Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ““Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 64, 426

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ““Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 196

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408; 2009, 42, 283) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) mitteresident seoses tagastusnõude esitamisega.»;

2) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) andmed, mis tulenevad esitatud tagastusnõudest;»;

3) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) andmed, mis tulenevad esitatud tagastusnõudest;»;

4) määrust täiendatakse §-ga 202 järgmises sõnastuses:

« § 202. Mitteresidendi registreerimine tagastusnõude alusel

(1) Maksu- ja Tolliamet registreerib mitteresidendi registris seoses tagastusnõude esitamisega vastavalt «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 2 punktile 6.

(2) Andmed registrisse kandmiseks saab Maksu- ja Tolliamet nimetatud isiku esitatud tagastusnõudest.

(3) Tagastusnõude esitajale omistatakse registrikood vastavalt § 16 lõikes 2 sätestatule.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json