Teksti suurus:

Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruse nr 89 “Romusõidukite käitlusnõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 1, 6

Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruse nr 89 “Romusõidukite käitlusnõuded” muutmine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 69

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

Keskkonnaministri 8. juuli 2004. a määruses nr 89 «Romusõidukite käitlusnõuded» (RTL 2004, 97, 1527; 2005, 40, 567) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lammutuskoda on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite demonteerimine ja millele on selleks tegevuseks antud asjaomane jäätmeluba või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 6 alusel on antud keskkonnakompleksluba ja vajaduse korral ohtlike jäätmete käitluslitsents.

(3) Kogumiskoht on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite kogumine ja millele on selleks tegevuseks antud asjaomane jäätmeluba ja vajaduse korral ohtlike jäätmete käitluslitsents.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «romusõidukite käitlemiskohal» sõnaga «lammutuskojal».

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER

Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json