HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle protokollidega ühinemise seadus

Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle protokollidega ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle protokollidega ühinemise seadus

Vastu võetud 26.01.2005
RT II 2005, 6, 15
jõustumine 04.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010

§ 1. Konventsiooniga ja selle protokollidega ühinemine

  Ühineda juurdelisatud:
 1) Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon), mis on koostatud 1995. aasta 26. juulil Brüsselis;
 2) Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva ja Euroopa Politseiameti (Europol) konventsiooni Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsuste abil tõlgendamise protokolliga, mis on koostatud 1996. aasta 24. juulil Brüsselis;
 3) Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 ja Europoli konventsiooni artikli 41 lõikel 3 põhineva Europoli, selle organite liikmete ning Europoli asedirektorite ja töötajate eesõiguste ja puutumatuse protokolliga, mis on koostatud 1997. aasta 19. juunil Brüsselis;
 4) Euroopa Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsioon) artikli 43 lõikel 1 põhineva selle konventsiooni artikli 2 ja lisa muutmisprotokolliga, mis on koostatud 2000. aasta 30. novembril Brüsselis;
 5) Euroopa Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsioon) ja Europoli, selle organite liikmete ning Europoli asedirektorite ja töötajate eesõiguste ja puutumatuse protokolli muutmisprotokolliga, mis on koostatud 2002. aasta 28. novembril Luxembourgis;
 6) Euroopa Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsioon) artikli 43 lõikel 1 põhineva selle konventsiooni muutmisprotokolliga, mis on koostatud 2003. aasta 27. novembril Brüsselis.

§ 2. Siseriikliku üksuse määramine

  Europoli konventsiooni artikli 4 lõike 1 kohaselt määratakse siseriiklikuks üksuseks Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

§ 3. Siseriikliku järelevalveasutuse määramine

  Europoli konventsiooni artikli 23 lõike 1 kohaselt määratakse siseriiklikuks järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon.

§ 4. Deklaratsiooni tegemine

  Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva ja Euroopa Politseiameti (Europol) konventsiooni Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsuste abil tõlgendamise protokolli artikli 2 lõikele 1 ja lõike 2 punktile b deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti kohus võib taotleda pooleliolevas asjas Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsust konventsiooni tõlgendamise kohta, kui Eesti kohtu arvates on tõlgendamise küsimus vaja lahendada otsuse tegemiseks.