Teksti suurus:

Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine

Vastu võetud 02.02.2005 nr 32
RTL 2005, 19, 213
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.12.2009 nr 76 (RTL 2009, 99, 1476) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 2 ja § 1012 lõike 2 alusel.

 

§ 1. Viisa andmise kooskõlastamiseks on pädevad Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

§ 2. Paragrahvis 1 nimetatud asutuste juhtidel määrata nimetatud pädevust omavad ametnikud.

§ 3. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

 

/otsingu_soovitused.json