Teksti suurus:

Abja Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 3, 31

Abja Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõigete 1 ja 2, Abja valla põhimääruse § 34 lõike 2 alusel.

§ 1 Asutada Abja Vallavalitsuse hallatav asutus Abja Noortekeskus

§ 2  Kinnitada Abja Noortekeskuse põhimäärus (lisatud määrusele)

§ 3 Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 21.06.2007 määrus nr 55 «Abja Noortetoa põhimääruse kinnitamine»

§ 4 Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Villu VÕSA

Lisa 13263778 Abja Noortekeskuse põhimäärus