Teksti suurus:

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm - sisukord
  Väljaandja:Sotsiaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 11

  Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

  Vastu võetud 21.12.2001 nr 145
  RTL 2002, 2, 22
  jõustumine 07.01.2002

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010
  19.01.2016RT I, 26.01.2016, 101.03.2016

  Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 31 lõike 3 alusel.

  § 1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm, mille näidis on toodud lisas.

  § 2.   Tervishoiutöötaja registreerimistõend on Terviseameti haldusdokument, mis on valmistatud ja trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4, mille rekvisiitide nõuded on järgmised:

  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

   
    1) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega «TERVISEAMET», selle kohale väikese riigivapi kujutis;
  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]
    2) haldusdokumendi nimetus «REGISTREERIMISTÕEND» ja tõendi number trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
    3) plangil trükitava teksti paigutus ja trükikirja suurus peab olema selline, et kogu tekst mahub ühele leheküljele;
    4) registreerimistõendi vormistamisel peab andmed kandma plangile kas arvutil või kirjutusmasinal Terviseameti kehtestatud kirja suuruse ja šriftiga.
  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  § 3.   Terviseamet väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi näidises toodud kõigi rekvisiitide vormistamise järgselt, mille allkirjastab ning paneb numbri ja kuupäeva Terviseametis peetava tervishoiutöötajate riikliku registri pädev ametnik.
  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  § 4.   Terviseamet kehtestab registreerimistõendi plangi nõuetekohase kujundamise, paberi ja selle turvaelementide, taustmustri valiku ning korraldab valmistamise.
  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  § 5.   Terviseamet vastutab trükitud plankidel rekvisiitide püsiva paigutuse, plangi paberi säilivuskindluse ja turvaelementide samasuse eest tagamaks registreerimistõendi võltsimiskindluse.
  [RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  Lisa Registreerimistõend
  [RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

  /otsingu_soovitused.json