Teksti suurus:

2010. aasta riigieelarve seadus

2010. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 67, 459

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2009 otsus nr 587

2010. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 09.12.2009

Sealhulgas

Konsolideerimata eelarve

muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 

majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

Konsolideeritud eelarve

1

2

3

4

5

6

7 = 1 – 5

 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

84 528 135 556 68 016 783 604 627 126 658 14 527 107 352 1 319 731 838 37 386 104 83 208 403 718

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

89 727 512 968 73 225 814 806 619 382 814 14 527 107 352 1 319 731 838 35 476 158 88 407 781 130

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–5 199 377 412 –5 189 723 622 –7 743 844 0 0 –1 909 946 –5 199 377 412
 

Osa 1. RIIGIKOGU

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

395 000

20 000

375 000

0

0

0

395 000

32   Kaupade ja teenuste müük 385 000 10 000 375 000 0 0 0 385 000
38   Muud tulud 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

290 000 000

289 625 000

375 000

0

0

0

290 000 000

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 5 918 000 5 918 000 0 0 0 0 5 918 000

74000101. Riigikogu Kantselei

282 082 000

281 707 000

375 000

0

0

0

282 082 000

4   Eraldised 65 410 148 65 410 148 0 0 0 0 65 410 148
  41 Sotsiaaltoetused 62 930 300 62 930 300 0 0 0 0 62 930 300
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4134 Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 62 900 300 62 900 300 0 0 0 0 62 900 300
    – parlamendipensionid (a) 62 900 300 62 900 300 0 0 0 0 62 900 300
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 479 848 2 479 848 0 0 0 0 2 479 848
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 479 848 2 479 848 0 0 0 0 2 479 848
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 204 600 204 600 0 0 0 0 204 600
    – Eesti Keele Instituut 204 600 204 600 0 0 0 0 204 600
  4500.9 Mitteresidentidele 2 275 248 2 275 248 0 0 0 0 2 275 248
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 275 248 2 275 248 0 0 0 0 2 275 248
5   Tegevuskulud 216 431 852 216 056 852 375 000 0 0 0 216 431 852
    – tegevuskulud 127 184 432 126 809 432 375 000 0 0 0 127 184 432
    – Riigikogu liikmete töötasu (a) 66 822 120 66 822 120 0 0 0 0 66 822 120
    – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 22 051 300 22 051 300 0 0 0 0 22 051 300
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 374 000 374 000 0 0 0 0 374 000
6   Muud kulud 240 000 240 000 0 0 0 0 240 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

5   Tegevuskulud 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

430 000

0

430 000

0

0

0

430 000

32   Kaupade ja teenuste müük 430 000 0 430 000 0 0 0 430 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

57 661 341

57 231 341

430 000

0

0

0

57 661 341

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

57 461 341

57 031 341

430 000

0

0

0

57 461 341

4   Eraldised 7 543 216 7 543 216 0 0 0 0 7 543 216
  41 Sotsiaaltoetused 1 066 716 1 066 716 0 0 0 0 1 066 716
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 355 572 355 572 0 0 0 0 355 572
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) 355 572 355 572 0 0 0 0 355 572
  414 Presidendi ametipension (a) 711 144 711 144 0 0 0 0 711 144
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 476 500 6 476 500 0 0 0 0 6 476 500
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 476 500 6 476 500 0 0 0 0 6 476 500
  4500.8 Muudele residentidele 6 476 500 6 476 500 0 0 0 0 6 476 500
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus 279 000 279 000 0 0 0 0 279 000
    – Sihtasutus Eesti Mälu Instituut 2 025 000 2 025 000 0 0 0 0 2 025 000
    – Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 3 596 500 3 596 500 0 0 0 0 3 596 500
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 204 000 204 000 0 0 0 0 204 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
5   Tegevuskulud 49 771 375 49 341 375 430 000 0 0 0 49 771 375
    – tegevuskulud 47 910 410 47 480 410 430 000 0 0 0 47 910 410
    – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu 853 373 853 373 0 0 0 0 853 373
    – Vabariigi Presidendi töötasu 948 192 948 192 0 0 0 0 948 192
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 59 400 59 400 0 0 0 0 59 400
6   Muud kulud 146 750 146 750 0 0 0 0 146 750
 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

58 105 579

58 105 579

0

0

0

0

58 105 579

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 670 000 670 000 0 0 0 0 670 000

74000056. Riigikontroll

57 435 579

57 435 579

0

0

0

0

57 435 579

4   Eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500.9 Mitteresidentidele 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
5   Tegevuskulud 57 421 579 57 421 579 0 0 0 0 57 421 579
    – tegevuskulud 57 121 939 57 121 939 0 0 0 0 57 121 939
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 299 640 299 640 0 0 0 0 299 640
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

70 465

0

0

0

70 465

0

0

35   Toetused 70 465 0 0 0 70 465 0 0

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

24 899 575

24 829 110

0

0

70 465

0

24 829 110

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

24 899 575

24 829 110

0

0

70 465

0

24 829 110

4   Eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500.9 Mitteresidentidele 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 24 884 575 24 814 110 0 0 70 465 0 24 814 110
    – tegevuskulud 24 701 434 24 630 969 0 0 70 465 0 24 630 969
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 183 141 183 141 0 0 0 0 183 141
 

Osa 5. RIIGIKOHUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 400 000

1 370 000

30 000

0

0

0

1 400 000

32   Kaupade ja teenuste müük 100 000 70 000 30 000 0 0 0 100 000
38   Muud tulud 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000
  388 Muud tulud 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

64 400 001

64 370 001

30 000

0

0

0

64 400 001

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000

74001127. Riigikohus

63 900 001

63 870 001

30 000

0

0

0

63 900 001

4   Eraldised 265 000 265 000 0 0 0 0 265 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 265 000 265 000 0 0 0 0 265 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 265 000 265 000 0 0 0 0 265 000
  4500.9 Mitteresidentidele 265 000 265 000 0 0 0 0 265 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 265 000 265 000 0 0 0 0 265 000
5   Tegevuskulud 63 634 001 63 604 001 30 000 0 0 0 63 634 001
    – tegevuskulud 63 377 444 63 347 444 30 000 0 0 0 63 377 444
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 256 557 256 557 0 0 0 0 256 557
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

84 525 840 091

68 015 393 604

626 291 658

14 527 107 352

1 319 661 373

37 386 104

83 206 178 718

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

89 232 446 472

72 731 653 775

618 547 814

14 527 107 352

1 319 661 373

35 476 158

87 912 785 099

4   Eraldised 7 132 041 075 7 132 041 075 0 0 0 0 7 132 041 075
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 7 132 041 075 7 132 041 075 0 0 0 0 7 132 041 075
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 4 697 041 075 4 697 041 075 0 0 0 0 4 697 041 075
  452.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 4 697 041 075 4 697 041 075 0 0 0 0 4 697 041 075
    – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras 1 101 500 000 1 101 500 000 0 0 0 0 1 101 500 000
    – hariduskulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras 3 595 541 075 3 595 541 075 0 0 0 0 3 595 541 075
  452.9 Mitteresidentidele 2 435 000 000 2 435 000 000 0 0 0 0 2 435 000 000
  452.92 Euroopa Liidule (a, ü) 2 435 000 000 2 435 000 000 0 0 0 0 2 435 000 000
6   Muud kulud 184 497 551 184 497 551 0 0 0 0 184 497 551
    – Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 139 497 551 139 497 551 0 0 0 0 139 497 551
    – Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) 45 000 000 45 000 000 0 0 0 0 45 000 000
 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

81 697 654

159 298

1 385 000

79 760 236

393 120

0

81 304 534

32   Kaupade ja teenuste müük 1 544 298 159 298 1 385 000 0 0 0 1 544 298
  320 Riigilõivud 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 1 424 298 39 298 1 385 000 0 0 0 1 424 298
35   Toetused 80 153 356 0 0 79 760 236 393 120 0 79 760 236

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

221 557 952

140 019 596

1 385 000

79 760 236

393 120

0

221 164 832

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 610 000 60 000 550 000 0 0 0 610 000

70004809. Riigikantselei

164 421 993

84 847 857

60 000

79 514 136

0

0

164 421 993

4   Eraldised 73 564 774 2 980 412 0 70 584 362 0 0 73 564 774
  450 Sihtotstarbelised eraldised 73 563 574 2 979 212 0 70 584 362 0 0 73 563 574
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 73 563 574 2 979 212 0 70 584 362 0 0 73 563 574
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 73 524 574 2 940 212 0 70 584 362 0 0 73 524 574
    – riiklike ekspertide lähetamise toetus 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
    – Meede 5.1. «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» 36 111 195 0 0 36 111 195 0 0 36 111 195
    – Meede 5.2. «Parema õigusloome arendamine» 12 556 150 0 0 12 556 150 0 0 12 556 150
    – Meede 5.3. «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine» 20 465 253 0 0 20 465 253 0 0 20 465 253
    – Meede 5.4. «Avaliku koolitussüsteemi arendamine» 1 451 764 0 0 1 451 764 0 0 1 451 764
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 980 058 980 058 0 0 0 0 980 058
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 980 058 980 058 0 0 0 0 980 058
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 310 154 1 310 154 0 0 0 0 1 310 154
    – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1 310 154 1 310 154 0 0 0 0 1 310 154
  4500.9 Mitteresidentidele 39 000 39 000 0 0 0 0 39 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 39 000 39 000 0 0 0 0 39 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200
    – siseriiklike organisatsioonide liikmemaksud 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200
5   Tegevuskulud 90 812 611 81 822 837 60 000 8 929 774 0 0 90 812 611
6   Muud kulud 44 608 44 608 0 0 0 0 44 608

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 125 890 1 125 890 0 0 0 0 1 125 890
5   Tegevuskulud (ü) 1 125 890 1 125 890 0 0 0 0 1 125 890

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

2 193 852 329 078 0 1 864 774 0 0 2 193 852
5   Tegevuskulud (ü) 2 193 852 329 078 0 1 864 774 0 0 2 193 852

70001946. Rahvusarhiiv

56 525 959

55 111 739

775 000

246 100

393 120

0

56 132 839

4   Eraldised 110 500 110 500 0 0 0 0 110 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 110 500 110 500 0 0 0 0 110 500
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 110 500 110 500 0 0 0 0 110 500
    – ajalooseltsi aastapreemiad 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000
  4500.8 Muudele residentidele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
    – toetused eraarhivaalide omanikele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Mitteresidentidele 52 500 52 500 0 0 0 0 52 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 52 500 52 500 0 0 0 0 52 500
5   Tegevuskulud 56 350 259 54 936 039 775 000 246 100 393 120 0 55 957 139
6   Muud kulud 65 200 65 200 0 0 0 0 65 200

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

148 154 148 154 0 0 0 0 148 154
5   Tegevuskulud (ü) 148 154 148 154 0 0 0 0 148 154
 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 869 006 129

1 874 000

186 939 500

2 590 705 416

67 940 081

21 547 132

2 801 066 048

32   Kaupade ja teenuste müük 188 075 115 1 135 615 186 939 500 0 0 0 188 075 115
  320 Riigilõivud 391 000 391 000 0 0 0 0 391 000
  3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 186 939 500 0 186 939 500 0 0 0 186 939 500
  3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 744 615 744 615 0 0 0 0 744 615
35   Toetused 2 680 192 629 0 0 2 590 705 416 67 940 081 21 547 132 2 612 252 548
38   Muud tulud 738 385 738 385 0 0 0 0 738 385
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 443 000 443 000 0 0 0 0 443 000
  388 Muud tulud 295 385 295 385 0 0 0 0 295 385

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

7 758 349 820

4 891 217 691

186 939 500

2 590 705 416

67 940 081

21 547 132

7 690 409 739

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 24 251 487 11 630 321 0 650 000 11 971 166 0 12 280 321

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 280 675 2 280 675 0 0 0 0 2 280 675
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 280 675 2 280 675 0 0 0 0 2 280 675

