Teksti suurus:

Välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 65, 439

Välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2009. a otsusega nr 594

§ 1. Välisteenistuse seaduses (RT I 2006, 26, 193; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõna «alampalga» sõnadega «kuu töötasu alammäära»;

2) seadust täiendatakse §-ga 941 järgmises sõnastuses:

« § 941. Käesoleva seaduse § 65 lõike 3 rakendamise ajutine peatamine

Käesoleva seaduse § 65 lõiget 3 ei rakendata 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2011. aasta 31. detsembrini.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 942 järgmises sõnastuses:

« § 942. Abikaasatasu ajutine vähendamine

Käesoleva seaduse § 67 lõike 1 kohast abikaasatasu makstakse 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2011. aasta 31. detsembrini teenistujaga kaasasolevale mittetöötavale abikaasale igal kuul Eesti 1,2-kordse kuu töötasu alammäära suuruses.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 943 järgmises sõnastuses:

« § 943. Käesoleva seaduse § 66 lõikes 4 sätestatud tasumäära ajutine muutmine

Teenistuja välislähetustasu kaasasoleva abikaasa eest ei suurendata 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2011. aasta 31. detsembrini, kui abikaasa ajutise töötamise või teenuse osutamise eest saadud tulu kvartalis ületab käesoleva seaduses §-s 942 nimetatud tasumäära viiekordselt. Kaasasoleva abikaasa muud sissetulekud teenistuja välislähetustasu ei mõjuta.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 944 järgmises sõnastuses:

« § 944. Käesoleva seaduse § 67 lõikes 2 sätestatud tasumäära ajutine muutmine

Abikaasatasu ei maksta ühe kuu tasumäära ulatuses 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2011. aasta 31. detsembrini, kui ajutise töötamise või teenuse osutamise eest saadud tulu kvartalis ületab käesoleva seaduse §-s 942 nimetatud tasumäära viiekordselt.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json