Teksti suurus:

Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded

Vastu võetud 08.02.2002 nr 33
RTL 2002, 29, 414
jõustumine 15.03.2002(osaliselt 1.09.2003)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010


Määrus kehtestatakse «Alaealise mõjutusvahendite seaduse» § 6² lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervisekaitse- ja ohutusnõuded kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli (edaspidi kool) eraldusruumile, samuti õpilase esmaseid olmevajadusi rahuldavale eraldusruumi sisustusele.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Vastutus

  Tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmise eest vastutab kooli omanik, valdaja ning kooli direktor või juhataja.

2. peatükk NÕUDED ERALDUSRUUMILE 

§ 3.  Tehnokommunikatsioonid

  (1) Eraldusruumi tualettruum peab külgnema eraldusruumiga või asuma selle vahetus läheduses.

  (2) Eraldusruumis ja tualettruumis kasutatav vesi peab vastama «Veeseaduse» alusel kehtestatud nõuetele.

  (3) Eraldusruumi viimistlus, ventilatsioon, sisekliima ja valgustus peab vastama «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 6 alusel koolidele kehtestatud nõuetele.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Ruumi suurus, sisustus ja korrashoid

  (1) Eraldusruumi pindala peab olema vähemalt 10 m2 ja kõrgus vähemalt 2,5 m.

  (2) Eraldusruumi sisustusse kuuluvad laud, voodi ja taburetid, mis kinnitatakse kas põranda või seina külge.

  (3) Eraldusruumi aken ja vaateaken peavad olema purunematust klaasist ning ei tohi olla õpilasele ei seest ega väljast avatavad.

  (4) Eraldusruumi paigutatud õpilane varustatakse käterätiku, puhta voodipesu ja hügieenitarvetega.

§ 5.  Toitlustamine

  (1) Eraldusruumi paigutatud õpilast toitlustatakse vähemalt kolm korda päevas.

  (2) Toit peab vastama «Rahvatervise seaduse» ja «Toiduseaduse» alusel kehtestatud toidu ohutuse ja kvaliteedi nõuetele.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub projekteeritavatele koolidele 15. märtsil 2002. a ja tegutsevatele koolidele 1. septembril 2003. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json