Teksti suurus:

Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning kord

Vastu võetud 13.11.2003 nr 281
RT I 2003, 72, 483
jõustumine 22.11.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010


Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning kord.

§ 2.  Sotsiaalministeeriumi ülesanded

  Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö raames Sotsiaalministeerium:
  1) koordineerib suhtlemist rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  2) teavitab välislepingutega võetud kohustuste ulatuses teisi riike, riikide ühendusi või rahvusvahelisi organisatsioone nakkushaiguste tõrje alastest õigusaktidest.

§ 3.  Terviseameti ülesanded
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Terviseamet teeb koostööd Euroopa Komisjoni epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustikuga ja teavitab elektroonilisel teel võrgustikku, sealhulgas:
  1) selle poolt määratud nakkushaiguste registreerimisest;
  2) epidemioloogilisest olukorrast;
  3) epideemiatõrje meetmete rakendamisest;
  4) toidu kaudu levivate haiguste puhangutest;
  5) tundmatu päritoluga nakkushaiguste või haigustekitajate esinemisest;
  6) haiguspuhangutest, mis võivad levida teistesse riikidesse.

  (2) Terviseamet koordineerib Euroopa Komisjoni nakkushaiguste seire haigusspetsiifiliste võrgustikega koostööd tegevate Eesti tervishoiuasutuste ja laborite tegevust.

  (3) Terviseamet teeb koostööd Maailma Tervishoiuorganisatsiooni, teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide nakkustõrjeasutustega ning teavitab neid 24 tunni jooksul:
  1) koolera, katku, kollapalaviku ja muude rahvusvaheliselt kontrollitavate nakkushaiguste juhtudest;
  2) ohtlike ja harva esinevate nakkushaiguste esinemisest.

  (4) Terviseamet esitab Maailma Tervishoiuorganisatsioonile tema poolt nõutud aruannete alusel andmed:
  1) HIV/AIDSi levikust ja tõrjemeetmetest;
  2) elanike hõlmatusest immuniseerimisega.

  (5) Terviseamet teavitab 24 tunni jooksul avastatud koolera, katku, kollapalaviku ja muude rahvusvaheliselt kontrollitavate nakkushaiguste juhtudest ning ohtlike ja harva esinevate nakkushaiguste esinemisest Välisministeeriumi kas telefoni teel või elektrooniliselt valveliinile.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Välisministeeriumi ülesanded

  Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö raames teavitab Välisministeerium Eestisse akrediteeritud välisesindusi ning Eesti välisesindusi välisriikides käesoleva määruse § 3 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud nakkushaigustest.

§ 5.  Rakendussäte

  Paragrahvi 3 lõige 1 jõustub Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json