Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 64, 433

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 203

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 7, «Ülikooliseaduse» § 211 lõike 1, «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 12 lõike 1 ja § 35 lõike 9 ja «Erakooliseaduse» § 33 lõike 6 alusel ning lähtudes haridus- ja teadusministri 13. novembri 2009. a käskkirjadest nr 1133 ja 1134 ning haridus- ja teadusministri 23. novembri 2009. a käskkirjast nr 1157.

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 «Kõrgharidusstandard» (RT I 2008, 57, 322) lisas 3 «Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid» tehakse järgmised muudatused:

1) õppevaldkonna «Humanitaaria ja kunstid» õppekavagrupi «Usuteadus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse tekstiga «TTA – kuni 31. detsembrini 2011. a»;

2) õppevaldkonna «Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus» õppekavagrupi «Ärindus ja haldus» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «TMK»;

3) õppevaldkonna «Tervis ja heaolu» õppekavagrupi «Tervishoid» rea «Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education» veergu «Kõrgkool» täiendatakse akronüümiga «TTHK».

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json