Teksti suurus:

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 3, 32

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõigete 1 ja 2, Abja valla põhimääruse § 34 lõike 2 alusel.

§ 1 Asutada Abja Vallavalitsuse hallatav asutus Abja Päevakeskus

§ 2  Kinnitada Abja Päevakeskuse põhimäärus (lisatud määrusele)

§ 3  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Villu VÕSA

Lisa 13263825 Abja Päevakeskuse põhimäärus