Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 “Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1424

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 “Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 123

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 «Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord» § 1 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json