Teksti suurus:

Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 04.12.2008 nr 74
RTL 2008, 97, 1350
jõustumine 14.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010

Määrus kehtestatakse « Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse » § 51 lõike 5 alusel ja kooskõlas § 27 lõike 1 punktiga 11.

Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid kehtestatakse sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 «Terviseameti põhimäärus» § 9 punktides 13 ja 17 nimetatud ülesannete täitmiseks järgmiselt:
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

Toiming Kulu ühele toimingule, seadmele, ml Märkused
4-klooratseetaniliidi määramine:    
Standardlahuste valmistamine   50  
Proovi ettevalmistamine 150  
Ammooniumiooni määramine (pesulahuse valmistamine) 900 1 liitri kohta
Antibiootikumidega söötmete valmistamine   10 1 liitri kohta
Beeta-karoteeni määramine 1000    
Bensoe- ja sorbiinhappe määramine toiduainetes 100  
Dekstrometarfaanvesinikbromiidi määramine:    
Standardlahuste valmistamine   30  
Proovi ettevalmistamine 150  
Ditiokarbamaatide analüüs:    
Cullensi reaktiivi valmistamine 500  
Ditiokarbamaatide standardlahuste valmistamine   50  
Eriti ohtlike nakkuste bioproovi (näriliste) lahkamine   10  
Esemeklaasi puhastamine       0,2  
2-fenoksüetanooli, 1-fenoksüpropaan-2-ooli, metüül-, etüül-, propüül-, butüül- ja bensüülbensoaadi määramine   50  
Fenoolftaleiini 1% lahuse valmistamine toidu analüüsiks 100  
Fritüürrasva kvaliteedi määramine 100  
Fritüürrasva määramine 100  
Gaaskromatograafide hooldus:    
Aurustite ploki puhastamine   15 2 korda kuus
ATD detektori puhastamine   30 1 kord kuus
ECD detektori puhastamine   30 1 kord kuus
PID detektori puhastamine   30 1 kord kuus
FID detektori puhastamine   20 3 korda kuus
Isekirjuti puhastamine   30 1 kord kvartalis
Kataromeetri puhastamine   20 1 kord kuus
Glükoosaminoglükaanide määramine uriinis     5  
Happearvu määramine   70  
Happearvu määramine   17  
Happesuse määramine piimatoodetes 100  
Hüdrokinooni, hüdrokinoonmonometüüleetri, hüdrokinoonmonoetüüleetri ja hüdrokinoonmonobensüüleetri identifitseerimine ja määramine   30  
Indikaatorilahuse valmistamine   25  
Instrumentide desinfitseerimine viroloogialaboris   20 1 kord päevas
Instrumentide töötlemine toiduainete ja vee analüüsil     3  
Joodilahuse valmistamine aflatoksiinide määramiseks   30  
Kaltsiumi ja magneesiumi summaarse sisalduse määramine vees 100  
Kaaliumhüdroksüüdi (KOH) 2% lahuse valmistamine toidu analüüsiks   50  
Kolekaltsiferooli ja ergokaltsiferooli määramine 1000    
Kolesterooli määramine toidus   50  
Konservikarbi ja avaja töötlemine   10  
Kulu piirituslambis põletamiseks   50 tunnis
Käte desinfitseerimine laboris     5  
Kätehooldusvahendi valmistamine   20  
Laborinõude puhastamine ja kuivatamine   20  
Lahuste valmistamine ainete absorbeerimiseks õhust   10  
Leeliste aerosoolide määramine õhus 100  
Nikiforovi lahuse valmistamiseks 200  
Markeritekstide eemaldamine nõudelt   10  
Metanooli määramine etanoolis või propaan-2-oolis (aerosoolis)   80  
Metanooli määramine etanoolis või propaan-2-oolis (vedelkosmeetikas)     8  
Mitteseebistuvaine määramine 130  
Mõõteriistade ja laboriseadmete hooldamine:    
Anemomeetri hooldus   10 1 kord kuus
Aspiraatori rotameetrite hooldus   10 1 kord kuus
FEK küvettide ja optika puhastamine   20  
