Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1469

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 23.12.2009 nr 70

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 12 lõike 3 ja § 30 ning «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määruse nr 8 «Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine» (RTL 1997, 25, 145; 2009, 11, 131) lisa 2 punktis 4.4 asendatakse sõnad «Riigi Tervisekaitseinspektsiooniga» sõnaga «Terviseametiga».

§ 2. Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruse nr 34 «Meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» tingimused» (RTL 2009, 55, 811) § 12 lõike 6 punktis 8 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni tervisekaitsetalituse» sõnaga «Terviseameti».

§ 3. Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json