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

6 095 311 357

3 519 521 917

0

2 575 789 440

0

0

6 095 311 357

4   Eraldised 5 996 034 747 3 429 253 147 0 2 566 781 600 0 0 5 996 034 747
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele ja erakõrgkoolidele 1 260 830 000 1 260 830 000 0 0 0 0 1 260 830 000
    – rahvuskaaslaste poliitika arendamine 9 252 320 9 252 320 0 0 0 0 9 252 320
    – riiklik koolitustellimus era- ja munitsipaalkutseõppeasutustele 98 626 000 98 626 000 0 0 0 0 98 626 000
    – sisehindamise nõustamise süsteem 1 047 234 1 047 234 0 0 0 0 1 047 234
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 15 268 000 15 268 000 0 0 0 0 15 268 000
    – AS Audentes 15 268 000 15 268 000 0 0 0 0 15 268 000
  41 Sotsiaaltoetused 265 085 784 265 085 784 0 0 0 0 265 085 784
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 265 085 784 265 085 784 0 0 0 0 265 085 784
  4134 Õppetoetused 245 024 880 245 024 880 0 0 0 0 245 024 880
    – õppetoetused 206 041 880 206 041 880 0 0 0 0 206 041 880
    – kutseõppeasutuste koolitoit 38 983 000 38 983 000 0 0 0 0 38 983 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 20 060 904 20 060 904 0 0 0 0 20 060 904
    – emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 13 685 904 13 685 904 0 0 0 0 13 685 904
    – teaduspreemiad 4 350 000 4 350 000 0 0 0 0 4 350 000
    – teadustööde riiklike konkursside preemiad 1 525 000 1 525 000 0 0 0 0 1 525 000
    – F. J. Wiedemanni keeleauhind 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 334 494 409 1 767 712 809 0 2 566 781 600 0 0 4 334 494 409
    – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000
    – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused 1 197 000 1 197 000 0 0 0 0 1 197 000
    – keelestrateegiate rakendamine 22 122 000 22 122 000 0 0 0 0 22 122 000
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) 25 570 380 25 570 380 0 0 0 0 25 570 380
    – riiklike õppekavade arendamine 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides 36 423 000 36 423 000 0 0 0 0 36 423 000
    – koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajatele 3 511 000 3 511 000 0 0 0 0 3 511 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 221 371 029 1 654 589 429 0 2 566 781 600 0 0 4 221 371 029
    – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud 96 233 000 96 233 000 0 0 0 0 96 233 000
    – õpilasüritused 1 496 000 1 496 000 0 0 0 0 1 496 000
    – maakondlikud nõustamiskeskused 1 818 000 1 818 000 0 0 0 0 1 818 000
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 1 110 000 1 110 000 0 0 0 0 1 110 000
    – Eesti ajaloo teadvustamine 4 150 000 4 150 000 0 0 0 0 4 150 000
    – noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine 1 918 000 1 918 000 0 0 0 0 1 918 000
    – riiklik programm «Eesti keel ja kultuurimälu 2009–2013» 7 698 000 7 698 000 0 0 0 0 7 698 000
    – humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud 12 830 000 12 830 000 0 0 0 0 12 830 000
    – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» 11 975 000 11 975 000 0 0 0 0 11 975 000
    – teadus- ja arendustegevuse valdkonna tellitavad tööd ja tegevustoetused koostööpartneritele 3 127 000 3 127 000 0 0 0 0 3 127 000
    – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine 360 604 000 360 604 000 0 0 0 0 360 604 000
    – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 112 405 000 112 405 000 0 0 0 0 112 405 000
    – teadusraamatukogudele teavikute soetamine 29 253 000 29 253 000 0 0 0 0 29 253 000
    – rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi korraldamise ettevalmistamine 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 1 250 000
    – OECD PIAAC uuring 1 194 000 1 194 000 0 0 0 0 1 194 000
    – riikliku polaar- ja kliimauuringute programmi ettevalmistamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – õpitulemuste välishindamise süsteemi arendamine 3 475 000 3 475 000 0 0 0 0 3 475 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 508 131 636 959 677 779 0 2 548 453 857 0 0 3 508 131 636
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 19 067 040 19 067 040 0 0 0 0 19 067 040
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 17 748 000 17 748 000 0 0 0 0 17 748 000
    – õpilaskodude projekt 17 748 000 17 748 000 0 0 0 0 17 748 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 39 191 000 39 191 000 0 0 0 0 39 191 000
    – Tartu Ülikooli Teaduskool 7 276 000 7 276 000 0 0 0 0 7 276 000
    – Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia jaTallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool 363 000 363 000 0 0 0 0 363 000
    – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu 8 751 000 8 751 000 0 0 0 0 8 751 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia 18 916 000 18 916 000 0 0 0 0 18 916 000
    – Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping 2 181 000 2 181 000 0 0 0 0 2 181 000
    – uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt 1 704 000 1 704 000 0 0 0 0 1 704 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 3 432 125 596 883 671 739 0 2 548 453 857 0 0 3 432 125 596
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 139 855 000 137 633 000 0 2 222 000 0 0 139 855 000
    – Sihtasutus Archimedes 2 190 157 027 549 368 916 0 1 640 788 111 0 0 2 190 157 027
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 994 365 642 138 376 654 0 855 988 988 0 0 994 365 642
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 20 164 500 14 240 000 0 5 924 500 0 0 20 164 500
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 21 720 000 18 711 000 0 3 009 000 0 0 21 720 000
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 10 735 270 3 860 980 0 6 874 290 0 0 10 735 270
    – Integratsiooni Sihtasutus 41 293 157 7 646 189 0 33 646 968 0 0 41 293 157
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 11 975 000 11 975 000 0 0 0 0 11 975 000
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa 1 860 000 1 860 000 0 0 0 0 1 860 000
  4500.8 Muudele residentidele 55 932 743 37 605 000 0 18 327 743 0 0 55 932 743
    – Eesti Vabaharidusliit 13 951 800 855 000 0 13 096 800 0 0 13 951 800
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine 3 977 000 3 977 000 0 0 0 0 3 977 000
    – MTÜ Eesti Olümpiakomitee 7 398 000 7 398 000 0 0 0 0 7 398 000
    – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe 5 179 000 5 179 000 0 0 0 0 5 179 000
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused 7 644 000 7 644 000 0 0 0 0 7 644 000
    – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine 482 000 482 000 0 0 0 0 482 000
    – noortevaldkonna võrgustiku toetamine 2 459 000 2 459 000 0 0 0 0 2 459 000
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2 395 000 2 395 000 0 0 0 0 2 395 000
    – Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit 145 000 145 000 0 0 0 0 145 000
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 5 593 943 363 000 0 5 230 943 0 0 5 593 943
    – Eesti Keele Sihtasutus 325 000 325 000 0 0 0 0 325 000
    – Eestimaa Rahvuste Ühendus 1 977 000 1 977 000 0 0 0 0 1 977 000
    – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus 3 579 000 3 579 000 0 0 0 0 3 579 000
    – Rahvaste Õiguste Instituut 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – meediaväljaannete toetamine 727 000 727 000 0 0 0 0 727 000
  4500.9 Mitteresidentidele 4 770 650 4 770 650 0 0 0 0 4 770 650
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 770 650 4 770 650 0 0 0 0 4 770 650
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 11 431 000 11 431 000 0 0 0 0 11 431 000
  452.8 Muudele residentidele 11 431 000 11 431 000 0 0 0 0 11 431 000
    – õpetaja lähtetoetus 11 431 000 11 431 000 0 0 0 0 11 431 000
5   Tegevuskulud 99 276 610 90 268 770 0 9 007 840 0 0 99 276 610

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

250 354 731 250 354 731 0 0 0 0 250 354 731
4   Eraldised (ü) 249 162 171 249 162 171 0 0 0 0 249 162 171
  450 Sihtotstarbelised eraldised 249 162 171 249 162 171 0 0 0 0 249 162 171
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 229 162 171 229 162 171 0 0 0 0 229 162 171
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 229 162 171 229 162 171 0 0 0 0 229 162 171
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 229 162 171 229 162 171 0 0 0 0 229 162 171
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 392 000 392 000 0 0 0 0 392 000
    – Sihtasutus Archimedes 199 036 681 199 036 681 0 0 0 0 199 036 681
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 21 556 301 21 556 301 0 0 0 0 21 556 301
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 531 000 531 000 0 0 0 0 531 000
    – Integratsiooni Sihtasutus 7 646 189 7 646 189 0 0 0 0 7 646 189
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 192 560 1 192 560 0 0 0 0 1 192 560

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
4   Eraldised (ü) 383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
  450 Sihtotstarbelised eraldised 383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 383 114 588 383 114 588 0 0 0 0 383 114 588
    – Sihtasutus Archimedes 277 232 235 277 232 235 0 0 0 0 277 232 235
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 105 882 353 105 882 353 0 0 0 0 105 882 353

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

39 049 312 4 369 897 0 34 679 415 0 0 39 049 312
4   Eraldised (ü) 31 098 912 3 177 337 0 27 921 575 0 0 31 098 912
  450 Sihtotstarbelised eraldised 31 098 912 3 177 337 0 27 921 575 0 0 31 098 912
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 31 098 912 3 177 337 0 27 921 575 0 0 31 098 912
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 31 098 912 3 177 337 0 27 921 575 0 0 31 098 912
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 31 098 912 3 177 337 0 27 921 575 0 0 31 098 912
    – Sihtasutus Archimedes 14 669 912 2 412 987 0 12 256 925 0 0 14 669 912
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 16 429 000 764 350 0 15 664 650 0 0 16 429 000
5   Tegevuskulud 7 950 400 1 192 560 0 6 757 840 0 0 7 950 400

70003690. Keeleinspektsioon

4 076 425

4 076 425

0

0

0

0

4 076 425

5   Tegevuskulud 4 076 425 4 076 425 0 0 0 0 4 076 425

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

15 884 142

13 214 364

1 500 000

1 169 778

0

0

15 884 142

4   Eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500.9 Mitteresidentidele 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
5   Tegevuskulud 9 984 132 7 314 354 1 500 000 1 169 778 0 0 9 984 132

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

33 747 615

19 661 000

3 220 000

0

10 866 615

0

22 881 000

4   Eraldised 24 558 165 13 922 000 0 0 10 636 165 0 13 922 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 24 558 165 13 922 000 0 0 10 636 165 0 13 922 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 24 558 165 13 922 000 0 0 10 636 165 0 13 922 000
    – noorsootöö struktuuride toetused 13 922 000 13 922 000 0 0 0 0 13 922 000
    – noorteprojektid 10 636 165 0 0 0 10 636 165 0 0
5   Tegevuskulud 9 189 450 5 739 000 3 220 000 0 230 450 0 8 959 000

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

38 849 558

35 251 558

1 400 000

0

2 000 000

198 000

36 849 558

4   Eraldised 868 000 868 000 0 0 0 0 868 000
  41 Sotsiaaltoetused 868 000 868 000 0 0 0 0 868 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 868 000 868 000 0 0 0 0 868 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 868 000 868 000 0 0 0 0 868 000
    – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine 868 000 868 000 0 0 0 0 868 000
5   Tegevuskulud 37 981 558 34 383 558 1 400 000 0 2 000 000 198 000 35 981 558

Kutseõppeasutused

849 916 437

671 479 000

131 938 500

1 361 630

36 442 300

8 695 007

813 474 137

4   Eraldised 10 952 000 10 445 000 100 000 0 7 000 400 000 10 945 000
  41 Sotsiaaltoetused 10 952 000 10 445 000 100 000 0 7 000 400 000 10 945 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 10 952 000 10 445 000 100 000 0 7 000 400 000 10 945 000
  4134 Õppetoetused 10 952 000 10 445 000 100 000 0 7 000 400 000 10 945 000
5   Tegevuskulud 836 630 137 661 034 000 129 504 200 1 361 630 36 435 300 8 295 007 800 194 837
6   Muud kulud 2 334 300 0 2 334 300 0 0 0 2 334 300

Rakenduskõrgkoolid

314 520 200

263 684 000

40 700 000

2 786 200

3 000 000

4 350 000

311 520 200

4   Eraldised 188 000 188 000 0 0 0 0 188 000
  41 Sotsiaaltoetused 188 000 188 000 0 0 0 0 188 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 188 000 188 000 0 0 0 0 188 000
  4134 Õppetoetused 188 000 188 000 0 0 0 0 188 000
5   Tegevuskulud 314 332 200 263 496 000 40 700 000 2 786 200 3 000 000 4 350 000 311 332 200

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

352 211 106

342 326 106

6 586 000

0

1 060 000

2 239 000

351 151 106

4   Eraldised 5 856 000 5 856 000 0 0 0 0 5 856 000
  41 Sotsiaaltoetused 5 856 000 5 856 000 0 0 0 0 5 856 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 856 000 5 856 000 0 0 0 0 5 856 000
  4134 Õppetoetused 5 856 000 5 856 000 0 0 0 0 5 856 000
5   Tegevuskulud 346 355 106 336 470 106 6 586 000 0 1 060 000 2 239 000 345 295 106

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

29 581 493

10 373 000

1 595 000

8 948 368

2 600 000

6 065 125

26 981 493

4   Eraldised 2 740 600 0 0 2 294 900 0 445 700 2 740 600
    – teadustöö stipendiumid 2 740 600 0 0 2 294 900 0 445 700 2 740 600
5   Tegevuskulud 26 728 698 10 373 000 1 541 000 6 602 200 2 600 000 5 612 498 24 128 698
6   Muud kulud 112 195 0 54 000 51 268 0 6 927 112 195

