Teksti suurus:

Joobeseisundi tuvastamisel vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Joobeseisundi tuvastamisel vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Joobeseisundi tuvastamisel vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Vastu võetud 27.05.2009 nr 18
RTL 2009, 45, 613
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 146501.01.2010

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 726 lõike 7 ja § 727 lõike 13 alusel.


[RTL 2009, 99, 1465 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse 21. peatükis ja selle alusel kehtestatud korra kohaselt joobeseisundi tuvastamiseks võetud vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti (edaspidi ekspertiisiakt) vorm (määruse lisa).
[RTL 2009, 99, 1465 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Ekspertiisiakti vormistamine

  (1) Ekspertiisiakt vormistatakse riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisiplangile ja sellele lisatakse õiend ekspertiisi maksumuse kohta.

  (2) Kui menetleja esitatud joobeseisundi tuvastamise uuringu saatekirjas ja ekspertiisimääruses esitatud andmed on erinevad, lähtutakse ekspertiisi tegemisel ekspertiisimääruses esitatud andmetest.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

 

Justiitsministri 27. mai 2009. a määruse nr 18
«Joobeseisundi tuvastamisel vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine»
lisaEKSPERTIISIAKT nr

Koostamise koht

Koostamise kuupäev

Ekspertiisi määraja

 

Menetlusasi

 

Menetlusasja nr

 

Määrus

Koostatud:                          Saabunud:

Isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi:

     

Isikukood (vanus):       ; (00)

   
 

Ekspertiisiks esitati

Proovimaterjal:

Proov võetud:

Proov saabunud:

Ekspertiisi liik

Toksikoloogiaekspertiis

Esmaekspertiisi andmed

 

Ekspertiisiülesanne

1.

Ekspert

     

tel                     , faks 663 6605, e-post

Abipersonal

 Eksperdiuuringute kirjeldus, tulemused

Eksperdiarvamus

allkiri

Ees- ja perekonnanimi

Ekspert

Lisad:

Õiend ekspertiisi maksumuse kohta

/otsingu_soovitused.json