KFK küvettide ja optika puhastamine   20  
Geeliseadme hooldus 100 1 kord kuus
Analüütilise kaalu hooldamine   10  
Luksmeetri puhastamine   25 1 kord kvartalis
Müramõõtja puhastamine     5  
Spektrofotomeetri küvettide ja optika puhastamine   20  
HPLC pumba läbipesemine 100 1 kord kuus
AAS lampide ja grafiitsüsteemi akende puhastamine   20  
AAS pihustussüsteemi puhastamine   20  
VGA mõõteraku puhastamine   20  
Vee filtreerimislehtri steriilimine   12  
Mikrosüstla pesemine       1,5  
Süstla pesemine     5  
Purusti Moulinex puhastamine   20  
Mikrolaineahju kontaktide puhastamine   10  
Mikroskoobi optika puhastamine     2 1 kord päevas
Külmiku puhastamine ja desinfitseerimine   25 1 m2 kohta
Termostaadi puhastamine ja desinfitseerimine   25 1 m2 kohta
Tsentrifuugi puhastamine ja desinfitseerimine   50  
Laminaarboksi puhastamine ja desinfitseerimine   15 1 m2 kohta
Filtrimisseadme töötlemine     5  
Vaakuumseadmete puhastamine 100 4 korda aastas
Elektriliste seadmete kontaktide puhastamine   20  
Nitraatiooni määramine vees     1  
Näriliste lahkamine     5  
Oblikhappe ja selle soolade määramine juuksehooldusvahendites 800  
Oksüdeerivate värvainete identifitseerimine ja poolkvantitatiivne määramine 750  
Oligosahhariidide määramine uriinis     4  
Parasitoloogilised uuringud       0,3  
Pestitsiidide analüüs ja standardlahuste valmistamine 1000    
Piimatoodete happesuse määramine   20  
Preparaatide värvimine Gram’i järgi     5  
Reaktiivi valmistamine arseeni määramiseks   50  
Reaktiivi valmistamine fenooliindeksi määramiseks   25  
Reaktiivi valmistamine kroomanhüdriidi määramiseks õhus 100  
Reaktiivi valmistamine nitraatiooni määramiseks 100  
Seebistusarvu määramine 100  
Sekundaarsete oksüdatsiooniproduktide määramine     7  
Sooda määramine toorpiimatoodetes 100  
Standardlahuste valmistamine õhuanalüüsil 100  
Sulfaatiooni määramine   10  
Termilise töötluse analüüs (2% püramidooni lahuse valmistamine) 100  
Tolmu määramine õhus (aparatuuri töötlemine)   10  
Toodete terviseohutuse järelvalve mikrobioloogilised uuringud     1  
Tärklise määramine 250  
Töölaudade puhastamine ja desinfitseerimine   15 1 m2 kohta
UV filtrite määramine kosmeetikatoodetes 1000    
Vabade rasvhapete sisaldus   70  
Vee leelisuse määramine 100  
Vee mikrobioloogilise proovi võtmine   10  
Vee üldkareduse määramine   80  
Vitamiin A määramine vedelikkromatograafiliselt 1000    
Vitamiin E määramine vedelikkromatograafiliselt 1000    
Värvide ja reaktiivide valmistamine mikrobioloogia laborites     4 100 ml kohta
Värvilahuse valmistamine (kristallviolett)   10  
Vääveldioksiidi määramine õhus   50  
Väävelhappe määramine õhus   60  
Õhuproovi filtrite puhastamine/niisutamine     1  
Üldmigratsiooni määramine toiduga kokkupuutuvatest plastmassmaterjalidest 400  
Üldmigratsiooni määramine toiduga kokkupuutuvatest plastmassmaterjalidest   50  
Üldmigratsiooni määramine toiduga kokkupuutuvatest plastmassmaterjalidest 800  
Üldmigratsiooni määramine toiduga kokkupuutuvatest plastmassmaterjalidest 800  
Käte ja erivahendite puhastamine ja desinfitseerimine eriti ohtliku nakkuse koldes 500  
Käte puhastamine ja desinfitseerimine välitingimustes/objektil   10  
Toidu mikrobioloogilise proovi võtmine     5  
Vee mikrobioloogilise proovi võtmine   10  
Õhuproovi võtmine     5  

/otsingu_soovitused.json