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–2 617 848

–2 617 848

0

0

0

0

–2 617 848

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

–2 617 848

–2 617 848

0

0

0

0

–2 617 848

20.6

Kohustuste vähenemine –2 617 848 –2 617 848 0 0 0 0 –2 617 848
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –2 617 848 –2 617 848 0 0 0 0 –2 617 848
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

419 511 452

286 108 621

53 834 825

33 483 302

46 084 704

0

373 426 748

32   Kaupade ja teenuste müük 244 912 446 191 077 621 53 834 825 0 0 0 244 912 446
  320 Riigilõivud 190 954 175 190 954 175 0 0 0 0 190 954 175
  322 Kaupade ja teenuste müük 53 958 271 123 446 53 834 825 0 0 0 53 958 271
35   Toetused 79 568 006 0 0 33 483 302 46 084 704 0 33 483 302
38   Muud tulud 95 031 000 95 031 000 0 0 0 0 95 031 000
  388 Muud tulud 95 031 000 95 031 000 0 0 0 0 95 031 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 546 986 146

1 413 583 315

53 834 825

33 483 302

46 084 704

0

1 500 901 442

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 53 693 444 4 277 470 1 000 000 24 239 000 24 176 974 0 29 516 470

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 277 470 4 277 470 0 0 0 0 4 277 470
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 4 277 470 4 277 470 0 0 0 0 4 277 470

70000898. Justiitsministeerium

165 624 587

152 090 439

0

0

13 534 148

0

152 090 439

4   Eraldised 56 826 704 56 826 704 0 0 0 0 56 826 704
  41 Sotsiaaltoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  413 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  4134 Õppetoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 56 801 704 56 801 704 0 0 0 0 56 801 704
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 56 801 704 56 801 704 0 0 0 0 56 801 704
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 7 562 354 7 562 354 0 0 0 0 7 562 354
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 7 562 354 7 562 354 0 0 0 0 7 562 354
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 7 562 354 7 562 354 0 0 0 0 7 562 354
  4500.8 Muudele residentidele 48 347 792 48 347 792 0 0 0 0 48 347 792
    – Sihtasutus Iuridicum 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – mittetulundusühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused 454 704 454 704 0 0 0 0 454 704
    – riigi poolt tasutav õigusabi ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmine 46 661 488 46 661 488 0 0 0 0 46 661 488
    – Sisekaitseakadeemia 1 031 600 1 031 600 0 0 0 0 1 031 600
  4500.9 Mitteresidentidele 891 558 891 558 0 0 0 0 891 558
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 891 558 891 558 0 0 0 0 891 558
5   Tegevuskulud 108 697 883 95 163 735 0 0 13 534 148 0 95 163 735
    – tegevuskulud 87 497 008 73 962 860 0 0 13 534 148 0 73 962 860
  5522 Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi 21 200 875 21 200 875 0 0 0 0 21 200 875
6   Muud kulud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

790 053 790 053 0 0 0 0 790 053
5   Tegevuskulud (ü) 790 053 790 053 0 0 0 0 790 053

70000906. Prokuratuur

141 931 329

141 931 329

0

0

0

0

141 931 329

4   Eraldised 3 849 090 3 849 090 0 0 0 0 3 849 090
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 849 090 3 849 090 0 0 0 0 3 849 090
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 849 090 3 849 090 0 0 0 0 3 849 090
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 825 620 3 825 620 0 0 0 0 3 825 620
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 3 825 620 3 825 620 0 0 0 0 3 825 620
    – prokuröride pensionide suurendus (a) 3 825 620 3 825 620 0 0 0 0 3 825 620
  4500.9 Mitteresidentidele 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
5   Tegevuskulud 138 081 239 138 081 239 0 0 0 0 138 081 239
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

66 607 900

64 071 043

2 300 000

236 857

0

0

66 607 900

4   Eraldised 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  450 Sihtotstarbelised eraldised 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  4500.9 Mitteresidentidele 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
5   Tegevuskulud 66 556 960 64 020 103 2 300 000 236 857 0 0 66 556 960
6   Muud kulud 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

101 512 101 512 0 0 0 0 101 512
5   Tegevuskulud (ü) 101 512 101 512 0 0 0 0 101 512

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

123 554 268

69 853 693

36 500 000

8 826 993

8 373 582

0

115 180 686

4   Eraldised 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  4500.9 Mitteresidentidele 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 119 154 268 69 853 693 32 100 000 8 826 993 8 373 582 0 110 780 686
6   Muud kulud 4 200 000 0 4 200 000 0 0 0 4 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 007 473 1 007 473 0 0 0 0 1 007 473
5   Tegevuskulud (ü) 1 007 473 1 007 473 0 0 0 0 1 007 473

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

9 100 187

9 100 187

0

0

0

0

9 100 187

5   Tegevuskulud 9 100 187 9 100 187 0 0 0 0 9 100 187

Esimese ja teise astme kohtud

391 722 212

391 707 212

15 000

0

0

0

391 722 212

5   Tegevuskulud 391 694 238 391 679 238 15 000 0 0 0 391 694 238
6   Muud kulud 27 974 27 974 0 0 0 0 27 974

Kinnipidamiskohad

586 127 964

571 927 687

14 019 825

180 452

0

0

586 127 964

4   Eraldised 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  41 Sotsiaaltoetused 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
5   Tegevuskulud 584 470 456 570 280 179 14 009 825 180 452 0 0 584 470 456
6   Muud kulud 257 508 247 508 10 000 0 0 0 257 508

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

31 844 31 844 0 0 0 0 31 844
5   Tegevuskulud (ü) 31 844 31 844 0 0 0 0 31 844

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

8 624 255

8 624 255

0

0

0

0

8 624 255

5   Tegevuskulud 8 624 255 8 624 255 0 0 0 0 8 624 255

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–100 113 858

–100 113 858

0

0

0

0

–100 113 858

Kinnipidamiskohad

–96 735 656

–96 735 656

0

0

0

0

–96 735 656

20.6

Kohustuste vähenemine –96 735 656 –96 735 656 0 0 0 0 –96 735 656
  2082.6 – kinnipidamiskohtade kapitaliliisingu maksed –96 735 656 –96 735 656 0 0 0 0 –96 735 656

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

–3 428 202

–3 428 202

0

0

0

0

–3 428 202

20.6

Kohustuste vähenemine –3 428 202 –3 428 202 0 0 0 0 –3 428 202
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –3 428 202 –3 428 202 0 0 0 0 –3 428 202

Esimese ja teise astme kohtud

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –100 000 –100 000 0 0 0 0 –100 000
  1032.1 – laenude andmine –100 000 –100 000 0 0 0 0 –100 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

173 749 016

6 136 316

184 000

167 428 700

0

0

173 749 016

32   Kaupade ja teenuste müük 2 483 176 2 299 176 184 000 0 0 0 2 483 176
35   Toetused 167 428 700 0 0 167 428 700 0 0 167 428 700
38   Muud tulud 3 837 140 3 837 140 0 0 0 0 3 837 140
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 2 796 940 2 796 940 0 0 0 0 2 796 940
  388 Muud tulud 1 040 200 1 040 200 0 0 0 0 1 040 200

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 052 931 500

3 885 318 800

184 000

167 428 700

0

0

4 052 931 500

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 678 060 646 510 631 946 0 167 428 700 0 0 678 060 646

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

206 245 400 206 245 400 0 0 0 0 206 245 400
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 206 245 400 206 245 400 0 0 0 0 206 245 400

70004502. Kaitseministeerium

1 159 124 554

1 159 124 554

0

0

0

0

1 159 124 554

4   Eraldised 446 394 000 446 394 000 0 0 0 0 446 394 000
  41 Sotsiaaltoetused 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 441 394 000 441 394 000 0 0 0 0 441 394 000
    – Kaitseliit 282 311 900 282 311 900 0 0 0 0 282 311 900
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 159 082 100 159 082 100 0 0 0 0 159 082 100
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 72 460 500 72 460 500 0 0 0 0 72 460 500
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 10 315 200 10 315 200 0 0 0 0 10 315 200
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 51 688 300 51 688 300 0 0 0 0 51 688 300
    – kaitseväelaste pensionid (a) 50 100 000 50 100 000 0 0 0 0 50 100 000
    – Eesti Keele Instituut 1 588 300 1 588 300 0 0 0 0 1 588 300
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 9 957 000 9 957 000 0 0 0 0 9 957 000
  4500.8 Muudele residentidele 6 025 000 6 025 000 0 0 0 0 6 025 000
  4500.9 Mitteresidentidele (ü) 80 596 600 80 596 600 0 0 0 0 80 596 600
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 80 596 600 80 596 600 0 0 0 0 80 596 600
5   Tegevuskulud 705 144 354 705 144 354 0 0 0 0 705 144 354
    – tegevuskulud 170 583 867 170 583 867 0 0 0 0 170 583 867
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 534 560 487 534 560 487 0 0 0 0 534 560 487
6   Muud kulud 7 586 200 7 586 200 0 0 0 0 7 586 200

70005938. Teabeamet

131 200 000

131 200 000

0

0

0

0

131 200 000

6   Muud kulud 131 200 000 131 200 000 0 0 0 0 131 200 000

Kaitsevägi

2 027 540 900

2 027 540 900

0

0

0

0

2 027 540 900

4   Eraldised 81 574 000 81 574 000 0 0 0 0 81 574 000
  41 Sotsiaaltoetused 81 574 000 81 574 000 0 0 0 0 81 574 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 81 574 000 81 574 000 0 0 0 0 81 574 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 38 610 400 38 610 400 0 0 0 0 38 610 400
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 42 963 600 42 963 600 0 0 0 0 42 963 600
5   Tegevuskulud 1 945 966 900 1 945 966 900 0 0 0 0 1 945 966 900
    – tegevuskulud 1 614 596 900 1 614 596 900 0 0 0 0 1 614 596 900
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 331 370 000 331 370 000 0 0 0 0 331 370 000

70006139. Laidoneri Muuseum

5 993 600

5 913 600

80 000

0

0

0

5 993 600

5   Tegevuskulud 5 993 600 5 913 600 80 000 0 0 0 5 993 600

70006257. Seli Tervisekeskus

7 134 200

7 030 200

104 000

0

0

0

7 134 200

5   Tegevuskulud 7 117 400 7 013 400 104 000 0 0 0 7 117 400
6   Muud kulud 16 800 16 800 0 0 0 0 16 800

70007647. Kaitseressursside Amet

43 877 600

43 877 600

0

0

0

0

43 877 600

4   Eraldised 4 080 800 4 080 800 0 0 0 0 4 080 800
  41 Sotsiaaltoetused 4 080 800 4 080 800 0 0 0 0 4 080 800
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 4 080 800 4 080 800 0 0 0 0 4 080 800
  4130 Peretoetus (a) 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 459 500 459 500 0 0 0 0 459 500
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 3 421 300 3 421 300 0 0 0 0 3 421 300
5   Tegevuskulud 39 796 800 39 796 800 0 0 0 0 39 796 800

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–8 369 600

–8 369 600

0

0

0

0

–8 369 600

70004502. Kaitseministeerium

–8 369 600

–8 369 600

0

0

0

0

–8 369 600

10.1

Finantsvarade suurenemine –140 000 –140 000 0 0 0 0 –140 000
  101.1 – väärtpaberite soetamine –140 000 –140 000 0 0 0 0 –140 000

20.6

Kohustuste vähenemine –8 229 600 –8 229 600 0 0 0 0 –8 229 600
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –8 229 600 –8 229 600 0 0 0 0 –8 229 600
 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 846 689 079

1 992 740 550

12 660 000

1 841 129 557

0

158 972

3 846 689 079

32   Kaupade ja teenuste müük 32 810 550 20 150 550 12 660 000 0 0 0 32 810 550
  320 Riigilõivud 3 568 500 3 568 500 0 0 0 0 3 568 500
  322 Kaupade ja teenuste müük 12 660 000 0 12 660 000 0 0 0 12 660 000
  323 Muud tulud 16 582 050 16 582 050 0 0 0 0 16 582 050
35   Toetused 1 841 288 529 0 0 1 841 129 557 0 158 972 1 841 288 529
38   Muud tulud 1 972 590 000 1 972 590 000 0 0 0 0 1 972 590 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 715 000 000 715 000 000 0 0 0 0 715 000 000
    sellest loodusväärtusliku maa ostuks 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 9 940 000 9 940 000 0 0 0 0 9 940 000
  382 Tulud varadelt 796 590 000 796 590 000 0 0 0 0 796 590 000
  388 Muud tulud 461 000 000 461 000 000 0 0 0 0 461 000 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

3 041 161 170

1 187 212 641

12 660 000

1 841 129 557

0

158 972

3 041 161 170

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 75 021 638 67 776 706 0 7 244 932 0 0 75 021 638
    sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 9 940 000 9 940 000 0 0 0 0 9 940 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

