Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1470

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal

Vastu võetud 23.12.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ning Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjoni 29. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2010. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 14. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 mm.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 2010. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 2. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010 keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 35 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 40 cm.

§ 3. Püügikeeld

(1) Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanoodaga 2. aprillist 30. aprillini 2010. a, välja arvatud jääalune püük.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük järve avaosas pöörinooda laeva pardalt vette laskmise ja laeva pardale võtmisega.

(3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2010. aastal keelatud rääbise püük.

(4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini 2010. a.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json