Teksti suurus:

Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1404

Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vorm

Vastu võetud 15.12.2009 nr 69

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1413 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1. Kehtestada pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vorm (lisatud).

§ 2. Tunnistada kehtetuks siseministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 68 «Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vorm» (RTL 2006, 93, 1732).

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Märt KRAFT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06222.

Lisa

/otsingu_soovitused.json