556 706 556 706 0 0 0 0 556 706
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 556 706 556 706 0 0 0 0 556 706

70001231. Keskkonnaministeerium

2 501 527 059

680 596 218

0

1 820 930 841

0

0

2 501 527 059

4   Eraldised 2 339 261 733 527 301 871 0 1 811 959 862 0 0 2 339 261 733
    – kasvuhoonegaaside kvootide müügi arvel ja rohelise investeerimisskeemi kohaselt rahastatavad projektid 500 000 000 500 000 000 0 0 0 0 500 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 2 110 000 2 110 000 0 0 0 0 2 110 000
    – vääriselupaikade lepingulised toetused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – keskkonnapreemiad 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 836 910 139 24 950 277 0 1 811 959 862 0 0 1 836 910 139
    – struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava) 860 806 945 0 0 860 806 945 0 0 860 806 945
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 825 043 24 950 277 0 21 874 766 0 0 46 825 043
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 12 564 548 389 782 0 12 174 766 0 0 12 564 548
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 26 555 008 16 855 008 0 9 700 000 0 0 26 555 008
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 3 387 008 3 387 008 0 0 0 0 3 387 008
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 3 387 008 3 387 008 0 0 0 0 3 387 008
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 23 168 000 13 468 000 0 9 700 000 0 0 23 168 000
    – Sihtasutus Erametsakeskus 13 468 000 13 468 000 0 0 0 0 13 468 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne tehniline abi 8 800 000 0 0 8 800 000 0 0 8 800 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi 900 000 0 0 900 000 0 0 900 000
  4500.8 Muudele residentidele 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – Keskkonnaühenduste Koda 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.9 Mitteresidentidele 6 205 487 6 205 487 0 0 0 0 6 205 487
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 6 205 487 6 205 487 0 0 0 0 6 205 487
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 929 278 151 0 0 929 278 151 0 0 929 278 151
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 929 278 151 0 0 929 278 151 0 0 929 278 151
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 929 278 151 0 0 929 278 151 0 0 929 278 151
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 241 594 241 594 0 0 0 0 241 594
    – maaparandusühistute liikmemaksud 241 594 241 594 0 0 0 0 241 594
5   Tegevuskulud 158 115 729 149 144 750 0 8 970 979 0 0 158 115 729
6   Muud kulud 4 149 597 4 149 597 0 0 0 0 4 149 597

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 488 269 1 488 269 0 0 0 0 1 488 269
4   Eraldised (ü) 389 782 389 782 0 0 0 0 389 782
5   Tegevuskulud (ü) 1 098 487 1 098 487 0 0 0 0 1 098 487

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

10 641 470 941 470 0 9 700 000 0 0 10 641 470
4   Eraldised (ü) 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 9 700 000 0 0 9 700 000 0 0 9 700 000
5   Tegevuskulud (ü) 941 470 941 470 0 0 0 0 941 470

70003098. Maa-amet

122 758 397

122 258 397

500 000

0

0

0

122 758 397

5   Tegevuskulud 117 610 397 117 193 397 417 000 0 0 0 117 610 397
6   Muud kulud 5 148 000 5 065 000 83 000 0 0 0 5 148 000

70008658. Keskkonnaamet

158 276 935

144 533 616

2 400 000

11 343 319

0

0

158 276 935

4   Eraldised 2 012 904 0 0 2 012 904 0 0 2 012 904
5   Tegevuskulud 155 064 031 143 333 616 2 400 000 9 330 415 0 0 155 064 031
6   Muud kulud 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

280 000 280 000 0 0 0 0 280 000
5   Tegevuskulud (ü) 280 000 280 000 0 0 0 0 280 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

22 097 779

19 787 314

700 000

1 610 465

0

0

22 097 779

5   Tegevuskulud 22 097 179 19 786 714 700 000 1 610 465 0 0 22 097 179
6   Muud kulud 600 600 0 0 0 0 600

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 468 444 2 468 444 0 0 0 0 2 468 444
5   Tegevuskulud (ü) 2 468 444 2 468 444 0 0 0 0 2 468 444

70003106. Keskkonnainspektsioon

83 511 153

83 211 153

300 000

0

0

0

83 511 153

5   Tegevuskulud 83 436 096 83 136 096 300 000 0 0 0 83 436 096
6   Muud kulud 75 057 75 057 0 0 0 0 75 057

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

30 446 825

26 987 853

3 300 000

0

0

158 972

30 446 825

5   Tegevuskulud 30 146 825 26 939 553 3 048 300 0 0 158 972 30 146 825
6   Muud kulud 300 000 48 300 251 700 0 0 0 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

103 266 103 266 0 0 0 0 103 266
5   Tegevuskulud (ü) 103 266 103 266 0 0 0 0 103 266

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

38 959 951

33 759 951

5 200 000

0

0

0

38 959 951

5   Tegevuskulud 38 624 051 33 724 051 4 900 000 0 0 0 38 624 051
6   Muud kulud 335 900 35 900 300 000 0 0 0 335 900

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

2 840 803

2 840 803

0

0

0

0

2 840 803

5   Tegevuskulud 2 839 473 2 839 473 0 0 0 0 2 839 473
6   Muud kulud 1 330 1 330 0 0 0 0 1 330

70003129. Eesti Loodusmuuseum

5 720 630

5 460 630

260 000

0

0

0

5 720 630

5   Tegevuskulud 5 713 130 5 453 130 260 000 0 0 0 5 713 130
6   Muud kulud 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500
 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

373 831 592

2 765 001

141 416 864

54 622 960

161 346 767

13 680 000

212 484 825

32   Kaupade ja teenuste müük 143 921 865 2 505 001 141 416 864 0 0 0 143 921 865
  320 Riigilõivud 68 000 68 000 0 0 0 0 68 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 143 853 865 2 437 001 141 416 864 0 0 0 143 853 865
35   Toetused 229 649 727 0 0 54 622 960 161 346 767 13 680 000 68 302 960
38   Muud tulud 260 000 260 000 0 0 0 0 260 000
  388 Muud tulud 260 000 260 000 0 0 0 0 260 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 308 883 510

1 946 286 536

134 857 193

54 622 960

161 346 767

11 770 054

2 147 536 743

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 263 587 302 102 490 535 0 0 161 096 767 0 102 490 535

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

43 938 673 43 938 673 0 0 0 0 43 938 673
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 43 938 673 43 938 673 0 0 0 0 43 938 673

70000941. Kultuuriministeerium

1 522 114 962

1 469 080 302

0

53 034 660

0

0

1 522 114 962

4   Eraldised 1 476 967 430 1 424 554 430 0 52 413 000 0 0 1 476 967 430
  41 Sotsiaaltoetused 9 390 000 9 390 000 0 0 0 0 9 390 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 9 390 000 9 390 000 0 0 0 0 9 390 000
    – kultuuri- ja spordistipendiumid 2 520 000 2 520 000 0 0 0 0 2 520 000
    – riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad 5 750 000 5 750 000 0 0 0 0 5 750 000
    – riiklikud toetused olümpiavõitjatele 1 120 000 1 120 000 0 0 0 0 1 120 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 467 577 430 1 415 164 430 0 52 413 000 0 0 1 467 577 430
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 373 837 430 1 321 424 430 0 52 413 000 0 0 1 373 837 430
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 054 045 887 1 054 045 887 0 0 0 0 1 054 045 887
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 4 207 857 4 207 857 0 0 0 0 4 207 857
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 4 207 857 4 207 857 0 0 0 0 4 207 857
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 48 457 228 48 457 228 0 0 0 0 48 457 228
    – rahvaraamatukogud 34 302 842 34 302 842 0 0 0 0 34 302 842
    sealhulgas rahvaraamatukogude teavikute fond 26 253 260 26 253 260 0 0 0 0 26 253 260
    – muuseumid 1 254 310 1 254 310 0 0 0 0 1 254 310
    – teatrid 11 868 676 11 868 676 0 0 0 0 11 868 676
    – linnaorkestrid 491 400 491 400 0 0 0 0 491 400
    – projekt «Kino tuleb tagasi» 540 000 540 000 0 0 0 0 540 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 773 231 833 773 231 833 0 0 0 0 773 231 833
    – Rahvusooper Estonia 102 610 448 102 610 448 0 0 0 0 102 610 448
    – Eesti Rahvusraamatukogu 74 819 364 74 819 364 0 0 0 0 74 819 364
    – Eesti Rahvusringhääling 351 302 021 351 302 021 0 0 0 0 351 302 021
    – Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) 244 500 000 244 500 000 0 0 0 0 244 500 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 228 148 969 228 148 969 0 0 0 0 228 148 969
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus 7 569 253 7 569 253 0 0 0 0 7 569 253
    – Eesti Filmi Sihtasutus 53 736 415 53 736 415 0 0 0 0 53 736 415
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 5 306 104 5 306 104 0 0 0 0 5 306 104
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 464 892 464 892 0 0 0 0 464 892
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 35 530 909 35 530 909 0 0 0 0 35 530 909
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 3 751 116 3 751 116 0 0 0 0 3 751 116
    – Sihtasutus Vene Teater 21 235 802 21 235 802 0 0 0 0 21 235 802
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 17 806 471 17 806 471 0 0 0 0 17 806 471
    – Sihtasutus Ugala Teater 12 449 769 12 449 769 0 0 0 0 12 449 769
    – Sihtasutus Kultuurileht 14 390 285 14 390 285 0 0 0 0 14 390 285
    – Muuseumiehituse Sihtasutus 5 683 043 5 683 043 0 0 0 0 5 683 043
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 15 913 806 15 913 806 0 0 0 0 15 913 806
    – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 15 412 721 15 412 721 0 0 0 0 15 412 721
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon 1 688 182 1 688 182 0 0 0 0 1 688 182
    – Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 13 210 201 13 210 201 0 0 0 0 13 210 201
    – Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 314 883 468 262 470 468 0 52 413 000 0 0 314 883 468
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile ja spordile 285 935 868 233 522 868 0 52 413 000 0 0 285 935 868
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) 28 947 600 28 947 600 0 0 0 0 28 947 600
  4500.9 Mitteresidentidele 4 908 075 4 908 075 0 0 0 0 4 908 075
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 908 075 4 908 075 0 0 0 0 4 908 075
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 93 740 000 93 740 000 0 0 0 0 93 740 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 79 350 000 79 350 000 0 0 0 0 79 350 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 22 800 000 22 800 000 0 0 0 0 22 800 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 31 500 000 31 500 000 0 0 0 0 31 500 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 25 050 000 25 050 000 0 0 0 0 25 050 000
  4502.8 Muudele residentidele 14 390 000 14 390 000 0 0 0 0 14 390 000
5   Tegevuskulud 45 092 532 44 470 872 0 621 660 0 0 45 092 532
    – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) 402 050 402 050 0 0 0 0 402 050
6   Muud kulud 55 000 55 000 0 0 0 0 55 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

5 182 918 5 182 918 0 0 0 0 5 182 918
4   Eraldised 4 975 698 4 975 698 0 0 0 0 4 975 698
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 975 698 4 975 698 0 0 0 0 4 975 698
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 975 698 4 975 698 0 0 0 0 4 975 698
  4500.8 Muudele residentidele 4 975 698 4 975 698 0 0 0 0 4 975 698
5   Tegevuskulud (ü) 207 220 207 220 0 0 0 0 207 220

70000958. Muinsuskaitseamet

29 173 936

29 164 336

9 600

0

0

0

29 173 936

4   Eraldised 10 561 255 10 561 255 0 0 0 0 10 561 255
  450 Sihtotstarbelised eraldised 10 561 255 10 561 255 0 0 0 0 10 561 255
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 10 561 255 10 561 255 0 0 0 0 10 561 255
  4500.8 Muudele residentidele 10 561 255 10 561 255 0 0 0 0 10 561 255
5   Tegevuskulud 18 552 878 18 543 278 9 600 0 0 0 18 552 878
6   Muud kulud 59 803 59 803 0 0 0 0 59 803

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

7 362 583

6 546 303

816 280

0

0

0

7 362 583

5   Tegevuskulud 7 341 136 6 524 856 816 280 0 0 0 7 341 136
6   Muud kulud 21 447 21 447 0 0 0 0 21 447

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

4 570 771

4 545 771

25 000

0

0

0

4 570 771

5   Tegevuskulud 4 569 771 4 544 771 25 000 0 0 0 4 569 771
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

6 291 381

5 691 381

600 000

0

0

0

6 291 381

4   Eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5   Tegevuskulud 5 287 493 4 687 493 600 000 0 0 0 5 287 493
6   Muud kulud 3 888 3 888 0 0 0 0 3 888

