KARISTUSÕIGUSKaristusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Arvutikuritegevusvastase konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 12.02.2003
RT II 2003, 9, 32
jõustumine 27.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010

§ 1.    Ratifitseerida juurdelisatud arvutikuritegevusvastane konventsioon, mis on koostatud 2001. aasta 23. novembril Budapestis ja millele Eesti Vabariik on samas alla kirjutanud.

§ 2.  Ratifitseerimisel teha järgmised deklaratsioonid:

  (1) Konventsiooni artikli 24 lõike 7 punkti a alusel määrab Eesti Vabariik, et väljaandmislepingu puudumisel vastutab väljaandmistaotluse esitamise või vastuvõtmise või eelvangistuse eest Justiitsministeerium.

  (2) Konventsiooni artikli 27 lõike 2 punkti c alusel määrab Eesti Vabariik keskasutuseks, kes vastutab vastastikuse abi taotluste saatmise ja neile vastamise ning nende täitmise või edastamise eest nende täitmiseks volitatud pädevatele asutustele, Justiitsministeeriumi.

  (3) Konventsiooni artikli 35 lõike 1 alusel määrab Eesti Vabariik kontaktasutuseks Politsei- ja Piirivalveameti.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json