Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 100, 1503

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 567

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2009, 51, 754) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool (registrikood 80059220) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3491 kohaselt;
2) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Eesti Õpetajate Meeskoor (registrikood 80106244) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3300 kohaselt;
3) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Laste Rõõm (registrikood 80191770) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3288 kohaselt;
4) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Olde Hansa Keskaja Kool (registrikood 80157069) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3318 kohaselt;
5) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Tallinna Käsipallikool (registrikood 80132448) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2, 3 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3242 kohaselt;
6) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Edukool (registrikood 90000736) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3313 kohaselt;
7) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Mänguväljaku Fond (registrikood 90000564) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3483 kohaselt;
8) punktist 1 «Tallinn» Spordiklubi Condor (registrikood 80050006) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3297 kohaselt;
9) punktist 1 «Tallinn» Spordiklubi Raua (registrikood 80135122) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3249 kohaselt;
10) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Jalgpalliklubi Stivet (registrikood 80126726) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3254 kohaselt;
11) punktist 2 «Harju maakond» Kuusalu Spordiklubi (registrikood 80052850) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3486 kohaselt;
12) punktist 2 «Harju maakond» Mittetulundusühing Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus (registrikood 80133761) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. juuli 2009. a otsuse nr 7.1-11/2367 kohaselt;
13) punktist 2 «Harju maakond» Mittetulundusühing Kindral Johan Laidoneri Selts (registrikood 80102697) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 5 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3291 kohaselt;
14) punktist 2 «Harju maakond» Mittetulundusühing Väike Päike (registrikood 80211998) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 4 ning lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3253 kohaselt;
15) punktist 2 «Harju maakond» PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS (registrikood 80188495) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3503 kohaselt;
16) punktist 2 «Harju maakond» Sihtasutus Liiklusohvrite Toetusfond (registrikood 90009358) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3512 kohaselt;
17) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Indever (registrikood 80137813) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3335 kohaselt;
18) punktist 7 «Järva maakond» Karateklubi Täht (registrikood 80052940) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3257 kohaselt;
19) punktist 8 «Lääne maakond» Läänemaa Invaühing (registrikood 80018095) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3499 kohaselt;
20) punktist 8 «Lääne maakond» Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (registrikood 80059846) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3501 kohaselt;
21) punktist 8 «Lääne maakond» Spordiklubi Topten (registrikood 80040841) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. augusti 2009. a otsuse nr 7.1-11/3125 kohaselt;
22) punktist 8 «Lääne maakond» Tenniseklubi Promenaad (registrikood 80088664) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 3 ja 4 ning lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3316 kohaselt;
23) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Mittetulundusühing BC Rakvere Tarvas (registrikood 80228792) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ning lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3298 kohaselt;
24) punktist 10 «Põlva maakond» Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (registrikood 80081797) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3490 kohaselt;
25) punktist 11 «Pärnu maakond» Mittetulundusühing Pärnu Roheline Malev (registrikood 80009765) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3306 kohaselt;
26) punktist 11 «Pärnu maakond» Pärnu Ratastooli Klubi (registrikood 80083566) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3494 kohaselt;
27) punktist 11 «Pärnu maakond» Pärnu Vibuklubi Meelis (registrikood 80073549) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3256 kohaselt;
28) punktist 12 «Rapla maakond» Mahtra Rahvakooli Liit (registrikood 80115289) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3280 kohaselt;
29) punktist 12 «Rapla maakond» Mittetulundusühing RAPLA MEESKOOR (registrikood 80071451) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3307 kohaselt;
30) punktist 12 «Rapla maakond» Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond (registrikood 90005544) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3506 kohaselt;
31) punktist 14 «Tartu maakond» MTÜ Spordiklubi Rüütel (registrikood 80186734) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3250 kohaselt;
32) punktist 15 «Valga maakond» Spordiklubi Kolmvedu (registrikood 80149549) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 3 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3337 kohaselt;
33) punktist 16 «Viljandi maakond» Mittetulundusühing Viljandimaa Singel (registrikood 80047145) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. juuni 2009. a otsuse nr 7.1-11/2063 kohaselt;
34) punktist 16 «Viljandi maakond» Teesoo Laskurklubi (registrikood 80159855) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3245 kohaselt;
35) punktist 17 «Võru maakond» Spordiklubi ProFit (registrikood 80149874) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 5 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2009. a otsuse nr 7.1-11/3319 kohaselt.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json