused.json