Teksti suurus:

Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord

Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 100, 1491

Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord

Vastu võetud 28.12.2009 nr 69

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.  Aruannete vormid ja nende täitmise korrad

  Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane «Ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise kord» ning lisa 2 kohane «Ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise kord».

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 69 «Kauba ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise juhend ning kauba ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise juhend» (RTL 2004, 44, 752) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06310.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json