Teksti suurus:

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 97, 1441

Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid

Vastu võetud 18.12.2009 nr 83

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 52 lõike 7, § 75 lõike 2 ja § 82 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse järgmised relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid:
1) juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatu vorm (lisa 1);
2) relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamatu vorm (lisa 2);
3) parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm (lisa 3);
4) laskemoona müügiraamatu vorm (lisa 4).

§ 2. Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat

Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamat on A4 formaadis köidetud sajaleheline raamat.

§ 3. Relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamat

Relvade ja tulirelva oluliste osade müügiraamat on A4 formaadis köidetud sajaleheline raamat.

§ 4. Parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamat

Parandamisele, ümbertegemisele ja laskekõlbmatuks muutmisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva osade arvestuse raamat on A4 formaadis sajaleheline raamat.

§ 5. Laskemoona müügiraamat

Laskemoona müügiraamat on A4 formaadis sajaleheline raamat.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määrus nr 31 «Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vorm» (RTL 2007, 33, 568) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Märt KRAFT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06252.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json