Teksti suurus:

Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.07.2010
Avaldamismärge:

Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded

Vastu võetud 18.12.2001 nr 397
RT I 2001, 98, 620
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.01.2002 nr 3 (RT I 2002, 5, 11) 1.01.2002

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse « Relvaseaduse» § 73 lõike 7 alusel.

§1. Relva markeerimine

(1) Eestis valmistatud tulirelva markeerib selle valmistaja pärast relva katsetamist ja laskekõlblikkuse kontrollimist.

(2) Tulirelva markeerimisel kannab (lööb, pressib) markeerija vastavalt kas püstoli kelgule, revolvri raamile, vintpüssi või haavlipüssi padrunipesale järgmised andmed:
1) valmistaja nimi või rahvusvaheliselt tunnustatud (patenteeritud) tähis;
2) kaliiber;
3) number;
4) Eesti rahvusvaheline tähis (EST);
5) margi (mudeli) täpne nimetus või selle üldtunnustatud tähis.

§2. Relva oluliste osade markeerimine

(1) Tulirelva lukul on tulirelva number või selle kolm viimast sümbolit.

(2) Teisi tulirelva olulisi osi kohustuslikult ei markeerita.

§3. Markeerimata relva markeerimine

Tsiviilkäibes oleva, kuid seni markeerimata tulirelva markeerib Politsei- ja Piirivalveamet, kes kannab tulirelvale käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud viisil ja kohta tulirelva numbri. Markeeritud tulirelva andmed kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 1. 01. 2002]

/otsingu_soovitused.json