Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1433

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 65

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 21 lõike 6 ja § 27 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» (RTL 2004, 44, 760; 2005, 80, 1135) lisa 1 «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm» juurde kuuluv «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse täitmise juhis» asendatakse juhisega käesoleva määruse sõnastuses (lisatud) ning lisa 2 «Piiratud maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

§ 2. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 «Käibedeklaratsiooni vorm» (RTL 2004, 44, 750; 2009, 68, 1009) lisa «Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend» asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

§ 3. Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06253.

Lisa 1

Lisa 2

Vorm KMD

/otsingu_soovitused.json