70004347. Võru Instituut

1 840 983

1 780 983

60 000

0

0

0

1 840 983

5   Tegevuskulud 1 839 983 1 779 983 60 000 0 0 0 1 839 983
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

Kontserdiorganisatsioonid

126 210 227

83 413 052

33 107 121

0

0

9 690 054

126 210 227

5   Tegevuskulud 113 955 969 76 002 569 32 353 399 0 0 5 600 001 113 955 969
6   Muud kulud 12 254 258 7 410 483 753 722 0 0 4 090 053 12 254 258

Muuseumid

188 262 468

150 628 184

36 535 984

388 300

250 000

460 000

188 012 468

5   Tegevuskulud 186 237 402 149 707 118 35 431 984 388 300 250 000 460 000 185 987 402
6   Muud kulud 2 025 066 921 066 1 104 000 0 0 0 2 025 066

Teatrid

159 468 897

92 945 689

63 703 208

1 200 000

0

1 620 000

159 468 897

5   Tegevuskulud 158 608 063 92 201 427 63 586 636 1 200 000 0 1 620 000 158 608 063
6   Muud kulud 860 834 744 262 116 572 0 0 0 860 834

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–37 575 272

–29 105 655

–6 559 671

0

0

–1 909 946

–37 575 272

Kontserdiorganisatsioonid

–26 952 634

–18 541 209

–6 501 479

0

0

–1 909 946

–26 952 634

20.6

Kohustuste vähenemine –26 952 634 –18 541 209 –6 501 479 0 0 –1 909 946 –26 952 634
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksed –12 242 398 –11 537 665 0 0 0 –704 733 –12 242 398
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –14 710 236 –7 003 544 –6 501 479 0 0 –1 205 213 –14 710 236

Teatrid

–10 622 638

–10 564 446

–58 192

0

0

0

–10 622 638

20.6

Kohustuste vähenemine –10 622 638 –10 564 446 –58 192 0 0 0 –10 622 638
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksed –8 971 150 –8 971 150 0 0 0 0 –8 971 150
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –1 651 488 –1 593 296 –58 192 0 0 0 –1 651 488
 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

7 031 974 564

2 652 497 392

28 353 025

4 344 124 147

5 000 000

2 000 000

7 026 974 564

32   Kaupade ja teenuste müük 574 171 417 545 818 392 28 353 025 0 0 0 574 171 417
  320 Riigilõivud 372 492 900 372 492 900 0 0 0 0 372 492 900
  322 Kaupade ja teenuste müük 201 678 517 173 325 492 28 353 025 0 0 0 201 678 517
35   Toetused 4 351 124 147 0 0 4 344 124 147 5 000 000 2 000 000 4 346 124 147
38   Muud tulud 2 106 679 000 2 106 679 000 0 0 0 0 2 106 679 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  382 Tulud varadelt 2 096 600 000 2 096 600 000 0 0 0 0 2 096 600 000
  388 Muud tulud 10 029 000 10 029 000 0 0 0 0 10 029 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

8 838 423 752

4 458 946 580

28 353 025

4 344 124 147

5 000 000

2 000 000

8 833 423 752

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 3 544 434 885 1 693 154 596 2 600 000 1 843 680 289 5 000 000 0 3 539 434 885
    sealhulgas riigiteede hoid 3 231 236 571 1 656 873 898 0 1 574 362 673 0 0 3 231 236 571

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

409 080 129 409 080 129 0 0 0 0 409 080 129
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 409 080 129 409 080 129 0 0 0 0 409 080 129
    sealhulgas riigiteede hoid 395 799 431 395 799 431 0 0 0 0 395 799 431

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2 772 645 402

1 548 878 501

3 560 000

1 218 206 901

0

2 000 000

2 772 645 402

4   Eraldised 2 633 358 859 1 425 978 651 0 1 207 380 208 0 0 2 633 358 859
    – ühistranspordi toetuste reserv 37 230 000 37 230 000 0 0 0 0 37 230 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 445 000 000 445 000 000 0 0 0 0 445 000 000
    – Edelaraudtee AS 182 000 000 182 000 000 0 0 0 0 182 000 000
    – Elektriraudtee AS 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
    – AS Eesti Post 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – AS Tallinna Lennujaam 13 000 000 13 000 000 0 0 0 0 13 000 000
    – Väinamere Liinid OÜ 170 000 000 170 000 000 0 0 0 0 170 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 151 128 859 943 748 651 0 1 207 380 208 0 0 2 151 128 859
    – avalikult kasutatavate kohalike teede hoid 178 000 000 178 000 000 0 0 0 0 178 000 000
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 1 149 173 114 91 335 294 0 1 057 837 820 0 0 1 149 173 114
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 61 500 000 40 000 000 0 21 500 000 0 0 61 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 576 643 165 531 200 777 0 45 442 388 0 0 576 643 165
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 530 728 165 485 285 777 0 45 442 388 0 0 530 728 165
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 363 155 124 363 155 124 0 0 0 0 363 155 124
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 2 385 124 2 385 124 0 0 0 0 2 385 124
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele 47 000 000 47 000 000 0 0 0 0 47 000 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele 313 770 000 313 770 000 0 0 0 0 313 770 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
    – Eesti Arengufond 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 149 573 041 104 130 653 0 45 442 388 0 0 149 573 041
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 124 054 291 81 035 340 0 43 018 951 0 0 124 054 291
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 2 718 750 295 313 0 2 423 437 0 0 2 718 750
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 22 800 000 22 800 000 0 0 0 0 22 800 000
  4500.8 Muudele residentidele 24 115 000 24 115 000 0 0 0 0 24 115 000
    – AS Alara 6 400 000 6 400 000 0 0 0 0 6 400 000
    – AS Metrosert 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
    – Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus 615 000 615 000 0 0 0 0 615 000
    – MTÜ Eesti Standardikeskus 7 500 000 7 500 000 0 0 0 0 7 500 000
    – Eesti Omanike Keskliit 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – MTÜ Eesti Korteriühistute Liit 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – tarbijakaitseühendused 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – muud mittetulundusühingud ja sihtasutused 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 21 800 000 21 800 000 0 0 0 0 21 800 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 21 800 000 21 800 000 0 0 0 0 21 800 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 185 812 580 103 212 580 0 82 600 000 0 0 185 812 580
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse investeeringud 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4502.8 Muudele residentidele 184 812 580 102 212 580 0 82 600 000 0 0 184 812 580
    – Riigi Kinnisvara AS (ü) 92 212 580 92 212 580 0 0 0 0 92 212 580
    – Elektriraudtee AS (ü) 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – AS Tallinna Lennujaam 82 600 000 0 0 82 600 000 0 0 82 600 000
5   Tegevuskulud 137 929 543 122 727 850 2 375 000 10 826 693 0 2 000 000 137 929 543
6   Muud kulud 1 357 000 172 000 1 185 000 0 0 0 1 357 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

23 189 044 23 189 044 0 0 0 0 23 189 044
4   Eraldised (ü) 20 430 607 20 430 607 0 0 0 0 20 430 607
  450 Sihtotstarbelised eraldised 20 430 607 20 430 607 0 0 0 0 20 430 607
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 13 835 294 13 835 294 0 0 0 0 13 835 294
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 595 313 6 595 313 0 0 0 0 6 595 313
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 6 595 313 6 595 313 0 0 0 0 6 595 313
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 6 595 313 6 595 313 0 0 0 0 6 595 313
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 6 300 000 6 300 000 0 0 0 0 6 300 000
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 295 313 295 313 0 0 0 0 295 313
5   Tegevuskulud (ü) 2 758 437 2 758 437 0 0 0 0 2 758 437

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

59 037 701 7 195 313 0 51 842 388 0 0 59 037 701
4   Eraldised (ü) 52 037 701 6 595 313 0 45 442 388 0 0 52 037 701
  450 Sihtotstarbelised eraldised 52 037 701 6 595 313 0 45 442 388 0 0 52 037 701
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 52 037 701 6 595 313 0 45 442 388 0 0 52 037 701
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 52 037 701 6 595 313 0 45 442 388 0 0 52 037 701
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 52 037 701 6 595 313 0 45 442 388 0 0 52 037 701
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 49 318 951 6 300 000 0 43 018 951 0 0 49 318 951
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 2 718 750 295 313 0 2 423 437 0 0 2 718 750
5   Tegevuskulud (ü) 7 000 000 600 000 0 6 400 000 0 0 7 000 000

70000303. Konkurentsiamet

33 611 058

33 607 058

4 000

0

0

0

33 611 058

4   Eraldised 5 592 930 5 592 930 0 0 0 0 5 592 930
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 592 930 5 592 930 0 0 0 0 5 592 930
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 592 930 5 592 930 0 0 0 0 5 592 930
  4500.8 Muudele residentidele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – AS Eesti Post (a, ü) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 592 930 592 930 0 0 0 0 592 930
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 592 930 592 930 0 0 0 0 592 930
5   Tegevuskulud 28 015 128 28 011 128 4 000 0 0 0 28 015 128
6   Muud kulud 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000

70000800. Lennuamet

13 368 614

13 333 614

35 000

0

0

0

13 368 614

5   Tegevuskulud 13 367 614 13 332 614 35 000 0 0 0 13 367 614
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70001490. Maanteeamet

1 007 095 054

909 000 029

10 595 025

87 500 000

0

0

1 007 095 054

4   Eraldised 89 227 183 1 727 183 0 87 500 000 0 0 89 227 183
  41 Sotsiaaltoetused 619 600 619 600 0 0 0 0 619 600
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 619 600 619 600 0 0 0 0 619 600
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 619 600 619 600 0 0 0 0 619 600
    – riigiteede hoid 619 600 619 600 0 0 0 0 619 600
  450 Sihtotstarbelised eraldised 88 607 583 1 107 583 0 87 500 000 0 0 88 607 583
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 107 583 1 107 583 0 0 0 0 1 107 583
  4500.9 Mitteresidentidele 1 107 583 1 107 583 0 0 0 0 1 107 583
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 107 583 1 107 583 0 0 0 0 1 107 583
    sealhulgas riigiteede hoid 1 107 583 1 107 583 0 0 0 0 1 107 583
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 87 500 000 0 0 87 500 000 0 0 87 500 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 87 500 000 0 0 87 500 000 0 0 87 500 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 87 500 000 0 0 87 500 000 0 0 87 500 000
5   Tegevuskulud 916 726 686 906 580 761 10 145 925 0 0 0 916 726 686
    – tegevuskulud 10 145 925 0 10 145 925 0 0 0 10 145 925
    – riigiteede hoid 906 580 761 906 580 761 0 0 0 0 906 580 761
    sealhulgas tootmiskulud (a) 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
6   Muud kulud 1 141 185 692 085 449 100 0 0 0 1 141 185
    – muud kulud 449 100 0 449 100 0 0 0 449 100
    – riigiteede hoid 692 085 692 085 0 0 0 0 692 085

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 060 000 2 060 000 0 0 0 0 2 060 000
5   Tegevuskulud (ü) 2 060 000 2 060 000 0 0 0 0 2 060 000

70003164. Patendiamet

20 968 005

20 568 005

400 000

0

0

0

20 968 005

4   Eraldised 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 3 250 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 3 250 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 3 250 000
  4500.9 Mitteresidentidele 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 3 250 000
    – Euroopa Patendiorganisatsioon (a) 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 3 250 000
5   Tegevuskulud 17 704 005 17 304 005 400 000 0 0 0 17 704 005
6   Muud kulud 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000

70003247. Tarbijakaitseamet

18 689 502

18 008 002

20 000

661 500

0

0

18 689 502

4   Eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500.9 Mitteresidentidele 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
5   Tegevuskulud 18 680 202 17 998 702 20 000 661 500 0 0 18 680 202
6   Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

661 500 661 500 0 0 0 0 661 500
5   Tegevuskulud (ü) 661 500 661 500 0 0 0 0 661 500

70002414. Veeteede Amet

483 365 823

139 302 214

4 000 000

340 063 609

0

0

483 365 823

4   Eraldised 340 063 609 0 0 340 063 609 0 0 340 063 609
  450 Sihtotstarbelised eraldised 340 063 609 0 0 340 063 609 0 0 340 063 609
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 340 063 609 0 0 340 063 609 0 0 340 063 609
  4502.8 Muudele residentidele 340 063 609 0 0 340 063 609 0 0 340 063 609
    – AS Saarte Liinid 170 134 066 0 0 170 134 066 0 0 170 134 066
    – AS Tallinna Sadam 169 929 543 0 0 169 929 543 0 0 169 929 543
5   Tegevuskulud 142 852 214 138 952 214 3 900 000 0 0 0 142 852 214
    – tegevuskulud 136 852 214 132 952 214 3 900 000 0 0 0 136 852 214
    – talvine navigatsioon (ü) 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
6   Muud kulud 450 000 350 000 100 000 0 0 0 450 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

