Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 “Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1427

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 121 “Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 126

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 112 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Haldusmenetluse seaduse» § 93 lõikega 1.

§ 1. Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrus nr 121 «Puu- ja köögivilja turult tagasivõtmise ning tagasivõetud puu- ja köögivilja käsutamise nõuded ja kord ning tagasivõtuhüvitise taotluse vormid» (RTL 2004, 103, 1679) tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json