Teksti suurus:

Aruandes sisalduvate andmete loetelu

Aruandes sisalduvate andmete loetelu - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Aruandes sisalduvate andmete loetelu1

  Vastu võetud 07.07.2005 nr 78
  RTL 2005, 81, 1174
  jõustumine 24.07.2005

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  17.12.2009RTL 2009, 96, 142501.01.2010


  Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 294 lõike 4 alusel.

  § 1.    Terviseamet koostab eelnenud kalendriaasta jooksul tehtud toidutekkeliste haiguspuhangute epidemioloogiliste uurimiste tulemusi kokkuvõtva aruande ning esitab selle Veterinaar- ja Toiduametile iga aasta 31. märtsiks. Selles aruandes sisalduvad järgmised andmed:
    1) toidutekkeliste haiguspuhangute arv eelnenud kalendriaasta jooksul;
    2) toidutekkeliste haiguspuhangute tagajärjel hukkunud ja haigestunud inimeste arv;
    3) toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustajad, sealhulgas võimaluse korral serotüüp või muu haigusetekitaja täielik kirjeldus. Kui haigusetekitajat ei ole võimalik identifitseerida, siis nimetatakse põhjus, miks ei saanud haigusetekitajat identifitseerida;
    4) andmed toidutekkelise haiguspuhanguga seotud toidu ja muu võimaliku haigusetekitaja edasikandja kohta;
    5) haigusetekitajat sisaldanud toidu käitlemisettevõtte, nagu tootmis-, valmistamis-, müügi-, omandamis- või tarbimiskoht, liik;
    6) toidutekkelist haiguspuhangut soodustavad tegurid, nagu puudujäägid toidu käitlemise hügieenis.
  [RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

  § 2.    Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2005. a.

    1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31–40).

  /otsingu_soovitused.json