646 853 632

35 303 542

20 000

611 530 090

0

0

646 853 632

4   Eraldised 606 838 610 45 000 0 606 793 610 0 0 606 838 610
  450 Sihtotstarbelised eraldised 606 838 610 45 000 0 606 793 610 0 0 606 838 610
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 45 000 45 000 0 0 0 0 45 000
  4500.9 Mitteresidentidele 45 000 45 000 0 0 0 0 45 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 45 000 45 000 0 0 0 0 45 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 606 793 610 0 0 606 793 610 0 0 606 793 610
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 18 024 457 0 0 18 024 457 0 0 18 024 457
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 18 024 457 0 0 18 024 457 0 0 18 024 457
    – Tallinna Linnavalitsus 6 293 861 0 0 6 293 861 0 0 6 293 861
    – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 11 730 596 0 0 11 730 596 0 0 11 730 596
  4502.8 Muudele residentidele 588 769 153 0 0 588 769 153 0 0 588 769 153
    – Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0 80 000 000
    – Elektriraudtee AS 226 666 667 0 0 226 666 667 0 0 226 666 667
    – AS EVR Infra 282 102 486 0 0 282 102 486 0 0 282 102 486
5   Tegevuskulud 39 962 442 35 205 962 20 000 4 736 480 0 0 39 962 442
6   Muud kulud 52 580 52 580 0 0 0 0 52 580

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

7 500 7 500 0 0 0 0 7 500
5   Tegevuskulud (ü) 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

50 000 7 500 0 42 500 0 0 50 000
5   Tegevuskulud (ü) 50 000 7 500 0 42 500 0 0 50 000

70003193. Patendiraamatukogu

5 107 166

4 930 068

95 000

82 098

0

0

5 107 166

5   Tegevuskulud 5 107 166 4 930 068 95 000 82 098 0 0 5 107 166

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

31 827 31 827 0 0 0 0 31 827
5   Tegevuskulud (ü) 31 827 31 827 0 0 0 0 31 827

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

292 284 611

42 860 951

7 024 000

242 399 660

0

0

292 284 611

4   Eraldised 229 550 000 0 0 229 550 000 0 0 229 550 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 229 550 000 0 0 229 550 000 0 0 229 550 000
5   Tegevuskulud 62 703 611 42 853 951 7 000 000 12 849 660 0 0 62 703 611
6   Muud kulud 31 000 7 000 24 000 0 0 0 31 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

270 000 270 000 0 0 0 0 270 000
5   Tegevuskulud (ü) 270 000 270 000 0 0 0 0 270 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

1 800 000 270 000 0 1 530 000 0 0 1 800 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 800 000 270 000 0 1 530 000 0 0 1 800 000

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–2 800 000 000

–2 800 000 000

0

0

0

0

–2 800 000 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–2 800 000 000

–2 800 000 000

0

0

0

0

–2 800 000 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –2 800 000 000 –2 800 000 000 0 0 0 0 –2 800 000 000
  101.1 – väärtpaberite soetamine –2 800 000 000 –2 800 000 000 0 0 0 0 –2 800 000 000
 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 456 002 537

30 873 125

78 511 000

3 255 323 067

91 295 345

0

3 364 707 192

32   Kaupade ja teenuste müük 94 161 305 15 650 305 78 511 000 0 0 0 94 161 305
  320 Riigilõivud 9 288 450 9 288 450 0 0 0 0 9 288 450
  322 Kaupade ja teenuste müük 84 872 855 6 361 855 78 511 000 0 0 0 84 872 855
35   Toetused 3 346 618 412 0 0 3 255 323 067 91 295 345 0 3 255 323 067
38   Muud tulud 15 222 820 15 222 820 0 0 0 0 15 222 820
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  382 Tulud varadelt 13 170 820 13 170 820 0 0 0 0 13 170 820
  388 Muud tulud 652 000 652 000 0 0 0 0 652 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 178 006 695

1 752 877 283

78 511 000

3 255 323 067

91 295 345

0

5 086 711 350

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 48 274 003 19 049 209 3 686 240 1 777 500 23 761 054 0 24 512 949

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

592 500 592 500 0 0 0 0 592 500
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 592 500 592 500 0 0 0 0 592 500

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

720 522 720 522 0 0 0 0 720 522
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 720 522 720 522 0 0 0 0 720 522

70000734. Põllumajandusministeerium

223 237 927

184 411 005

167 000

11 659 922

27 000 000

0

196 237 927

4   Eraldised 44 030 333 38 780 333 0 5 250 000 0 0 44 030 333
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 11 800 000 11 800 000 0 0 0 0 11 800 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS 11 800 000 11 800 000 0 0 0 0 11 800 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 32 230 333 26 980 333 0 5 250 000 0 0 32 230 333
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 7 000 000 1 750 000 0 5 250 000 0 0 7 000 000
    – maamajanduse infovõrgustiku arendamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 24 230 333 24 230 333 0 0 0 0 24 230 333
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 8 338 990 8 338 990 0 0 0 0 8 338 990
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 3 538 990 3 538 990 0 0 0 0 3 538 990
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 3 538 990 3 538 990 0 0 0 0 3 538 990
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 4 800 000 4 800 000 0 0 0 0 4 800 000
    – Eesti Maaülikool 4 800 000 4 800 000 0 0 0 0 4 800 000
  4500.8 Muudele residentidele 14 370 000 14 370 000 0 0 0 0 14 370 000
    – MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 1 743 000 1 743 000 0 0 0 0 1 743 000
    – Maaelu Edendamise Sihtasutus 8 557 000 8 557 000 0 0 0 0 8 557 000
    – mittetulundusühingud 4 070 000 4 070 000 0 0 0 0 4 070 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 521 343 1 521 343 0 0 0 0 1 521 343
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 521 343 1 521 343 0 0 0 0 1 521 343
5   Tegevuskulud 179 079 866 145 569 944 100 000 6 409 922 27 000 000 0 152 079 866
6   Muud kulud 127 728 60 728 67 000 0 0 0 127 728

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 305 898 6 305 898 0 0 0 0 6 305 898
4   Eraldised (ü) 1 750 000 1 750 000 0 0 0 0 1 750 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 750 000 1 750 000 0 0 0 0 1 750 000
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 1 750 000 1 750 000 0 0 0 0 1 750 000
5   Tegevuskulud (ü) 4 555 898 4 555 898 0 0 0 0 4 555 898

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

2 870 000 2 870 000 0 0 0 0 2 870 000
5   Tegevuskulud (ü) 2 870 000 2 870 000 0 0 0 0 2 870 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 516 224 584

1 289 946 359

0

3 222 418 225

3 860 000

0

4 512 364 584

4   Eraldised 4 346 911 035 1 175 215 310 0 3 171 695 725 0 0 4 346 911 035
    – maaelu arengukava 2 135 250 000 485 762 500 0 1 649 487 500 0 0 2 135 250 000
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 51 200 000 12 800 000 0 38 400 000 0 0 51 200 000
    – põllumajanduse turukorraldus 109 867 600 1 046 300 0 108 821 300 0 0 109 867 600
    – koolipiimatoetus 19 920 000 10 920 000 0 9 000 000 0 0 19 920 000
    – koolipuuvilja toetus 6 000 000 1 500 000 0 4 500 000 0 0 6 000 000
    – ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused 1 678 319 435 540 373 510 0 1 137 945 925 0 0 1 678 319 435
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 4 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 4 000 000
    – maaelu ja põllumajanduse arendamine 47 492 000 47 492 000 0 0 0 0 47 492 000
    – kalanduse rakenduskava 284 588 000 72 047 000 0 212 541 000 0 0 284 588 000
    – kalanduse turukorraldus 9 000 000 0 0 9 000 000 0 0 9 000 000
    – kalanduse arengutoetused 1 274 000 1 274 000 0 0 0 0 1 274 000
5   Tegevuskulud 169 131 549 114 549 049 0 50 722 500 3 860 000 0 165 271 549
    sealhulgas Euroopa Liidu toetuste tagasimaksed 14 725 706 14 725 706 0 0 0 0 14 725 706
6   Muud kulud 182 000 182 000 0 0 0 0 182 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

579 463 300 579 463 300 0 0 0 0 579 463 300
4   Eraldised (ü) 572 555 800 572 555 800 0 0 0 0 572 555 800
    – maaelu arengukava 484 362 500 484 362 500 0 0 0 0 484 362 500
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 12 800 000 12 800 000 0 0 0 0 12 800 000
    – põllumajanduse turukorraldus 1 046 300 1 046 300 0 0 0 0 1 046 300
    – koolipuuvilja toetus 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – kalanduse rakenduskava 70 847 000 70 847 000 0 0 0 0 70 847 000
5   Tegevuskulud (ü) 6 907 500 6 907 500 0 0 0 0 6 907 500

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

5 049 478 5 049 478 0 0 0 0 2 449 478
4   Eraldised (ü) 2 600 000 2 600 000 0 0 0 0 2 600 000
    – maaelu arengukava 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – kalanduse rakenduskava 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
5   Tegevuskulud (ü) 2 449 478 2 449 478 0 0 0 0 2 449 478

70000071. Põllumajandusamet

71 686 069

67 366 069

1 220 000

600 000

2 500 000

0

69 186 069

4   Eraldised 479 000 479 000 0 0 0 0 479 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 479 000 479 000 0 0 0 0 479 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 479 000 479 000 0 0 0 0 479 000
  4500.9 Mitteresidentidele 479 000 479 000 0 0 0 0 479 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 479 000 479 000 0 0 0 0 479 000
5   Tegevuskulud 71 194 538 66 874 538 1 220 000 600 000 2 500 000 0 68 694 538
6   Muud kulud 12 531 12 531 0 0 0 0 12 531

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud (ü) 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud (ü) 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

139 555 582

107 481 701

18 900 000

13 173 881

0

0

139 555 582

4   Eraldised 372 070 372 070 0 0 0 0 372 070
  450 Sihtotstarbelised eraldised 372 070 372 070 0 0 0 0 372 070
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 372 070 372 070 0 0 0 0 372 070
  4500.9 Mitteresidentidele 372 070 372 070 0 0 0 0 372 070
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 372 070 372 070 0 0 0 0 372 070
5   Tegevuskulud 139 161 897 107 088 016 18 900 000 13 173 881 0 0 139 161 897
6   Muud kulud 21 615 21 615 0 0 0 0 21 615

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

20 790 488 20 790 488 0 0 0 0 20 790 488
5   Tegevuskulud (ü) 20 790 488 20 790 488 0 0 0 0 20 790 488

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

17 787 979

7 037 979

10 750 000

0

0

0

17 787 979

4   Eraldised 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
  4500.9 Mitteresidentidele 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 15 587 379 7 037 979 8 549 400 0 0 0 15 587 379
6   Muud kulud 2 000 600 0 2 000 600 0 0 0 2 000 600

70000059. Maamajanduse Infokeskus

16 415 632

5 896 900

400 000

1 118 732

9 000 000

0

7 415 632

5   Tegevuskulud 16 385 632 5 896 900 370 000 1 118 732 9 000 000 0 7 385 632
6   Muud kulud 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
5   Tegevuskulud (ü) 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

37 597 920

24 597 920

6 800 000

0

6 200 000

0

31 397 920

4   Eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500.9 Mitteresidentidele 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud 37 411 962 24 411 962 6 800 000 0 6 200 000 0 31 211 962
6   Muud kulud 65 958 65 958 0 0 0 0 65 958

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks)

640 000 640 000 0 0 0 0 640 000
5   Tegevuskulud (ü) 640 000 640 000 0 0 0 0 640 000

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

49 282 833

28 208 026

16 500 000

4 574 807

0

0

49 282 833

5   Tegevuskulud 46 278 333 28 203 526 13 500 000 4 574 807 0 0 46 278 333
6   Muud kulud 3 004 500 4 500 3 000 000 0 0 0 3 004 500

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

11 211 699 11 211 699 0 0 0 0 11 211 699
5   Tegevuskulud (ü) 11 211 699 11 211 699 0 0 0 0 11 211 699

Põllumajandusmuuseumid

13 100 105

12 056 105

1 024 000

0

20 000

0

13 080 105

5   Tegevuskulud 13 072 105 12 053 105 999 000 0 20 000 0 13 052 105
6   Muud kulud 28 000 3 000 25 000 0 0 0 28 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud (ü) 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

44 844 061

6 826 010

19 063 760

0

18 954 291

0

25 889 770

5   Tegevuskulud 44 205 940 6 790 889 18 467 760 0 18 947 291 0 25 258 649
6   Muud kulud 638 121 35 121 596 000 0 7 000 0 631 121

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–257 024 700

–257 024 700

0

0

0

0

–257 024 700

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–257 024 700

–257 024 700

0

0

0

0

–257 024 700

10.1

Finantsvarade suurenemine –259 024 700 –259 024 700 0 0 0 0 –259 024 700

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele –259 024 700 –259 024 700 0 0 0 0 –259 024 700

10.2

Finantsvarade vähenemine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  1032.2 – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

62 521 724 321

62 420 073 487

1 455 000

65 312 926

34 882 908

0

62 486 841 413

30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 61 767 500 000 61 767 500 000 0 0 0 0 61 767 500 000
  300 Tulumaks 5 645 000 000 5 645 000 000 0 0 0 0 5 645 000 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed 26 970 000 000 26 970 000 000 0 0 0 0 26 970 000 000
  303 Omandimaksud 52 000 000 52 000 000 0 0 0 0 52 000 000
  3031 Raskeveokimaks 52 000 000 52 000 000 0 0 0 0 52 000 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 28 755 500 000 28 755 500 000 0 0 0 0 28 755 500 000
  3040 Käibemaks 19 030 000 000 19 030 000 000 0 0 0 0 19 030 000 000
  3042 Aktsiisid 9 510 500 000 9 510 500 000 0 0 0 0 9 510 500 000
  3043 Hasartmängumaks 215 000 000 215 000 000 0 0 0 0 215 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt 345 000 000 345 000 000 0 0 0 0 345 000 000
  3050 Tollimaks 345 000 000 345 000 000 0 0 0 0 345 000 000
32   Kaupade ja teenuste müük 7 792 440 6 337 440 1 455 000 0 0 0 7 792 440
  320 Riigilõivud 6 327 000 6 327 000 0 0 0 0 6 327 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 1 465 440 10 440 1 455 000 0 0 0 1 465 440
35   Toetused 100 195 834 0 0 65 312 926 34 882 908 0 65 312 926
38   Muud tulud 646 236 047 646 236 047 0 0 0 0 646 236 047
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 70 000 70 000 0 0 0 0 70 000
  382 Tulud varadelt 623 216 047 623 216 047 0 0 0 0 623 216 047
  388 Muud tulud 22 950 000 22 950 000 0 0 0 0 22 950 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 020 896 291

1 919 245 457

1 455 000

65 312 926

34 882 908

0

1 986 013 383

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 90 220 434 63 199 000 0 7 418 245 19 603 189 0 70 617 245

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

699 000 699 000 0 0 0 0 699 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 699 000 699 000 0 0 0 0 699 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

4 660 000 699 000 0 3 961 000 0 0 4 660 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 4 660 000 699 000 0 3 961 000 0 0 4 660 000

70000272. Rahandusministeerium

1 216 877 440

1 161 721 573

905 000

41 071 148

13 179 719

0

1 203 697 721

4   Eraldised 839 626 282 826 374 629 0 13 251 653 0 0 839 626 282
  41 Sotsiaaltoetused 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 218 971 978 205 720 325 0 13 251 653 0 0 218 971 978
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 218 971 978 205 720 325 0 13 251 653 0 0 218 971 978
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 13 251 653 0 0 13 251 653 0 0 13 251 653
    – muude asutuste õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) 1 683 545 1 683 545 0 0 0 0 1 683 545
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 112 475 926 112 475 926 0 0 0 0 112 475 926
    – Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogramm 75 000 75 000 0 0 0 0 75 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 54 318 648 54 318 648 0 0 0 0 54 318 648
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) 5 829 272 5 829 272 0 0 0 0 5 829 272
    – rahva ja eluruumide ning põllumajandusloendus 46 858 340 46 858 340 0 0 0 0 46 858 340
    – audiitorkogu – avalik audiitorjärelevalve 1 631 036 1 631 036 0 0 0 0 1 631 036
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 58 082 278 58 082 278 0 0 0 0 58 082 278
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) 58 082 278 58 082 278 0 0 0 0 58 082 278
  4500.8 Muudele residentidele 80 000 000 80 000 000 0 0 0 0 80 000 000
    – õppelaenude riigitagatis (a) 80 000 000 80 000 000 0 0 0 0 80 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 11 560 854 11 560 854 0 0 0 0 11 560 854
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 11 560 854 11 560 854 0 0 0 0 11 560 854
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 613 654 304 613 654 304 0 0 0 0 613 654 304
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 587 900 000 587 900 000 0 0 0 0 587 900 000
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 587 900 000 587 900 000 0 0 0 0 587 900 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 587 900 000 587 900 000 0 0 0 0 587 900 000
  452.92 Euroopa Liidule 25 754 304 25 754 304 0 0 0 0 25 754 304
5   Tegevuskulud 204 602 041 162 697 827 905 000 27 819 495 13 179 719 0 191 422 322
    – tegevuskulud 191 002 041 149 097 827 905 000 27 819 495 13 179 719 0 177 822 322
  55 – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a) 13 600 000 13 600 000 0 0 0 0 13 600 000
6   Muud kulud 172 649 117 172 649 117 0 0 0 0 172 649 117
    – intressikulud (a) 138 397 957 138 397 957 0 0 0 0 138 397 957
    – maamaksukulud (a) 34 000 000 34 000 000 0 0 0 0 34 000 000
    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) 251 160 251 160 0 0 0 0 251 160

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

5 646 647 5 646 647 0 0 0 0 5 646 647
4   Eraldised (ü) 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
5   Tegevuskulud (ü) 4 740 525 4 740 525 0 0 0 0 4 740 525

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

21 966 213 4 065 137 0 17 901 076 0 0 21 966 213
4   Eraldised (ü) 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 906 122 906 122 0 0 0 0 906 122
5   Tegevuskulud (ü) 21 060 091 3 159 015 0 17 901 076 0 0 21 060 091

70000349. Maksu- ja Tolliamet

614 024 284

606 346 284

200 000

7 478 000

0

0

614 024 284

4   Eraldised 22 380 000 22 380 000 0 0 0 0 22 380 000
  41 Sotsiaaltoetused 21 800 000 21 800 000 0 0 0 0 21 800 000
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 21 800 000 21 800 000 0 0 0 0 21 800 000
  4103 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 21 800 000 21 800 000 0 0 0 0 21 800 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 580 000 580 000 0 0 0 0 580 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 580 000 580 000 0 0 0 0 580 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
    – Sisekaitseakadeemia 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4500.9 Mitteresidentidele 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
5   Tegevuskulud 581 916 284 574 238 284 200 000 7 478 000 0 0 581 916 284
    – tegevuskulud 571 178 284 563 500 284 200 000 7 478 000 0 0 571 178 284
  55 – maksumärgid (a) 10 738 000 10 738 000 0 0 0 0 10 738 000
6   Muud kulud 9 728 000 9 728 000 0 0 0 0 9 728 000
    – muud kulud 3 358 000 3 358 000 0 0 0 0 3 358 000
  65 – intressikulud (a) 6 370 000 6 370 000 0 0 0 0 6 370 000

70000332. Statistikaamet

91 177 733

79 382 200

350 000

9 345 533

2 100 000

0

89 077 733

5   Tegevuskulud 91 177 733 79 382 200 350 000 9 345 533 2 100 000 0 89 077 733

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 039 400 1 039 400 0 0 0 0 1 039 400
5   Tegevuskulud (ü) 1 039 400 1 039 400 0 0 0 0 1 039 400

70003170. Riigihangete Amet

8 596 400

8 596 400

0

0

0

0

8 596 400

5   Tegevuskulud 8 596 400 8 596 400 0 0 0 0 8 596 400

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–1 982 645 921

–1 982 645 921

0

0

0

0

–1 982 645 921

70000272. Rahandusministeerium

–1 982 645 921

–1 982 645 921

0

0

0

0

–1 982 645 921

10.1

Finantsvarade suurenemine –7 461 245 921 –7 461 245 921 0 0 0 0 –7 461 245 921
  101.1 – väärtpaberite soetamine –10 600 000 –10 600 000 0 0 0 0 –10 600 000

1019.1.9

– välismaiste osaluste soetamine –47 512 167 –47 512 167 0 0 0 0 –47 512 167
  1032.1 – laenude andmine –3 500 000 000 –3 500 000 000 0 0 0 0 –3 500 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 67 000 000 67 000 000 0 0 0 0 67 000 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 67 000 000 67 000 000 0 0 0 0 67 000 000

20.5

Kohustuste suurenemine 5 500 000 000 5 500 000 000 0 0 0 0 5 500 000 000
  2081.5 – laenude võtmine 5 500 000 000 5 500 000 000 0 0 0 0 5 500 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine –88 400 000 –88 400 000 0 0 0 0 –88 400 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele –88 400 000 –88 400 000 0 0 0 0 –88 400 000
 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 599 602 163

537 027 330

54 534 770

1 346 814 490

661 225 573

0

1 938 376 590

32   Kaupade ja teenuste müük 123 707 700 69 172 930 54 534 770 0 0 0 123 707 700
  320 Riigilõivud 64 103 200 64 103 200 0 0 0 0 64 103 200
  322 Kaupade ja teenuste müük 59 604 500 5 069 730 54 534 770 0 0 0 59 604 500
35   Toetused 2 008 040 063 0 0 1 346 814 490 661 225 573 0 1 346 814 490
38   Muud tulud 467 854 400 467 854 400 0 0 0 0 467 854 400
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 149 257 000 149 257 000 0 0 0 0 149 257 000
  382 Tulud varadelt 5 088 700 5 088 700 0 0 0 0 5 088 700
  388 Muud tulud 313 508 700 313 508 700 0 0 0 0 313 508 700

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

6 029 005 062

3 966 430 229

54 534 770

1 346 814 490

661 225 573

0

5 367 779 489

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 187 521 197 63 188 457 0 124 332 740 0 0 187 521 197

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

29 613 870 29 613 870 0 0 0 0 29 613 870
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 29 613 870 29 613 870 0 0 0 0 29 613 870

70000562. Siseministeerium

400 115 862

305 527 567

15 000

94 573 295

0

0

400 115 862

4   Eraldised 285 715 914 195 385 345 0 90 330 569 0 0 285 715 914
  41 Sotsiaaltoetused 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4134 Õppetoetused 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 285 674 498 195 343 929 0 90 330 569 0 0 285 674 498
    – Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond 173 973 128 84 289 899 0 89 683 229 0 0 173 973 128
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 111 701 370 111 054 030 0 647 340 0 0 111 701 370
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 26 941 119 26 293 779 0 647 340 0 0 26 941 119
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 25 478 823 25 213 483 0 265 340 0 0 25 478 823
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 25 213 483 25 213 483 0 0 0 0 25 213 483
    Euroopa Pagulasfondi, Välispiirifondi ja Euroopa Tagasipöördumisfondi välisvahendid Rahandusministeeriumi auditi personalikuludeks 265 340 0 0 265 340 0 0 265 340
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 017 296 1 017 296 0 0 0 0 1 017 296
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 445 000 63 000 0 382 000 0 0 445 000
  4500.8 Muudele residentidele 84 690 000 84 690 000 0 0 0 0 84 690 000
    – erakonnad 84 690 000 84 690 000 0 0 0 0 84 690 000
  4500.9 Mitteresidentidele 70 251 70 251 0 0 0 0 70 251
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 70 251 70 251 0 0 0 0 70 251
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 11 416 11 416 0 0 0 0 11 416
  452.8 Muudele residentidele 11 416 11 416 0 0 0 0 11 416
5   Tegevuskulud 114 309 948 110 052 222 15 000 4 242 726 0 0 114 309 948
6   Muud kulud 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

85 661 831 85 661 831 0 0 0 0 85 661 831
4   Eraldised (ü) 84 352 899 84 352 899 0 0 0 0 84 352 899
  450 Sihtotstarbelised eraldised 84 352 899 84 352 899 0 0 0 0 84 352 899
    – Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond 84 289 899 84 289 899 0 0 0 0 84 289 899
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
    – horisontaalne tehniline abi 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 308 932 1 308 932 0 0 0 0 1 308 932

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

145 272 145 272 0 0 0 0 145 272
4   Eraldised (ü) 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
    – horisontaalne tehniline abi 63 000 63 000 0 0 0 0 63 000
5   Tegevuskulud (ü) 82 272 82 272 0 0 0 0 82 272

70000591. Kaitsepolitseiamet

224 994 582

224 994 582

0

0

0

0

224 994 582

6   Muud kulud 224 994 582 224 994 582 0 0 0 0 224 994 582

70008747. Politsei- ja Piirivalveamet

2 066 664 322

2 057 470 004

8 450 000

744 318

0

0

2 066 664 322

4   Eraldised 122 386 908 122 386 908 0 0 0 0 122 386 908
  41 Sotsiaaltoetused 1 015 000 1 015 000 0 0 0 0 1 015 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 395 000 395 000 0 0 0 0 395 000
  4134 Õppetoetused 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 620 000 620 000 0 0 0 0 620 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 121 371 908 121 371 908 0 0 0 0 121 371 908
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 121 371 908 121 371 908 0 0 0 0 121 371 908
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 119 691 167 119 691 167 0 0 0 0 119 691 167
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 119 691 167 119 691 167 0 0 0 0 119 691 167
    – piirivalveametnike vanaduspensionid (a) 2 710 000 2 710 000 0 0 0 0 2 710 000
    – politseiametnike vanaduspensionid (a) 116 981 167 116 981 167 0 0 0 0 116 981 167
  4500.8 Muudele residentidele 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – MTÜ Eesti Naabrivalve 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 280 741 1 280 741 0 0 0 0 1 280 741
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 280 741 1 280 741 0 0 0 0 1 280 741
5   Tegevuskulud 1 889 716 143 1 880 921 825 8 050 000 744 318 0 0 1 889 716 143
6   Muud kulud 54 561 271 54 161 271 400 000 0 0 0 54 561 271

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

361 899 361 899 0 0 0 0 361 899
5   Tegevuskulud (ü) 361 899 361 899 0 0 0 0 361 899

70000585. Päästeamet

665 078 813

646 389 247

12 754 420

5 935 146

0

0

665 078 813

4   Eraldised 3 986 302 3 986 302 0 0 0 0 3 986 302
  41 Sotsiaaltoetused 3 626 116 3 626 116 0 0 0 0 3 626 116
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 682 059 682 059 0 0 0 0 682 059
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 296 863 296 863 0 0 0 0 296 863
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 385 196 385 196 0 0 0 0 385 196
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 2 944 057 2 944 057 0 0 0 0 2 944 057
  450 Sihtotstarbelised eraldised 360 186 360 186 0 0 0 0 360 186
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 360 186 360 186 0 0 0 0 360 186
  4500.8 Muudele residentidele 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
  4500.9 Mitteresidentidele 10 186 10 186 0 0 0 0 10 186
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 10 186 10 186 0 0 0 0 10 186
5   Tegevuskulud 660 748 511 642 058 945 12 754 420 5 935 146 0 0 660 748 511
6   Muud kulud 344 000 344 000 0 0 0 0 344 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 269 563 1 269 563 0 0 0 0 1 269 563
5   Tegevuskulud (ü) 1 269 563 1 269 563 0 0 0 0 1 269 563

70004465. Sisekaitseakadeemia

134 867 992

112 863 222

18 178 550

2 526 220

1 300 000

0

133 567 992

4   Eraldised 7 491 712 6 491 712 0 0 1 000 000 0 6 491 712
  41 Sotsiaaltoetused 7 491 712 6 491 712 0 0 1 000 000 0 6 491 712
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 7 491 712 6 491 712 0 0 1 000 000 0 6 491 712
  4134 Õppetoetused 7 491 712 6 491 712 0 0 1 000 000 0 6 491 712
5   Tegevuskulud 127 178 780 106 202 010 18 150 550 2 526 220 300 000 0 126 878 780
6   Muud kulud 197 500 169 500 28 000 0 0 0 197 500

70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

193 679 902

193 351 502

0

328 400

0

0

193 679 902

5   Tegevuskulud 193 679 902 193 351 502 0 328 400 0 0 193 679 902

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

2 156 082 392

362 645 648

15 136 800

1 118 374 371

659 925 573

0

1 496 156 819

70000562. Siseministeerium

1 328 456 229

210 081 858

0

1 118 374 371

0

0

1 328 456 229

4   Eraldised 1 316 728 673 204 485 260 0 1 112 243 413 0 0 1 316 728 673
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 316 728 673 204 485 260 0 1 112 243 413 0 0 1 316 728 673
    – regionaalarengu toetamine 1 239 949 543 127 706 130 0 1 112 243 413 0 0 1 239 949 543
    – Kodanikuühiskonna Sihtkapital 18 100 000 18 100 000 0 0 0 0 18 100 000
    – kodanikualgatuse ja -hariduse projektid 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
    – planeeringutealased kaasamisprojektid 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – kohaliku demokraatia edendamine 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) 27 305 000 27 305 000 0 0 0 0 27 305 000
    – usuühenduste toetamine 10 500 000 10 500 000 0 0 0 0 10 500 000
    – muud sihtotstarbelised eraldised 7 874 130 7 874 130 0 0 0 0 7 874 130
    – Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
5   Tegevuskulud 11 727 556 5 596 598 0 6 130 958 0 0 11 727 556
    – tegevuskulud 11 727 556 5 596 598 0 6 130 958 0 0 11 727 556

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

48 080 009 48 080 009 0 0 0 0 48 080 009
4   Eraldised (ü) 43 576 577 43 576 577 0 0 0 0 43 576 577
  450 Sihtotstarbelised eraldised 43 576 577 43 576 577 0 0 0 0 43 576 577
5   Tegevuskulud (ü) 4 503 432 4 503 432 0 0 0 0 4 503 432

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

17 164 000 1 967 100 0 15 196 900 0 0 17 164 000
4   Eraldised (ü) 12 450 000 1 350 000 0 11 100 000 0 0 12 450 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 12 450 000 1 350 000 0 11 100 000 0 0 12 450 000
5   Tegevuskulud (ü) 4 714 000 617 100 0 4 096 900 0 0 4 714 000

Maavalitsused

827 626 163

152 563 790

15 136 800

0

659 925 573

0

167 700 590

4   Eraldised 663 487 313 3 561 740 0 0 659 925 573 0 3 561 740
  450 Sihtotstarbelised eraldised 663 487 313 3 561 740 0 0 659 925 573 0 3 561 740
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 663 487 313 3 561 740 0 0 659 925 573 0 3 561 740
    – laste riiklik hoolekanne 212 318 813 0 0 0 212 318 813 0 0
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 3 397 284 0 0 0 3 397 284 0 0
    – proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele 83 239 476 0 0 0 83 239 476 0 0
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 0 0 0 200 000 0 0
    – maanteetranspordi korraldamine 313 770 000 0 0 0 313 770 000 0 0
    – vee- ja õhutranspordi korraldamine 47 000 000 0 0 0 47 000 000 0 0
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 561 740 3 561 740 0 0 0 0 3 561 740
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 561 740 3 561 740 0 0 0 0 3 561 740
    – Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus 3 561 740 3 561 740 0 0 0 0 3 561 740
5   Tegevuskulud 163 871 043 148 856 236 15 014 807 0 0 0 163 871 043
6   Muud kulud 267 807 145 814 121 993 0 0 0 267 807

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–9 846 040

–9 846 040

0

0

0

0

–9 846 040

70000728. Politseiamet

–9 846 040

–9 846 040

0

0

0

0

–9 846 040

10.1

Finantsvarade suurenemine –10 000 –10 000 0 0 0 0 –10 000
  1032.1 – laenude andmine –10 000 –10 000 0 0 0 0 –10 000

20.6

Kohustuste vähenemine –9 836 040 –9 836 040 0 0 0 0 –9 836 040
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –9 836 040 –9 836 040 0 0 0 0 –9 836 040
    – Viru Vangla kapitalirendi maksed –9 836 040 –9 836 040 0 0 0 0 –9 836 040
 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 078 621 584

14 208 484

64 517 674

748 402 551

251 492 875

0

827 128 709

32   Kaupade ja teenuste müük 70 808 158 6 290 484 64 517 674 0 0 0 70 808 158
  320 Riigilõivud 6 015 016 6 015 016 0 0 0 0 6 015 016
  322 Kaupade ja teenuste müük 64 793 142 275 468 64 517 674 0 0 0 64 793 142
35   Toetused 999 895 426 0 0 748 402 551 251 492 875 0 748 402 551
38   Muud tulud 7 918 000 7 918 000 0 0 0 0 7 918 000
  388 Muud tulud 7 918 000 7 918 000 0 0 0 0 7 918 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

40 201 505 948

39 138 277 021

63 333 501

748 402 551

251 492 875

0

39 950 013 073

15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 274 692 797 114 664 119 3 900 000 100 003 678 56 125 000 0 218 567 797
  158 sealhulgas ravimivarude soetamine 61 100 000 61 100 000 0 0 0 0 61 100 000
  158 sealhulgas vaktsiinide soetamine 27 000 000 27 000 000 0 0 0 0 27 000 000
  158 sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud 1 592 000 1 592 000 0 0 0 0 1 592 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

9 972 119 9 972 119 0 0 0 0 9 972 119
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 9 972 119 9 972 119 0 0 0 0 9 972 119

70001952. Sotsiaalministeerium

13 115 505 235

12 476 174 825

222 600

637 787 810

1 320 000

0

13 114 185 235

4   Eraldised 12 942 264 613 12 352 178 329 0 590 086 284 0 0 12 942 264 613
    – sotsiaalkaitse eraldised 130 568 547 16 611 414 0 113 957 133 0 0 130 568 547
    – ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi 116 400 000 116 400 000 0 0 0 0 116 400 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 12 695 296 066 12 219 166 915 0 476 129 151 0 0 12 695 296 066
    – Eesti E-tervise Sihtasutus 19 092 990 19 092 990 0 0 0 0 19 092 990
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 12 549 737 231 12 196 687 332 0 353 049 899 0 0 12 549 737 231
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 12 512 206 771 12 159 156 872 0 353 049 899 0 0 12 512 206 771
    – õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud 3 241 909 3 241 909 0 0 0 0 3 241 909
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 299 155 573 299 155 573 0 0 0 0 299 155 573
    – laste riiklik hoolekanne (ü) 212 318 813 212 318 813 0 0 0 0 212 318 813
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü) 3 397 284 3 397 284 0 0 0 0 3 397 284
    – proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele 83 239 476 83 239 476 0 0 0 0 83 239 476
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 12 209 809 289 11 856 759 390 0 353 049 899 0 0 12 209 809 289
    – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) 11 066 924 994 11 066 924 994 0 0 0 0 11 066 924 994
    – viljatusravi hüvitamine 20 900 000 20 900 000 0 0 0 0 20 900 000
    – Tartu Ülikool – residentuurikulud 120 000 000 120 000 000 0 0 0 0 120 000 000
    – Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine 4 550 000 4 550 000 0 0 0 0 4 550 000
    – Eesti Töötukassa – tööturumeetmed 402 481 295 49 431 396 0 353 049 899 0 0 402 481 295
    – EestiTöötukassa – töötutoetused (a) 207 765 000 207 765 000 0 0 0 0 207 765 000
    – Eesti Töötukassa – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 387 188 000 387 188 000 0 0 0 0 387 188 000
  4500.8 Muudele residentidele 34 974 970 34 974 970 0 0 0 0 34 974 970
    – MTÜ Eesti Pimedate Liit 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – MTÜ Eesti Vähiliit 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) 25 489 970 25 489 970 0 0 0 0 25 489 970
    – Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) 8 385 000 8 385 000 0 0 0 0 8 385 000
  4500.9 Mitteresidentidele 2 555 490 2 555 490 0 0 0 0 2 555 490
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 555 490 2 555 490 0 0 0 0 2 555 490
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 126 465 845 3 386 593 0 123 079 252 0 0 126 465 845
    – haiglavõrgu arendamine 101 384 526 0 0 101 384 526 0 0 101 384 526
  4502.8 Muudele residentidele 25 081 319 3 386 593 0 21 694 726 0 0 25 081 319
    – AS Hoolekandeteenused 25 081 319 3 386 593 0 21 694 726 0 0 25 081 319
5   Tegevuskulud 173 178 622 123 934 496 222 600 47 701 526 1 320 000 0 171 858 622
6   Muud kulud 62 000 62 000 0 0 0 0 62 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

66 395 630 66 395 630 0 0 0 0 66 395 630
4   Eraldised (ü) 57 328 403 57 328 403 0 0 0 0 57 328 403
    – sotsiaalkaitse eraldised 4 510 414 4 510 414 0 0 0 0 4 510 414
  450 Sihtotstarbelised eraldised 52 817 989 52 817 989 0 0 0 0 52 817 989
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 49 431 396 49 431 396 0 0 0 0 49 431 396
    Eesti Töötukassa – tööturumeetmed 49 431 396 49 431 396 0 0 0 0 49 431 396
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 3 386 593 3 386 593 0 0 0 0 3 386 593
  4502.8 Muudele residentidele 3 386 593 3 386 593 0 0 0 0 3 386 593
    – AS Hoolekandeteenused 3 386 593 3 386 593 0 0 0 0 3 386 593
5   Tegevuskulud (ü) 9 067 227 9 067 227 0 0 0 0 9 067 227

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

871 000 871 000 0 0 0 0 871 000
5   Tegevuskulud (ü) 871 000 871 000 0 0 0 0 871 000

70003477. Ravimiamet

38 040 524

3 174 697

34 865 827

0

0

0

38 040 524

4   Eraldised 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks